MS «Rofisk»

Rederiet Rohav AS, Harøy, fikk 15. juli overlevert sin brønnbåt nummer ni fra Aas Mek. Verksted A/S, Vestnes. Nybygget fikk navnet «Rofisk», er verftets byggenummer 161 og er av typen AAS 650. Skroget er bygget ved Klevset Mek. Verksted i Halsa.

Båten er bygget i stål med overbygg i aluminium og er utstyrt og arrangert for føring av levende fisk, sortering, avlusing, bulkføring av fisk nedkjølt med RSW. Lasterommet er på 650 m3. I for og akter, er det montert hydrauliske brønnluker for sirkulasjon i rommet. For lasting og lossing av levende fisk er det montert et dobbelt vacuumpumpeanlegg fra Tendos AS med 2 x 5000 liter tanker og sorterings- og telleutstyr.

Aquaterm har levert RSW anlegget med en kapasitet på ca. 473.000 kcal/t, for nedkjøling av sjøvann i lasterommet til -1,5º C. AS Steinco har levert integrert alarm-, overvåkings-, kontroll- og dataloggsystem til fartøyet. Dette innebærer blant annet manøvreringssystem, fjernpeiling, fisketelling, kontroll av oksygen og operasjonsventiler.

Hoveddata
Lengde o.a........................40,35 m
Lengde p.p. ......................37,16 m
Bredde..............................10,00 m
Dybde i riss........................4,62 m
BT .........................................490 t

Maskineri
Fremdriften besørges av en Caterpillar 3512 TAB hovedmotor som utvikler 1700 hk v/1600 o/min. Motoren er koblet til et Finnøy propellanlegg via et Finnøy reduksjonsgear. For best mulig manøvrering er det montert to sidepropeller fra Petters Marine Hydraulic, hver på 250 hk.Båtens service-fart er oppgitt til ca. 14,5 knop. Styremaskinen er en Ulstein Tenfjord.

Strømforsyningen besørges av to Caterpillar 3406 DITA hjelpemotorer på 345 bkW hver, koblet til hver sin generator av samme fabrikat, hver med en ytelse på 400 kVA. I tillegg kommer ethavneaggregat Nogva/John Deere med en Stamford generator på 110 kVA.

Pumpeutrustningen er fra Ing. Per Gjerdrum AS, kompressorer fra Lønsethagen Industrivarer AS og separatorer fra Alfa Laval. AS Norco Oslo har også levert pumper. Ventilasjonsanlegget er levert av Wangsmo AS. I pumperom er det montert oksygenkjegler levert av Aquaterm for oxygenering av sjøvann i lasterom.

Dekk
På hoveddekk er montert en Palfinger lossekran m/3 tonns vinsj, påmontert hov for direkte lossing, samt en 14 t/m Palfingerkran på poopdekk med 1,5 t vinsj. Marine Aluminium har levert vinduer, vindusviskere er fra Nofitek AS, Rapp Hydema AS har levert ankervinsj og Petters Marine Hydraulic capstan. Anker og kjetting kommer fra Sotra Marine Produkter, og AquaScan har levert fisketellere.

Rorhuset er arrangert med operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyring av dekkskran, brønnventiler, sirkulasjonspumper, ballastsystem og sirkulasjonssystem. Utvendige dører er fra Nor-Pro, og redningsutstyr er levert av Erling Haug AS. Båten er oppmalt med malingsprodukter fra International Maling.

Innredning
Det er innredningsfasiliteter for fem personer, fordelt på fem enmannslugarer. Båten er arrangert med stor og romslig messe med salong. Det er brukt Fibo paneler på skott, og innredningsdører er fra Nor-Pro. Byssen har funksjonell innredning med integrerte hvitevarer av høy kvalitet. Videre er det eget storesrom, vaskerom, dusj/wc, og garderoben har eget wc. Vik Elektro AS har utført de elektriske installasjonene, mens O. Øverland AS har levert og montert det elektroniske utstyret.

DnB, Ålesund, har stått for finansiering av båten.