M/S «OOC COUGAR»

Foto:Harald M Valderhaug
Aker Yards AS, Aukra overleverte PSV fartøyet av UT 755 LN design, M/S «OOC COUGAR», til REM Maritime AS, Fosnavåg den17 juli 2008 som byggenummer 128.

Umiddelbart etter overtagelsen ble fartøyet overført til ny eier OOC, Opielok Offshore Carriers GmbH, Hamburg som kjøpte nybygget i februar. Det ble da opplyst at salget ga Rem Offshore en bokført gevinst på ca. NOK 23 millioner. Selv kjøpte rederiet nybygget fra Nordcapital i fjor høst for ca. NOK 200 millioner, og Nordcapital kontraherte fartøyet i sin tid for NOK 145 millioner.
OOC ble grunnlagt for under ett år siden og bestilte først to nybygg ved Bharati Shipyard i India for levering i 2009. I desember plasserte rederiet en ordre for to pluss to skip ved et verft i Sør-øst Asia som skal leveres i 2010-11. Og så kom altså avtalen for overtagelsen av Aukra nybygget i februar.
Det er blitt antydet at den kommersielle operasjonen skal skje fra Norge, mens teknisk drift er lagt til OSM Schiffahrt.

M/S «OOC COUGAR»
Fartøyet er klasset i DNV ✠1A1, SF, E0, DK (+), HL (2,8), DynPos AUT (DP1), Clean, TMON og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 73,60 m
Lengde b.p.p. 68,20 m
Bredde største 16,00 m
Dybde i riss 7,00 m
Dwt 5,84 m
Draft design ca. 3.286 t
Dekksareal ca. 2.339 t
IMO 9411680

Tankkapasitetene er 990 m3 brennolje, 830 m3 ferskvann, 1350 m3 ballast/drillwater, 390 m3 brine, 990 m3 liquid mud og 210 m3 base oil. Dry bulk kapasiteten er 320 m3.

Maskineri
Fremdriften besørges av fire MaK 6M25 dieselmotorer, hver med ytelse 1980 kW, som driver Kamewa Ulstein propellanlegg via reduksjonsgear av samme fabrikat type 600 AGSC-KP 50L med oversetning 4,6:1.
Fartøyet har Tenfjord styremaskineri og High lift ror, og fire Kamewa Ulstein thrustere sørger for å gi fartøyet best mulig manøvreringsegenskaper. To er av type TT 1850 og to av type TT 1650, alle på 590 kW.
Strømforsyningen besørges av to Nogva Scania DI12 62M hver på 285 kW/Stamford generatorsett og to Stamford akselgeneratorer. Nødaggregatet består av en Nogva Deere motor på 52,5 kW med Stamford generator.
Sperre og Atlas Copco har levert kompressorer, separatorer kommer fra Alfa Laval og Ing. Per Gjerdrum AS har levert pumpeutrustningen. Isoleringsarbeidene er utført av Maritime Montering, og Pyro har levert kjeler. Novenco har levert kompressor for air-condition anlegget, og evaporator er type APV.
CO2 brannslukkingsanlegget i maskinrommet er levert av Unitor.

Dekk/innredning
Rauma Brattvaag leveranser utgjør dekksmaskineriet med blant annet 2 capstans på 8 tonn, 2 tugger vinsjer på 10 tonn og ankerspill. Odim ABAS har levert en 3t/16m dekkskran, og cementanlegget er en Rolls-Royce Marine leveranse.
Bohamet har forestått vindusleveransen, og vanntette skyvedører kommer fra IMS. Skipet er oppmalt med malingssystemer fra International Maling, og arbeidet er utført av PCS AS. Redningsutstyret ombord innbefatter Viking redningsflåter og Fassmer MOB-båt.
Innredningen er arrangert for en besetning på 12 personer, og Maritime Montering har hatt oppdraget med innredningen. Mare Safety har levert Beha bysseutstyr, og Jets Vacuum har hatt leveransen av toalettsystemet.
De elektriske installasjonsarbeidene er utført av Aker Yards Electro, og den elektroniske broutrustningen er levert av Oddstøl Elektronikk bestående bl.a. av Furuno FS-1570 SSB, DS-80 speed log, FA-150 AIS, FAR-2117 og FAR-2137 radarer. Videre Furuno FE-700 ekkolodd, Felcom 15 Sat-C, FM-8800 VHF, GP-150 GPS navigator, Felcom 70 Fleet 77, Navtex NX-700, SSAS for Inmarsat-C, Furuno værfax, FM-2721 MF/HF, Anschütz gyrokompass Std. 22, Navipilot 4000 autopilot, Jotron TR-20 bærbare VHF, Tron 40S nødpeilesender, Tron 45SX, Tron Sart radartransponder, Motorola GP-340, Telchart kartsystem og C Plath kompass.

Aker Yards AS, Aukra har nå flere leveringer til Nordcapital; bnr. 130 i august, bnr. 131 i oktober, bnr 132 i november, bnr. 708 i januar 2009 og bnr. 709 i mars. På ordrelisten er også bnr. 700 som er bestilt av Olympic Shipping.

DEL