M/S «REM SPIRIT»

Foto:Harald M Valderhaug
Aker Yards AS, Aukra overleverte PSV fartøyet av UT 755 LN design, M/S «REM SPIRIT», til REM Ship AS, Fosnavåg 13. mars 2008 som byggenummer 127. Skroget er bygget ved Aker Braila, Romania.

REM Maritime AS skal stå for driften av skipet. Samme firma har også tidligere overtatt skip av dette designet idet “Rem Supplier” ble levert fra Aker Yards, Brattvaag i mars 2006, omtalt i SKIPSREVYEN nr 2/2006.
Med det sterke offshoremarkedet som har vært de siste par årene – med rater for PSV fartøyer på topp over £50.000 per dag – var det ikke rart at secondhand prisene fulgte etter. I fjor høst anskaffet Rem Offshore seg to nybygg resalg av typen UT755 LN hvorav altså «REM SPIRIT» er et av disse. Selger var tyske Nordcapital som hadde kontrahert skipene vel et år tidligere for NOK 145 millioner per skip. Nå måtte ny eier ut med NOK 200 millioner.
Man skal helst ikke spå om hvordan befraktningsmarkedet vil arte seg fremover, men første kvartal 2008 har ikke vært så bra som ønsket med rater mellom £8.000 og £20.000. Når dette skrives i midten av april, blir «REM SPIRIT» rapportert sluttet for “supply duties” til BP Norge til rate NOK 190.000 per dag.

M/S «REM SPIRIT»
Fartøyet er klasset i DNV ✠1A1, Fire Fighter I, SF, E0, DK(+), HL (2,8), DynPos, Aut (DP1), Clean, TMON og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 73,60 m
Lengde b.p.p. 68,30 m
Bredde største 16,00 m
Dybde i riss 7,00 m
Dwt ca. 3.240
Draft design 5,00 m
Dekksareal 680 m2
Dekkslast ca. 1.600 t
GT ca. 2180
NT ca. 1074
IMO nr 9395408

Tankkapasitetene er 990 m3 brennolje, 830 m3 ferskvann, 1350 m3 ballast/drillwater, 390 m3 brine, 990 m3 liquid mud og 210 m3 base oil. Dry bulk kapasiteten er 320 m3.

Maskineri
Fremdriften besørges av fire MaK 6M25 dieselmotorer, hver med ytelse 1980 kW, som driver Kamewa Ulstein propellanlegg via reduksjonsgear av samme fabrikat type 600 AGSC-KP50L med oversetning 4,6:1.
Tenfjord styremaskineri betjener High lift ror, og tre Kamewa Ulstein thrustere sørger for å gi fartøyet best mulig manøvreringsegenskaper. To er av type TT 1850 og en av type TT 1650, alle på 590 kW.
Strømforsyningen besørges av to Nogva Scania (DI12 62M hver på 285 kW)/Stamford generatorsett og to Stamford akselgeneratorer. Nødaggregatet består av en Nogva Deere motor på 52,5 kW med Stamford generator.
Isoleringsarbeidene er utført av Maritime Montering. Ing. Per Gjerdrum AS har levert pumpeutrustningen, og Sperre og Atlas Copco kompressorer. Separatorer kommer fra Alfa Laval, og Pyro har levert kjeler. Novenco har levert kompressor for air-condition anlegget.
CO2 brannslukkingsanlegget i maskinrommet er levert av Unitor.

Dekk/innredning
Cementanlegget er en Rolls-Royce Marine leveranse, og Rauma Brattvaag dekksmaskineri er en annen som består blant annet av 2 capstans på 8 tonn, 2 tugger vinsjer på 10 tonn og ankerspill. Odim ABAS har levert en 3t/16m dekkskran.
Vanntette skyvedører kommer fra IMS, skipet er oppmalt med malingssystemer fra International Maling og arbeidet er utført av PCS AS.
Redningsutstyret ombord innbefatter Viking redningsflåter og Fassmer MOB-båt.
Innredningen er arrangert for en besetning på 12 personer, og Maritime Montering har hatt oppdraget med innredningen. Mare Safety har levert Beha bysseutstyr, og Jets Vacuum har hatt leveransen av toalettsystemet.
De elektriske installasjonsarbeidene er utført av Aker Yards Electro, og navigasjons- og kommunikasjonsutstyret er levert av Oddstøl Elektronikk.

Levering av bnr. 128 fra Aker Yards AS, Aukra er nært forestående. Dette er et søsterskip av «Rem Spirit». Så følger bnr. 129 og bnr. 130 som er samme design og skal leveres til Nordcapital, bnr. 124 for DOF ASA skal være ferdig høsten 2008 og bnr. 700 er bestilt av Olympic Shipping.

DEL