M/S «RINGBAS»

Etter flere års byggetid ble fiskefartøyet «Ringbas» omsider ferdigstilt rundt årsskiftet, til rederiet Lyng AS i Måløy. Skroget er bygget ved Yaroslav-verftet i Russland, deretter sandblåst i Danmark hvor også motoren ble satt inn. Så ble båten slept til Måløy hvor rederiet selv har organisert utrustningen. En litt uvanlig fremgangsmåte, og vel heller ikke helt planlagt. Men resultatet er blitt meget bra. Til en pris av rundt 80 millioner kroner er det blitt en båt som både Måløy og Norge kan være stolt av. Den kommer i klasse med referansebåtene «Libas» og «Eros», som også er utrustet med senkekjøl for forskningsoppdrag. Fartøyets byggenummer ved det russiske verftet var 403. Dåpsdagen var 17. desember 2009 og formell overtakelse fant sted 6. januar 2010.

Båten er designet av Seacon AS i Måløy, og har betegnelsen SC 34. Det er en kombinert not- og trålbåt. Da båten opprinnelig ble prosjektert var det som en 90-foter i henhold til norsk lengdebegrensning. Men siden byggingen av skroget i Russland dro ut, bestemte reder Tore Lyng seg for å forlenge båten til 110 fot i forventning om at signal om ny lengdegrense ville bli en realitet. Nye regler kom, og slik sett var forsinkelsene av det gode. Men en liten stund etter at forlenging var gjort ble også 110 fot-grensen opphevet og erstattet med volumbegrensning. «Ringbas» er i dag vel 34 meter lang, men ideelt sett kunne man tenkt seg en båtlengde på 40 meter, som regnes som det optimale på denne type båt. Men da det nye regelverket kom var det for sent og for komplisert til å gjøre en ny forlenging.
Nybygget erstatter «Utflesa», som også hadde status som referansebåt. Den var på bare 21,5 meter og ble bygget som såkalt paragrafbåt i 2001. Denne båten er i dag solgt, og kvotene overført til nybygget. Det er de nye struktureringsreglene som gjorde at rederiet i 2007 bestemte seg for å bygge nytt. I 2008 solgte rederiet to andre fartøyer, «Kystfisk» på 70 fot (bygget i 2004) og 55 meter lange «Ringbas» (bygget i 1968). Dette var to fullstrukturerte båter, den ene en ren pelagisk båt mens den andre hadde en torskekvote i tillegg. Kvotene er beholdt, og rederiet er på jakt etter flere.

Rederiet
Lyng AS er i dag, i tillegg til nybygget, involvert i den kombinerte ringnotsnurperen/tråleren «Torbas» på 60 meter, industritråleren «Kvalstein» på 43 meter, og i tillegg noen mindre kystbåter som skal selges og deler av kvotene overføres til «Ringbas».
Rederiet har i dag rundt 45 ansatte, inkludert landansatte. Rederiet fungerer som et konsern med egne datterselskap for hvert av fartøyene.

M/S «RINGBAS»
Nybygget er rigget både for not, trål og snurrevad. Under dekk er det en moderne fabrikk for å bedre kvaliteten på hvitfisken og derav få bedre pris på fangsten. «Ringbas» har seks RSW-tanker og maksimalt lovlig laste-volum. En slingretank på bakken (som er vanlig på ringnotsnurpere) skal gi en roligere båt. Samme effekt har nok også senkekjølen, som stikker vel to meter under båten.
Båten er bygget til DNV klassespesifikasjoner under kontroll av NMD og har følgende hovedddata:

Lengde o.a. 34,07 m
Lengde b.p.p 29,00 m
Bredde på spant 8,50 m
Dybde i riss til h.dk 4,30 m
Dybde i riss til sh.dk 6,60 m
Dypgående 5,00 m
RSW 299 m3
GT 499
IMO 9410090

Tankkapasitetene er 97 m3 brennolje og 25 m3 ferskvann. Lastekapasitet 299,99 t.

Maskineri
I motsetning til de to andre norske havfiskebåtene som er levert fra samme verft i Russland, «Harto» og «Stokke Senior», har ikke «Ringbas» dieselelektrisk fremdrift. Båten er derimot utstyrt med en MAN Diesel 6L-32 motor på 750 kW ved 800 o/min. Motoren har integrert gir. Propellanlegget er også fra MAN Diesel i Frederikshavn.
Styremaskin er en Tenfjord SR 562 L, og fartøyet har fått montert Brunvoll thrustere. Hjelpemotoren er fra Nogva Motorfabrikk. RSW-anlegget er fra MMC Kulde, luftbehandlingsanlegget fra Isovent.

Dekk/diverse
Snurpe-/snurrevadvinsjer er fra SMV Hydraulic, og hjelpevinsjer er type Johansen Warp 5000. Nothaler er Karm og notlegger Triplex type NK 3000, alt brukt utstyr. Dekkskran er Triplex. Redningsutstyret ombord er levert av Selstad, davitene av MB Hydraulikk.
Lido har utført innredningsarbeidene, og sanitæranlegget er levert av Tennebø Rør/Verlo. Isovent har levert ventilasjonsanlegget.
Broen er selve juvelen på skipet. Den er svært romslig og oversiktlig. Dette er første kystbåt med frittstående moduler (FlexiBrigde) fra Steinsvik, make til det som finnes på selve referanseskipet i den norske fiskeflåten, «Libas». Denne løsningen er rimeligere enn å montere skjermene inn i oppbygde tremoduler. Videre er det langt enklere å utføre service på utstyret, og broen blir ryddigere og mer oversiktlig.
«Ringbas» har et mannskap syv, og selv om rederiet har flere fartøyer, har nybygget sitt faste mannskap med egen avløserordning.

Elektronikk
Elektronikkpakken er ganske spesiell, med avansert utstyr for seks – syv millioner kroner, levert av Måløy Radioforretning. Det meste av det elektroniske utstyret om bord er fra Simrad og JRC. Blant annet har båten to eksemplarer av den nyeste sonaren til Simrad, en lav- og en høyfrekvent utgave, samt fem ekkolodd. Antenne for TVRO, SEVSAT antenne for internett og telefoni samt e-post kommer fra Ship Equip, og rederiet har avtalt en fast sum for åpen bredbåndslinje. Det er også laget til en egen linje for forskerne, som er lukket for andre. Elektronikkpakken består av følgende komponenter:
Simrad SX-90 lavfrekvent sonar, Simrad SH-90 høyfrekvent sonar, Simrad EK-60 ekkolodd med fem svingere i senkekjøl, Simrad P144 for notovervåking med Combi svinger for ekkoloddfunksjon, JRC LMA-5312-6 og JRC JMA-5332-12 radarer, JRC JLR-7500 GPS, JRC JLR-20 GPS gyro, JRC JHS-182 AIS, Simrad AP-50 autopilot, Anschütz standard 22 gyro. Matre brovaktalarm, JRC JSS-2150 MF/HF radiosender, JRC JHS-770 VHF, Sailor RT2048 VHF, McMurdo Smartfind G5 friflyt, McMurdo E5 manuell EPIRB, McMurdo radartransponder, McMurdo R2 bærbar VHF, JRC NCR-333 navtex, Sailor Inmarsat-C for sporing, ICOM/PPeltor UHF for intern kommunikasjon, Beam Iridium satellitt-telefon, Nokia 810 mobiltelefon, Sønnak batterier og Netys UPS.
Videre har Hatteland levert monitorer, Phontech intercom og det er Samsung TV i alle lugarer og messe.

DEL