M/S «REM EIR»

– PSV med gassdrift fra Kleven Verft

M/S «REM EIR» beskrives som verdens største PSV med gassdrift og ble levert fra Kleven Verft AS som byggenummer 356 den 26. november 2014 til Remøy Shipping AS med Rem Stadt AS som eierselskap.

Fartøyet har dual-fuel maskineri – det hadde også «Rem Leader» som ble levert i januar 2013 (SR nr. 1/2013). Hun hadde GT på 5335 og l.o.a. på 89,6 meter, mens dagen nybygg har GT på 5380 og lengde på 92,5 m.

M/S «REM EIR» er bygget etter VS 4412 DF PSV design med Wärtsilä LNGPac LNG system/tank. Prisen for nybygget har vært oppgitt som ca. 425 millioner kroner. Skroget er også bygget ved Kleven, og Ruukki Norge har levert plater og profiler.

Skipet ble døpt av Inga-Lill Sævik og startet opp med 3-års kontrakt til Statoil. Det er rederiets første skip som er bygget ved Kleven. LNG driftsmuligheten kan ha kostet rederiet ca. 50 millioner ekstra, og ønsket om DF maskineri med LNG kommer fra befrakteren.

M/S «REM EIR» er bygget til DNV GL klasse med notasjoner ✠1A1, Offshore Service Vessel+, Supply, SF, LFL*, COMF-V(3)C(3), E0, ESV-DP[HIL], DYNPOS-AUTR, NAUT-OSV(A), CLEAN DESIGN, DK(+), HL(2.8), GAS FUELLED. Skipet fører NOR flagg, og Green passport sertifiseringen er utført av Metizoft. Skipet har følgende hoveddata:

Lengde o.a. ……………………………………………………………………………………………… 92,50 m

Lengde b.p.p. ………………………………………………………………………………………….. 84,90 m

Bredde på spant ……………………………………………………………………………………… 20,00 m

Dybde i riss h.dk. ……………………………………………………………………………………… 9,00 m

DW v/7,35m draft ………………………………………………………………………………… ca. 5.900 t

Draft summer …………………………………………………………………………………………… 7,50 m

GT …………………………………………………………………………………………………………….. 5380

NT …………………………………………………………………………………………………………….. 1886

Dekkskap. …………………………………………………………………………………………… ca. 3.200 t

Dekksareal …………………………………………………………………………………………….. 1080 m2

IMO nr. ………………………………………………………………………………………………… 9668647

Tankenes kapasiteter er (alle tall cirka) 1000 m3 fuel, 230 m3 LNG, 1000 m3 ferskvann, 1800 m3 vannballast / drillwater, 330 m3 dry bulk, 980 m3 mud, 830 m3 brine og 230 m3 methanol.

 

Maskineri

Skipets fremdriftsmaskineri består av 2 x Wärtsilä 6L34DF motorer hver med ytelse på 2610 kW og og 2 x 6L20DF motorer hver på 1056 kW. Fremdriftspropellene er to RRM AZP 120 FP azimuth hver på 2450 kW. Nødgenerator er type Volvo Penta D9 på 216 ekW, levert av J. Weiberg Gulliksen. IAS leveransen kommer også fra Wärtsilä.

For å oppnå best mulige manøvreringsegenskaper er fartøyet utstyrt med 2 x RRM TT 2000 DPN CP sidethrustere hver på 1200 kW og en type RCNS på 880 kW av typen retractable thruster.

Gass som drivstoff leveres av Gasnor, og Bunker Oil har levert smøreolje til skipet. Sperre og Atlas Copco er leverandører av kompressorer, mens separatorene er fra Alfa Laval. Allweiler har levert maskinromspumper. HVAC systemet kommer fra Novenco, og kjelutrustningen er fra Ulmatec Pyro. Nilsen Frys & Kjøletaknikk har har stått for proviant kuldeanlegg. Optimarin har levert WBTS, og Øwre-Johnsen har supplert CJC filter system for thrusterne.

Isopartner har utført isoleringsarbeidene, og Eltorque har stått for el. aktuatorer. Stranda Industri har lever eksosrør. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra A/S Norco Oslo.

Autronica Fire & Security har levert brannslukkingssystemer som Flexifog Water mist total flooding, dekksskumsystem og pudder system for LNG filling stasjonen.

 

Dekk/innredning

Norwegian Deck Machinery har levert vinsjer, og to kraner på 3t/13m er fra TTS Ships Equipment. Varde har supplert luker, og tredekk er en Bøfjorden leveranse. Gurskøy har levert gangveier m/utstyr, mens ankerutrustningen kommer fra G.J. Wortelboer jr. BV. ASFA er fra RRM, og dry bulk systemet er fra Carlsen Group.

Maritime Partner har levert MOB-båt m/davit, og redningsflåter er fra Mare Safety. Erling Haug har levert redningsutstyr, og diverse hospitalutstyr kommer fra Medi 3. Tranberg har supplert tyfon og signallamper.

Nybygget er oppmalt med Jotun og PPG Sigma Coatings malingssystemer. ICCP og SACP system er utført av Dimo.

M/S «REM EIR» er innredet for 26 personer, og styrehusstolene er fra Alu Design. Lastekalkulator er fra Coastdesign. Mare Safety har levert bysse- og vaskeriutstyr. Toalettsystemet er en Jets leveranse, Ulmatec Pyro har levert incinerator og compactor er fra Beha.

Hareid Elektriske Teknikk har levert og installert det elektriske anlegget, mens HG Marine Electronics har tatt seg av det elektroniske utstyret. K-POS DP-22 anlegget er en Rolls-Royce leveranse.

Kleven Verft har en velfylt ordrebok etter de mange nye ordrene i oktober og november. Leveringen av bnr. 365 (Viking Neptun) til Eidesvik fra Kleven Verft er utsatt til mars, bnr. 371 til Olympic Shipping kommer også i mars, bnr. 374, Rem Offshore, skal være ferdig i april og bnr. 378 i juni til Olympic Shipping. Kleven Verft skal deretter levere bnr. 366 i juni, bnr. 379 i september og så følger fem nybygg i 2016 og to i 2017. Så får man se om Maersk Supply Service utøver sine opsjoner for opptil fire enheter.