M/S «PARSIFAL»

The new Mark V class is the largest and most sophisticated roll-on roll-off carrier ever built. Here is the first vessel, MV Tønsberg. Wilh. Wilhelmsen
Ro/Ro/MarkV skipet M/S «PARSIFAL» ble levert fra Mitsubishi Heavy Industries, Nagasaki, Japan til Wallenius Lines AB den 26. september 2011 som verftets byggenummer 2263. Det første skipet i denne serien var «Tønsberg» som ble levert i vår. Manager for skipet er Wallenius Marine Singapore.

Dette er en ny generasjon Ro/Ro skip for Wallenius Wilhelmsen Logistics Round the World Liner Service. Designet er utviklet av Wilh. Wilhelmsens tekniske avdeling i nært samarbeid med skipsverftet. Skipstypen er konstruert for effektiv transport og håndtering av rullende last, non-container last, breakbulk, prosjektlaster og biler. Konstruksjonen tilsier at GT er langt større enn dødvekten – 74.622 GT v. 41.554 dwt.
Med ni bildekk er totalt dekksområde på 50.344 m2, og kapasiteten for “High and Heavy rolling cargo” ca. 31.204 m2. Bilkapasiteten er ca. 6.000 enheter basis RT43 enheter.
Seks av de ni lastedekkene er faste, og all last lastes og losses over en 12 meter bred akterrampe med adgang til hoveddekk (dekk 4). Skroget har doble sider opp til dekk 5. Bunkersoljen lagres i beskyttede dyptanker forut og akter. Dekkene 1, 2, 3, 4 og 5 er styrket for forklift operasjoner, og hoveddekket har styrke for tunge trailere inkludert Samson type. Accommodation er arrangert på to dekk; ett for fellesrom og ett for lugarene.
M/S «PARSIFAL» har fått en optimal skrogform for minimum motstand i sjøen. Skipet fører Singapore flagg og er klasset i Det Norske Veritas med notasjonene ✠1A1, General Cargo Carrier / RO/RO, MCDK, E0, TMON, PWDK, PET. (MCDK: Implies classification of movable car decks. PET: Implies that vehicles with fuel for their own propulsion may be carried. PWDK: Implies decks strengthened for wheel loading).

Hoveddata:

Lengde o.a. 265,00 m
Lengde b.p.p 250,00 m
Bredde 32,26 m
DW 41.554 mt
Draft design 11,00 m
GT 74622
Dekksareal 50.344 m2
Akter rampe bredde 12,00 m
Akter rampe kap. 505 t
Antall bildekk 9
IMO nr. 9515395

Maskineri
Hovedmaskineriet er en MAN Diesel 7L70ME – C8 dieselmotor, elektronisk konrollert med maksimum ytelse på 20100 kW v/95 rpm. Strømforsyningen besørges av en dampturbingenerator på 800 kW og en akselgenerator på 1100 kW. I havn og ved manøvrering står 3 hjelpemotorer hver på 2400 kW for produksjon av strøm. Skipet er utstyrt med thrustere forut og akter, hver på 2400 kW.
Skipet forventes å bruke 15/20% mindre bunkersolje per transportert enhet enn forgjengerne. Ro/Ro skipet har et Unitor PureBallast system med kapasitet på 1000 m3/h.

Ytterligere to skip av denne typen skal leveres fra Mitsubishi H.I. til Wallenius Wilhelmsen Logistics.

Video fra Youtube: