M/S «Ro Server»

Her er M/S «Ro Server» i operasjon ved et oppdrettsanlegg. Foto: Rostein AS

Larsnes Mek. Verksted AS overleverte bnr. 55, M/S «Ro Server», til rederiet Rostein AS i mai 2016. Nybygget gikk rett i oppdrag og ble først døpt i Florø lørdag den 18. juni med Veronica Sandnes, Sandnes Fiskeoppdrett, som gudmor.

Dette er den første av tre store brønnbåter som verftet bygger for Rostein. Designen er fra Skipskompetanse AS med typebetegnelsen SK 6000 DE II. Og dette er store brønnbåter, lastekapasiteten er på hele 3500 kubikkmeter – og er Larsnes sitt hittil største både i verdi og fysisk størrelse.

Til media uttalte adm.dir. Jarle Gunnarstein i Larsnes Mek. Verksted i forbindelse med dåpen, at verftet skal levere tre slike båter fortløpende – hver med et halvt års mellomrom. De neste to har bnr. 56 og 57 ved Larsnes. Alle skrogene bygges ved Marine Projects i Gdansk, Polen.

Bildet viser fra v. verftsdir. Jarle Gunnarstein, ordfører Ola Teigen, gudmor Veronica Sandnes og reder Odd Einar Sandøy i Rostein AS.
Bildet viser fra v. verftsdir. Jarle Gunnarstein, ordfører Ola Teigen, gudmor Veronica Sandnes og reder Odd Einar Sandøy i Rostein AS.

Jarle Gunnarstein fortalte samtidig at det er gode tider innenfor fiskerisektoren og at markedet etterspør nye båter. – Larsnes skal i årene som kommer være med i kampen om bygging av nye fiskebåter, poengterte han. Og ikke mange ukene etter sprang nyheten om at verftet har sikret seg kontrakt på bygging av to stk. NC 126 not/snurrevad båter for hhv. Mirsel AS og Arvesen AS.

Nybygget har en største lengde på 82,10 meter og er en noe større utgave av verftets bnr. 54, M/S «Ro Arctic», til samme rederi – også det en brønnbåt. «Ro Server» er altså det første av tre i SK 6000 DE II-serien. Dermed viser båtene fra Larsnes utviklingen innen brønnbåt-sektoren, fra «Ro Fjord» (lev. 12/2009, loa 72,16 m, 2800 m3) via «Ro Arctic» (lev. 11/2014, loa 75,50 m, 3140 m3) til dagens nybygg «Ro Server» (5/2016, 82,10 m, 3500 m3) – alle omtalt i Skipsrevyen.

Selv om «Ro Arctic» var utrustet med mange nyvinninger, tar «Ro Server» det hele et steg videre. Dette er første brønnbåt med utstyr for lusefjerning ved bruk av varmt vann. Metoden er svært skånsom og har ingen andre utslipp enn temperert vann. Rederiet opplyser at man forventer økt bruk av denne type løsning fremover. Andre karakteristika ved denne er to brønner, skyveskott, automatisk tankrensesystem, BlueMist vask- og desinfeksjonssystem, 100 prosent lusfiltrering og UV.

Foto: Rostein AS
Foto: Rostein AS

Rostein AS forteller at leveransen av «Ro Server» er resultat av mange års samarbeid mellom rederiet og oppdrettere som tilhører organisasjonen Salmon Group. Det er tolv medlemsbedrifter som har inngått langsiktig samarbeid med rederiet og bestilt et skip skreddersydd deres behov. – Vi er svært stolt over å ha blitt valgt som brønnbåtleverandør og over at rederiets løsninger innfrir oppdretternes høye krav til dyrevelferd, miljøhensyn og effektivitet, heter det i en melding fra Rostein AS.

M/S «Ro Server» er klasset til DNV GL med notasjonene +1A1, E0 og skal for det meste operere på Vestlandet.

Maskineri

Fartøyets dieselelektriske fremdriftsanlegg er levert av Siemens og Yanmar. Anlegget består av to stk. fremdriftsmotorer, 1 x 1200 kW og 1 x 1800 kW samt et generatorsett bestående av fire stk. Yanmar dieselmotorer type 6EY22-AW, a 1300 kW. Videre er det installert Finnøy G70 FP reduksjonsgear med reduksjon 4,95:1 og Finnøy P85.300.4D propellanlegg i dyse FD 300×0,4 HS. Nødaggregat er type Nogva/Deere 6090AFM75.

