M/S «RAMFORM SOVEREIGN»

Fotograf Harald M Valderhaug
PGS Geophysical AS, Lysaker overtok seismikk skipet M/S «RAMFORM SOVEREIGN» fra Aker Yards AS, Langsten 6. mars som verftets byggenummer 213. Dåpen foregikk under en høytidelig seremoni 12. mars med Cerys James som gudmor. Kaptein ombord er Robert Heggdal som har hatt sitt virke i rederiet siden 1997.

Kontraheringen ble inngått i mars 2006, og prisen ble da opplyst å være 562 millioner kroner, inklusiv installasjon, men eksklusiv seismisk utstyr. Senere har andre opplyst at prisen inkludert det seismiske utstyret er på rundt 870 millioner kroner.
Rederiet sikret seg også en opsjon på bygging av et søsterskip som senere er blitt erklært, og dette skipet skal leveres i 2009. Aker Yards har bygget alle PGS’ seks tidligere Ramform fartøyer, men dette er det første nybygget PGS har bestilt siden leveringen av «Ramform Vanguard» i 1999.
Tredje generasjon Ramform er blitt forlenget med 16 meter, har større kapasitet for brennolje og gjør bedre fart. Det siste gjelder også under survey operasjoner. Fartøyet kan taue opp til 22 streamers, visstnok som det eneste i verden. 10 streamer vinsjer kan lagre ca. 7.500 meter streamer, og 16 vinsjer kan lagre ca. 9.500 meter. Skipet starter opp med et charter til StatoilHydro. Det har vært opplyst at befrakteren i løpet av dette året skal dekke omtrent 6000 km2 med seismiske 3D-undersøkelser og 2500 km2 med seismiske 4D-undersøkelser.
Skipet blir karakterisert som verdens kanskje mest avanserte seismikkfartøy, og er utstyrt med et bevegelig sideveis helikopterdekk (ARC), noe som gjør helikopterlandinger enklere under krevende værforhold.
Ramform-navnet skriver seg fra Roar Ramdes design, og i tillegg har LMG Marin levert tegninger. PGS eier patentet til den nye seismikkbåten sammen med arkitekt Ramde i Ramform – Ariel AS.
Skroget er bygget ved Aker Yards Tulcea, noe som bød på spesielle utfordringer ettersom max. bredde der er 27 meter mot skipets hekkmål på ca. 40 meter. Dermed måtte arbeidet fullføres etter sjøsetting av skroget.
M/S «RAMFORM SOVEREIGN» fører Singapore flagg, er klasset i DNV til ✠1A1 ICE-C HELDK RP E0 CLEAN BIS TMON og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 102,20 m
Lengde b.p.p. 95,00 m
Bredde største 40,00 m
Draft 7,39 m
Dwt ca. 6.750
GT 13688
IMO nr. 9390460

Tankkapasitet for heavy fuel oil er 6184 m3, for diesel 450 m3 og for ferskvann 377 m3. Vannballast kapasitet er 4766 m3.

Dekk
Odim har levert et automatisert handling system (se også egen artikkel “Odim preferred for the next generation of seismic vessels”). Baro Mek. Verksted har utstyrt skipet med paravaner, barovaner samt håndteringssystem. West Industri & Skipsservice har utført rørarbeid for høytrykkshydraulikk og for skyteluft til seismikkskytingen.
Helidekk er en leveranse fra Marine Aluminium, Bohamet har levert vinduer og lysventiler mens vindusviskere er fra Wynn. Ankervinsj er fra Odim Brattvaag og kraner kommer fra Odim Abas. Undertun Industri har supplert landgangsutstyr, og ankerutrustning er fra Fossen Shipping.
Libra Plast har levert utvendige dører, mens vanntette skyvedører er fra IMS. Nybygget er oppmalt med malingssystemer fra Internatinal Maling, utvendig beskyttelse fra Active Cathodic Protection og malerarbeidet er utført av PCS.
Redningsutstyret ombord omfatter livbåter fra Umoe Schat Harding, daviter fra Vestdavit og Viking redningsflåter.

Maskineri
Maskinrommet er plassert forut og strekker seg over fem dekk der pumperummet med kompressor befinner seg nederst. Det dieselelektriske fremdriftssystemet utgjøres av fire Bergen B32:40L9 dieselmotorer hver på 4145 kW og to Bergen B32:40L6 motorer hver på 2765 kW, seks ABB generatorer på totalt 22 MW og to Wärtsilä Lips propellanlegg. Skipet er utstyrt med en Kamewa Ulstein VROS thruster. ABB har levert elektromotorer.
Styremaskineri er type Tenfjord som betjener Wärtsilä ror. Havneaggregatet utgjøres av Mitsubishi DPMG437-S6B3A motor.
Seismikk kompressor er fra LMF, Sperre har levert kompressorer og separatorer kommer fra Westfalia. Allweiler har levert pumpeutrutningen. Ventilasjonsanlegget er en Aker Yards Electro leveranse, og Nilsen Frys- og Kjøleteknikk har levert proviant kuldeanlegg. Høglund Marine Automasjon har levert tankpeileutstyr, og evaporator er fra Alfa Laval. Parat Halvorsen har stått for avgasskjeler, mens Johansen Maritime har levert sanitær tilførselssystem til nybygget. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra Norco Oslo AS. Isoleringsarbeidene er utført av R&M Ship Interior.
Brannsikkerheten ombord ivaretas blant annet av et skumsystem fra Autronica Fire and Security og et vanntåkesystem fra Watermist.

Innredning
Skipet er utstyrt med innredning for 70 personer, og R&M Ship Interior har utført innredningsarbeidene. Teamtec har levert incinerator, og toalettsystemet er fra Jets Vacuum. Mare Safety har levert Beha bysseutstyr, og de elektriske installasjonene er utført av Acel. Innredning av verksted/lagerrom er utført av Constructor Norge.

Elektronikk
Kongsberg Maritime har levert K-Log Electronic Logbook som blir integrert i Kongsberg Seatex HMS100 Helideck Monitoring System og en tredjepart IAS system.
O. Øverland har levert de elektroniske instrumentene som utgjøres av Furuno FAR-2117 X-band radar (x2), FAR-2837 S-band radar, Simrad ekkolodd (levert av Simrad), Furuno FE-700 ekkolodd, C&P kompass, Skipper EML 224 logg, SG-Brown gyrokompass, 2xFuruno GP-150 GPS, Furuno FS-1570 MF/HF og Furuno FS-2570 MF/HF radio stasjoner, Tron 40S friflyt og Tron 45SX EPIRB, SART radar transponder, Tron AIR VHF, Icom IC-A110 VHF, Furuno 2x FM-8000 VHF, FM-8800 VHF, FM-2721 VHF, Tron 20 VHF, Motorola GP-340 UHF, Furuno VR-3000 VDR, Furuno FA-150 AIS, Furuno NX-700 B navtex, Furuno Felcom 15 Inmarsat C og Fleet 77 Inmarsat F. Antenner er levert av Comrod.

Aker Yards AS, Langsten skal levere bnr. 214 til A.P. Møller i juni ’08, videre bnr. 215 og 216 til A.P. Møller hhv. august og oktober, bnr. 704 til Farstad Shipping i desember. Bnr. 711, også det til Farstad, det første av fire skip av UT 731 CD design, i april 2009, PGS’ neste Ramform skip er planlagt for levering mai 2009, bnr. 712 til Farstad kommer i september, og to søsterskip følger i januar og mars 2010. Solstads Aker design skip skal leveres i mars 2011.

DEL