M/S «RO FJORD»

Det var ikke hvilken som helst brønnbåt som ble levert fra Larsnes Mek. Verksted AS til Rostein AS, Harøy den 19. desember 2009, for M/S «RO FJORD» beskrives som den største og mest avanserte blant brønnbåter. Nybygget er verftets byggenummer 47 og ble døpt av Camilla Sandøy. Rohav AS er manager for fartøyet.

Nybygget har lengde på 72,16 meter og lastekapasitet på ca. 2800 m3 og er en videreutvikling av «Ro Master» som ble bygget ved Blaalid AS, Raudeberg og omtalt i SKIPSREVYEN nr. 5/2007. Det fartøyet hadde lengde på 71,93 meter og kapasitet på 2600 m3. Begge har forøvrig samme lengde b.p.p. og bredde mål.
Det kan tilføyes at også andre har bygget store brønnbåter de siste årene, for eksempel Aas Mek. Verksteds bygg «Ronja Atlantic» som ble levert i mai 2009 med lengde 68 meter og 1900 m3 kapasitet.
M/S «RO FJORD» er det største enkeltoppdraget Larsnes Mek. Verksted har utført. Det kan også nevnes at i april 2009 leverte verftet den kombinerte snurper/snurrevad båten «Solværskjær» som ble betegnet som noe av det mest avanserte og teknologisk ypperste i den norske kystfiskeflåten.
Rederiet Rostein AS har i dag ni fartøyer og er dermed et av Norges (og verdens) største brønnbåtrederier. Rederiet bruker store ressurser på å utvikle tonnasjen til å møte laksenæringens krav og utfordringer. Prisen på dette siste nybygget ligger rundt 180 millioner kroner.
Skipskompetanse AS har stått for designet av fartøyet og har levert tegninger og beregninger som er utført av Naval Consult AS. Sistnevnte har også bidratt i prosjekteringen sammen med rederiet og MMC Tendos. Sistnevnte har levert fiskebehandlingsutstyret og tankutrustningen.
M/S «RO FJORD»
Skroget er bygget ved Crist Spolka, Polen, og fartøyet er bygget til DNV klasse ✠1A1, E0. Fartøyet har fått installert unik filtrering og vil med UV-stråling og 50 micrometers filter kunne filtrere vann som kommer inn og slippes ut av fartøyet. Båten vil dermed få stor betydning i bekjempelsen av lakselus og smittespredning generelt.
Videre er det montert automatisk tankvaskeanlegg, skyveskott, sorteringsrist, CO2 luftere og store vakuumpumper. Utstyret er i stor grad automatisert, noe som er nødvendig med et mannskap på kun seks mann ombord.
Lastekapasiten i kubikk er nevnt, og båten kan føre 400 tonn levende fisk. Fartøyet startet virksomheten med en leiekontrakt til Marine Harvest region Vest og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 72.15 m
Lengde b.p.p. 66,60 m
Bredde 15,00 m
Dybde i riss h.dk.
6,90 m
GT
ca. 2310
DWT
ca. 3.100
Lasterom
ca. 2800 m3
IMO
9544542

Tankene har kapasitet for ca. 205 m3 brennolje og ca. 75 m3 ferskvann.
Maskineri
Fremdriften besørges av en MaK 6M25 dieselmotor med ytelse 1980 kW v/750 o/min som driver Finnøy gear og propellanlegg.. Styremaskineri er type Tenfjord, og sidethruster er av Brunvoll fabrikat. Hjelpemotorer er to Cummins KTM38-D (M), havne-/nødaggregater er av samme fabrikat.
Allweiler har levert pumper, kompressorer er fra Sperre og Alfa Laval (arbeidsluft), mens Westfalia og RWO har levert separatorer. Ventilasjonsanlegget er fra Wangsmo, og tank sounding anlegg type Umas. Pyro har levert kjelutrustning, og Vibratec AB har stått for eksosoppheng.
MMC Kulde har levert fryse-/kjøleaggregat og RSW-anlegget. For brannslukking har Zenith Elektro fremskaffet et inergen anlegg.
Dekk
MMC-Tendos har levert vakuumlossesystem, trykklossing og fisketeller av Aquascan fabrikat. Vannbehandlingssystemet er fra Redox med UV anlegg, ozon- og oksygensystemer, oksygenregulering, automatisk vask og desinfisering av tankene og styring og alarmfunksjoner. StadPipe har prosjektert og levert sirkulasjonsrør ombord.
Karmøy Winch har levert anker- og fortøyningsvinsjer, og capstan er fra Bergen Hydraulic som også har stått for Palfinger kranen. Landganger kommer fra Gurskøy Sveiseindustri.
Bohamet har levert vinduer og lysventiler, og vindusviskere er merke Seematz. Nybygget er oppmalt med malingssystemer fra International Maling. Libra Plast har levert utvendige dører, og hydrofor kommer fra Brødrene Dahl.
I redningsutstyret inngår blant annet Brude Safety leveranser som redningsflåter og MOB-båt.
Innredning
M/S «RO FJORD» er innredet for totalt 11 personer. Innvendige skott er kledd med Contech paneler, og samme firma har levert innredningsdører. Rovde Møbelfabrikk og VAD har levert møbler, og Beha bysseutstyr kommer fra Mare Safety. Jets Vacuum har stått for leveransen av toalettsystemet til båten.
HE Teknikk har levert hovedtavler, har utført de elektriske installasjonsarbeidene og har levert automasjons-/alarmanlegget. Det elektroniske utstyret er det Måløy Radioforretning som har levert. Styrehusstol er fra E. Vejvad Hansen.

Larsnes Mek. Verksted har levert 17 nybygg siden 1996. Neste levering er bnr. 49 som er en kystfiskebåt bestilt av Kransvik AS for levering i november.