M/S «ØYTIND»

– brønnbåt fra Aas Mek. Verksted

M/S Øytind

Aas Mek. Verksted A/S, Vestnes overleverte brønnbåten M/S «ØYTIND» den 25. september 2015 til Bømlo Brønnbåtservice AS, Stord som verftets byggenummer 193.

AAS 1802 ST designet etterfølger to fartøyer av samme type, «Øyfjord» og «Øysund» som ble omtalt i Skipsrevyen nr. 2/2014 henholdsvis nr. 4/2014. Dette er den 14. brønnbåten som leveres fra Aas Mek. Verksted til Bømlo Brønnbåtservice. I media blir skipsprisen nevnt som cirka 170 millioner kroner.

Bømlo Brønnbåtservices unge flåte består nå av fem skip som frakter levende laks, – for blant annet Grieg Seafood, Alsaker Fjordbruk og Bolaks.

M/S «ØYTIND»
Båten er utstyrt og arrangert for føring av levende fisk i lukket og semi-lukket system med UV rensing uten utslipp av ubehandlet vann under transport eller ved lossing, samt transport av levende fisk i vanlig åpen brønn.

Fartøyet er arrangert for smolttransport, avlusing med filter for oppsamling av lus, og UV-behandling av sirkulasjonsvann.

Båten kan trykklosse med høyde på opp til 7 meter. Dette er arrangert spesielt for å kunne trykklosse direkte til slakteri eller mottakstanker på land.

Lastekapasiteten er på ca. 1800 m3 fordelt på to lasterom med skyveskott og trengesystem. Trykk laste-/lossesystem har fisketellere, og det er montert et dobbelt vakuumpumpe-anlegg med 2 x 6000 l tanker med sorterings- og telleutstyr. Anlegget er levert av Stranda Prolog.

Fartøyet er videre arrangert med eget system for smolttelling, tilkoblet vakuumpumpe system og trykklossesystem, samt UV filter for behandling av sjøvann inn eller ut av lasterommene i forbindelse med transport av smolt, syk fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l. Filter og UV anlegget har kapasitet for behandling av alt sirkulert vann ved UV lukket transport, smolttransport og avlusing. Sterner AS har levert UV-anlegget, og lusefilter kommer fra Salsnes Filter.

Sirkulasjonssystemet er også arrangert med egne filter for oppsamling av lus i forbindelse med avlusing av fisken. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom bandfilter for utskilling av tørr stoff/lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres ombord eller leveres til land for analyse eller destruksjon.

Eget system er installert for overvåkning av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

For transport av fisk med lukket system er det montert vannluftere for avgassing av vannet for fjerning av CO2 og regulering av PH. For rengjøring og desinfisering av lasterom og rørsystem er det montert et automatisk vaske- og desinfiseringssystem, samt manuelle høytrykksvaskere og ozon desinfiseringssystem.

Det er montert Aqua Scan og FLS fisketellere, og VAKI smolttelling via trykk lossesystem. Oksygen- og ozonanlegg er levert av Redox AS.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåkning av alle system, fjernstyring av all last og fiske håndtering m.m. Båten er også utstyrt med lys og undervannskamera for overvåkning av fisken i lasterommet under transport.

M/S «ØYTIND» har Haugesund som hjemstedshavn og har DNV GL klasse Type 516 – Live Fish Carrier.

Hoveddata:

Lengde o.a. ………………………………………………………………………………………………………………………. 69,86 m

Lengde b.p.p. ……………………………………………………………………………………………………………… 66,98 m

Bredde …………………………………………………………………………………………………………………………. 12,00 m

Dybde i riss …………………………………………………………………………………………………………………… 5,90 m

Dypgående ……………………………………………………………………………………………………………………. 5,306 m

BT ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1747

NT ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 524

Lasterom kap. ……………………………………………………………………………………………………………… 1800 m3

IMO nr……………………………………………………………………………………………………………………………. 9743801

Fartsområdet er definert som Europeisk fart nord om 40 grader.

Dekk

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene er det montert fire Palfinger kraner på dekk, en på 75 t/m, en på 40 t/m og to på 23 t/m, levert av Bergen Hydraulic. På bakkdekk er det montert to ankervinsjer, den ene med mooring trommel, en fortøyningsvinsj på poopdekk og fem 3-tonns nokker på hoved- og poopdekk.

Ankervinsjer er levert av Rapp Hydema, og ankerutrustningen kommer fra Fossen Shipping. Vinduer er fra Bohamet, og Libra-Plast har levert utvendige dører. Nybygget er oppmalt med malingsystemer fra Akzo Nobel Coating, levert av Westing AS. Erling Haug har stått for sikkerhetsutstyr, og Mare Safety har levert MOB-båt m/davit.

Innredningsarbeidene er utført av R&M Ship Interior, og innredningsdører kommer fra Norac Baggerød. Det er arrangert med fasiliteter for 10 personer fordelt på seks enkeltlugarer og to tomannslugarer, alle med egne dusj og toalett. Videre er fartøyet arrangert med stor og romslig messe og salong, bysse med kjøl/frys, vaskerom, garderobe, kaffebar, stort trimrom og laboratorium.

De elektriske installasjonene er utført av Vik Elektro, og O. Øverland har levert og montert de elektroniske instrumentene.

Maskineri

Fremdriften besørges av en Wärtsila 8L20 dieselmotor med ytelse på 1600 kW v/1000 o/min som er koblet til Scana Volda gear og propellanlegg. Farten er ca. 12 knop.

Strømforsyningen besørges av to Wärtsilä 6L20 hjelpemotorer hver med ytelse på 1055 kW. Havneaggregatet er type Scania DI 13 75 M på 199 kW. Styremaskin er av RRM-Tennfjord fabrikat, og manøvreringsegenskapene forbedres ved hjelp av Brunvoll sidepropeller forut og akter, hver på 300 kW. Manøversystemet er levert av Scana Volda.

PG Flow Solutions har levert sjøvannssirkulasjonspumper og propellerpumper. Allweiler har levert pumpepakker, mens ventilasjonsanlegget er levert av Wangsmo. Proviant kjøleanlegg er en leveranse fra Trondheim Kulde. Ventil- og rørutrustningen består av leveranser fra Robinet og Brødrene Dahl. CO2 brannslukkingsanlegget er levert av Wilhelmsen Technical Solutions.

Aas Mek. Verksteds ordreliste illustrerer godt hvilken skipstype som er populær i markedet i dag. Bedriften skal levere bnr. 194 til Sølvtrans i april 2016, bnr. 197 også i april 2016, bnr. 195 til Bømlo Brønnbåtservice (Øystrand) i januar 2017, bnr. 196 også i januar 2017, og samme leveringsdato gjelder for den nylig annonserte Sølvtrans kontrakten for nok en 1802 ST.

DEL