Manøveregenskapene forbedres ved hjelp av 2 stk. Brunvoll 63 LTC tunnel thrustere hver på 600 kW. Styremaskinen er en SR 642 FCP med flapror FB-H 2330×3300, begge fra Rolls-Royce. Pumpeleveransene består bl.a. av 10 stk. for sjøvannssirkulasjon fra Itt Flygt Xylen; sensorpumper m.m. fra Vest Jet; slam- og lensepumper samt div. transferpumper fra Allweiler som også har levert hydroforanlegg.

Startluftkompressorer er fra Sperre og Atlas Copco har levert kompressorer for arbeidsluft, lensevannseparator er fra Goltens/RWO. Ventilasjonsanlegget er fra Wangsmo og Vibratec har stått for eksosoppheng. Eksos- og pyrokjel samt sirkulasjonssystem for sanitær og teknisk vann er forestått av Ulmatec Pyro. Anlegg for sjøvannsirkulasjon er fra Brødrene Dahl med automasjonssystem fra Normatic.

Det er installert to anlegg for omvendt osmose type Norwater 360TPD. CJC filtre for rensing av diesel- og smøreolje er levert av Øwre-Johnsen. Vakuum toalettsystemet er fra Jets og Teamtec har levert forbrenningsanlegget. Kulde & Elektro har levert fryse- og kjøleaggregat. Kabel- og rørgjennomføringer er fra Roxtec.

Peilesystem tanker er fra Smart Automation. Laste-/lossesystemer samt behandlingssystem for ballastvann er fra MMC og UV generatorsystem, oksygen- og ozonanlegg er fra Sterner. Brannvarslingsanlegg er en leveranse fra Hareid Group med pumper fra Vest Jet og slukkesystem type Novec 1230 fra Nortronic.

Fartøyet sett ovenfra. Foto: Rostein AS
Fartøyet sett ovenfra. Foto: Rostein AS

Dekk

Bergen Hydraulic har levert fem Palfinger dekkskraner og hydraulikkaggregat samt en del systemer til skyveskott og luker. Adria Winch har forestått hydraulisk dekksmaskineri så som anker- og fortøyningsvinsjer, samt fire stk. 5t og en stk. 2t capstans.

Kjetting og anker leveransen er fra Sotra Contracting med tre stk. 1920 kg ankere. Gangvei og losleider kommer fra Gurskøy. Utvendige dører er fra Libra-Plast. Bohamet har levert vinduer og lysventiler. Båten er oppmalt med malingsystemer fra Jotun og katodisk beskyttelse er fra Catwell.

Generelt redningsutstyr inklusiv redningsdrakter er fra Viking Life Saving Equipment. Maritime Partner har levert en Springer MP741 MOB-båt, davit fra RedRock og Survitec har levert flåtene.

Innredning

M/S «Ro Server» er innredet for 14 personer. R&M Ship Interior har hatt innredningsarbeidet og innvendige skott er kledd med Norac paneler, samme firma har også levert dører i innredningen. Møbelleveransen kommer fra ShipNor og R&M Ship Interior, mens tre styrehusstoler er av type NorSap 1500. Bysseinnredningen er fra Mare Safety

Hareid Group har tatt seg av prosjektering og installasjon av elektro-systemene, mens det elektroniske utstyret er levert og montert av Øverland Elektro med blant annet Furuno FAR-2117BB/2137BB radarer, FR-700 ekkolodd, Sailor RT-4822 VHF GMDSS og Sailor RT-2048 VHF GMDSS, Anschütz gyrokompass og Bergen Nautik magnetisk kompass. Inter-com er fra Hareid Group.

Hoveddata

Lengde oa ……………..82,10 m

Lengde bpp …………… 77,60 m

Bredde ……………… 15,50 m

Dybde h.dk. ………….. 8,00 m

Dybde brønndekk ………… 6,00 m

IMO …….. 9773260

Fisketanker ………….. 3485 m3

Tankene har kapasitet for 311 m3 brennolje, ca. 100 m3 ferskvann og 300,5 m3 ballastvann. Bruttotonnasje er oppgitt til 3579 og dwt til 5500.

DEL