M/S «OLYMPIC BIBBY»

– IMR fartøy fra Kleven Verft

Kleven Verft AS overleverte M/S «OLYMPIC BIBBY» som verftets byggenummer 371 den 16. april 2015 til Olympic Shipping AS. Nybygget er av MT 6021 design og er bygget med sterkt fokus på miljøvennlighet.

Dåpen fant sted i Fosnavåg den 9. april med Connie Brown som gudmor. Det var forøvrig første gang at et av rederiets skip ble døpt på hjemstedet. Samtidig la Olympic Shipping frem sitt miljøregnskap, og Stig Remøy kunne blant annet vise til at flåtens totale NOx utslipp var blitt redusert de siste fire årene til tross for kraftig flåteutvidelse fra 14 til 21 skip.

M/S «OLYMPIC BIBBY»s konstruksjon er grundig gjennomgått med tanke på reduserte miljøutslipp. Samtidig er dette er svært fleksibelt skip som kan arbeide innen flere sektorer.

Nybygningskontrakten for skipet ble inngått i januar 2014, og prisen ble oppgitt til cirka NOK 400 millioner. Designet fra Marin Teknikk er nytt og utviklet i samarbeid med rederiet. Fartøyet er utstyrt med ROV-hangarer og offshorekran, – og har stor lugarkapasitet.

Skipet er chartret for tre år til Bibby Offshore, en kontrakt som ble inngått for et år siden. Under kontrakten kan befrakter forlenge avtalen med ytterligere to år. Bibby Offshore åpnet forøvrig eget kontor i Stavanger i august 2014.

M/S «OLYMPIC BIBBY»

er bygget til DNV GL klasse med notasjoner ✠1A1, SF, SPS, E0, DYNPOS AUTR, HELDK-SH, COMF-V(3), CLEAN DESIGN, CRANE, NAUT-OSV(A). Skipet fører Bahamas flagg og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. ……………………………………………………………………………………………… 87,75 m

Lengde b.p.p. ………………………………………………………………………………………….. 81,10 m

Bredde på spant ……………………………………………………………………………………… 19,00 m

Dybde i riss h.dk. ……………………………………………………………………………………… 8,00 m

DW ……………………………………………………………………………………………………. ca. 3.100 t

GT ………………………………………………………………………………………………………… ca. 4500

NT ………………………………………………………………………………………………………… ca. 1400

Dekkskap. …………………………………………………………………………………………… ca. 3.200 t

Dekksareal ………………………………………………………………………………………………. 820 m2

IMO nr. ………………………………………………………………………………………………… 9726217

Tankenes kapasiteter er (alle tall cirka) 1000 m3 drivstoff, 720 m3 ferskvann og 2000 m3 vannballast.

Maskineri

Skipets dieselelektriske fremdriftssystem er levert av ABB med fire hovedmotorer; 2 x CAT 3516TA C hver med ytelse på 2230 kW og 2 x CAT 3512TA C hver på 1700 kW som driver 2 x Rolls-Royce US 205 CRP fremdriftspropeller hver på 1600 kW. Hjelpemotor er type CAT C32 på 910 ekW og nødaggregat type Volvo Penta D13 på 300 ekW.

Thrusterutrustningen består av fire RR thrustere, forut en TT1850 DPN FP på 680 kW og en TT2000 DPN FP på 790kW samt en retractable UL 1201 FP på 880 kW, og akter en TT 18509 DPN FP på 680 kW.

SCR-anlegget for NOx reduksjon kommer fra Yara Environmental Technologies GmbH (ex H+H), og Alfa Laval har levert separatorer. Ventilasjonsanlegget er fra Aeron, og kjelutrustning er levert av Ulmatec Pyro. Ing. Per Gjerdum har levert BWTS og lasteutstyr. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra A/S Norco Oslo, og fartøyet er utstyrt med elektrisk ventilstyring/ventilaktuatorer fra Eltorque. Autronica Fire and Security har stått for brannslukkingsutstyret ombord.

Dekk/innredning

Helideck med diam. 21 m er en leveranse fra Maritime Products, og Tranberg har stått for helideck belysning. Offshore kran på 60 tonns kapasitet er fra TTS, og Red Rock har levert to stk. 3t/16m kraner. Skipet er utstyrt med ROV hangar for to stk. Work ROV’er.

I redningsutstyret inngår Harding/Noreq livbåter i Harding daviter og MOB-båt fra Maritime Partner. M/S «OLYMPIC BIBBY» er innredet for totalt 68 personer. Innredningen er arrangert på en kompakt måte som gjør at dekksarealet blir stort i forhold til fartøyets størrelse.

HG Marine Electronics har levert det elektroniske utstyret, og IAS og K-Pos DP-22 anlegget er fra Kongsberg Maritime.

Kleven Verft skal fremover levere bnr. 374 til Rem Offshore (Rem Arctic), bnr. 378 til Olympic Shipping (Olympic Nike), bnr. 366 i juni, bnr. 379 i september og så følger fem nybygg i 2016 og to i 2017. Så vil det vise seg om Maersk Supply Service utøver sine opsjoner for opptil fire enheter.