M/S «QUANTUS»

Den 10. mai overtok MV Quantus Ltd., Peterhead, Skottland byggenummer 74 fra Eidsvik Skipsbyggeri AS i Uskedalen. Fartøyet fikk navnet «QUANTUS» og er et Vik-Sandvik design. Prisen for nybygget er ca. NOK 150 millioner.

Det er interessant å merke seg at skroget er bygget ved Helgeland Sveiseindustri. Kanskje er det kapasitetsknappheten blant utenlandske verft, samt høyere stålpriser, som igjen kan gjøre det mulig for norske bedrifter å være konkurransedyktig når det gjelder skrogbygging. Det var forøvrig også tilfellet med brønnbåten «Ro Master», utrustet ved Blaalid, der skroget var bygget ved skrogverftet på Løkjaneset ved Nordfjordeid. Det er imidlertid ti år siden Eidsvik sist kjøpte skrog fra norsk leverandør.

M/S «QUANTUS»
Tråleren skal fiske i UK-sonen og i Nord-Atlanteren. Båten kom opp i 17 knop på prøveturen, noe som rederiet etter sigende var fornøyd med. Båten er bygget med to gjennomgående dekk, utfallende baug og tverrhekk. RSW kapasiteten er på 1759 m3. Båten har klasse i DNV ✠1A1, Fishing Vessel and MCA rules for Fishing Vessels og har følgende hoveddata:
Lengde o.a. 65,50 m
Lengde b.p.p. 57,00 m
Største bredde 14,20 m
Dybde i riss til 1. dk. 9,00 m
GT 2106
Lasteromskap. 1759 m3
Tankene rommer 500 m3 brennolje og 84 m3 ferskvann.

Maskineri
Fremdriften besørges av en Wärtsilä 121V32 dieselmotor med ytelse på 6000 kW som via Wärtsilä SCV85-P51 reduksjonsgear er koblet til Wärtsilä Lips propellanlegg med diam. 4000 mm. Styremaskin er type Tenfjord som betjener et Becker flap ror.
Fartøyet er utstyrt med to Brunvoll sidethrustere, en akter og en forut, begge på 700 kW. Båten har tre Volvo Penta hjelpemotorer type D25A-MS hver på 595 bkW, og havneaggregatet er type Volvo Penta D7AT på 127 bkW. Fartøyet har i tillegg en akselgenerator på 3000 kVA.

Dekk/diverse
Karmøy Winch har hatt leveranser som fiskepumpe, kraner og nothalingsutstyr til nybygget. Vakuumlosseeanlegget er fra MMC Tendos, og Teknotherm har levert RSW-anlegget på 2×1230 kW.
Tråleren er innredet for 14 personer i 10 lugarer og med hospital. Fatland AS har utført innredningsarbeidene ombord.
De elektriske installasjonene er utført av Asator, og Furuno UK har levert elektronisk utstyr som er montert av Williamson Ltd.

Eidsvik Skipsbyggeris bnr. 76 er et offshore fartøy som bygges for Siem Meling Offshore og skal leveres i 2009. Kontrakten inneholder også en opsjon. Dermed er også Eidsvik være i ferd med å bli et offshore verft, så får tiden vise om det blir helt eller delvis.

DEL