M/S «OCEANIC SIRIUS»

M/S «OCEANIC SIRIUS» ble levert fra Ulstein Verft AS, Ulsteinvik til Eidesvik Seismic Vessels AS som byggenummer 286 den 3. oktober 2011. Dette er et søsterskip av «Oceanic Vega» som ble levert 2. juli 2010 og omtalt i SKIPSREVYEN nr. 4/2010. Skipet av Ulstein SX 120 design representerer en ny generasjon seismikkskip med X-Bow. Skroget er bygget ved Maritime Shipyard, og transporten til Ulsteinvik ble arrangert av Stadt Sjøtransport.

Kontrakten for de to skipene ble inngått sommeren 2007, og prisen ble da oppgitt til ca. 1,3 milliarder kroner totalt. Leveringen av «OCEANIC SIRIUS» skulle opprinnelig ha funnet sted i juni 2010, men ble utsatt etter anmodning fra befrakteren CGGVeritas som tar skipet på 12 år kontrakt.
Eidesvik Seismic Vessels AS er et Joint Venture selskap mellom Eidesvik Shipping AS og Exploration Investment Resources II AS. Sistnevnte er et heleid datterselskap i CGGVeritas konsernet. Eidesvik eier 51% i J/V selskapet. «OCEANIC SIRIUS» blir operert av CGGVeritas Eidesvik Shipmanagement AS.
I forbindelse med kunngjøringen av J/V selskapet ble det opplyst at skipene som vil inngå i oppstartsporteføljen, vil være: «Oceanic Vega», «Oceanic Endeavour», «Geowave Champion», «Viking Vision», «Viking Vanquish», «Veritas Viking», «Geowave Voyager», «Veritas Vantage», «Viking II» og her omtalte «Oceanic Sirius». Og med denne nysatsingen går fire av Eidesvik Offshore’s skip over fra tidscerteparti til bareboatcerteparti til CGGVeritas, i tillegg til «Viking Vanquish» og «Oceanic Vega» som allerede er på bareboatcerteparti.
Ved etableringen av Eidesvik Seismic Vessels AS betalte Exploration Investment Resources II AS inn et beløp tilsvarende 49% av Eidesviks innbetalinger i prosjektet så langt. Samtidig ble det fremforhandlet en tilleggsavtale til eksisterende time charter der befrakteren har fått 4 opsjoner hver på 5 år på leie av de to skipene utover den faste kontraktstiden på 12 år. CGGVeritas har hovedkontor i Paris og leverer et bredt spekter av teknologier, tjenester og utstyr innen seismikkområdet, – hovedsakelig til den globale olje- og gassindustrien.

M/S «OCEANIC SIRIUS»
Nybygget slipper ut mindre miljøgasser og er sikret mot oljeutslipp hvis skroget skulle bli skadet (notasjonen OPP-F). Skipet tilfredsstiller de strengeste miljøkravene fra DNV inkludert SPS (safety for special purpose ship) som setter strengere krav til stabiliteten.
Skipet kan oppholde seg permanent på sjøen, har fem års dokkingsintervaller og tilfredsstiller “redundant propulsion” notasjonen. Bunkring kan utføres av støttefartøyer, og mannskapsskifte kan skje ved hjelp av helikopter.
Nybygget betegnes som et kraftig seismikk- og forskningsskip med slepekraft på 140 tonn under seismiske oppdrag. Skipet kan utføre store 3D-, 4D- eller “high resolution” prosjekter der det typisk blir benyttet opp til 16 Sentinel streamers adskilt med 100 meter eller mer. De 20 streamervinsjene kan hver spole 9 km med streamer. Det blir benyttet Nautilus akustisk posisjoneringssystem. Nautilus bruker kraft streamers og trenger derfor ikke batterier, som igjen betyr færre antall turer med arbeidsbåt, med de fordeler som det innebærer.
Skipet kan utføre wide-azimuth og BroadSeis datainnsamling. De solide streamerne er miljøvennlige, noe som er blitt erfart også i arktiske områder.
M/S «OCEANIC SIRIUS» er klasset i DNV med notasjoner ✠1A1, E0, NAUT-AW, OPP-F, Clean design, Ice-C, Comf-V(3), Comf-C(3), HELDK-SH, RP. Skipet har Green passport utstedt av Metizoft og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 106,50 m
Lengde b.p.p. 99,30 m
Bredde p.sp 24,00 m
Bredde største 28,00 m
Dybde i riss til 10,00 m
Dwt ca. 6.013
Draft design 7,00 m
Draft scantling 8,00 m
GT ca. 12550
NT 3765
Bollard pull ca. 190 t
IMO 9459565

Tankkapasitet for MDO er 3225 m3, for ferskvann 565 m3 og for vannballast 4690 m3.

Maskineri
Skipet har dieselelektrisk fremdriftssystem levert av ABB som består av fire Wärtsilä 12V26 dieselmotorer hver med ytelse på 3900 kW og to av type 6L26 hver med ytelse 1950 kW og 4 x ABB generatorer. De to fremdriftspropellene er type Wärtsilä Lips CP og reduksjonsgear (2) er type Wärtsilä Lips SV95. Maskineriet bruker kun marine dieselolje. CP-propellene er i dyse som hver blir drevet av to frekvenskontrollerte ABB el-motorer. Dette sørger for jevn fart på ca. 5 knop under seismisk arbeid.
Tenfjord styremaskineri opererer Highlift ror, og thrusterutrustningen omfatter 2 x Brunvoll FU 100 LTC 2450 forut hver på 1200 kW og en FU 63 LTC 1750 akter på 800 kW. Nødggregatet utgjøres av Nogva Scania motor og Stamford generator. Vibracon klosser er fra Maritim Motor.
Allweiler har levert pumper, separatorer kommer fra Alfa Laval og Sperre og Atlas Copco har levert kompressorene. Optimarin AS har levert ballast system til skipet. Ventilasjonsanlegget kommer fra Aeron, og Kulde Partner har supplert proviantkuldeanlegg. XTronica har levert utstyr for tank sounding, og kjelutrustning er leveranse fra Pyro. Både Brødrene Dahl og Ahlsell Norge har hatt leveranser til nybygget.
Brannsikkerheten ombord ivaretas blant annet av et brannslukkingsanlegg fra Danfos Semco og -varslingsanlegg fra Tyco Fire & Integrated Solutions.

Dekk
Maritime Products har levert helidekk, og Evotec AS har levert 8 x 10 tonns blokker, samt 2 x 17 tonns blokker. Baro har levert deler av gunfloat systemet. TTS Ships Equipment har levert sideporter til nybygget, og og landganger kommer fra Gurskøy. RRM Odim har hatt leveransen av dekksmaskineri, og MacGregor Hydramarine har levert kraner til skipet. Ankerutrustningen er fra Fossen Shipping.
Vinduer og lysventiler er av Bohamet fabrikat, og vindusviskere er type Wynn. Heiser er fra Schindler Stahl Heiser. IMS har forestått vanntette skyvedører, og utvendige dører kommer fra Libra Plast og Norac Baggerød. Glamox har tatt seg av belysningsutstyr ombord. Tranberg har levert lanterner, og søkelys er fra Norselight. Nybygget er oppmalt med malingssystemer fra Jotun.
Redningsutstyret inneholder blant annet to Umoe Schat Harding Kiss 800 C livbåter hver for 70 personer, DSB redningsflåter i daviter fra Aukra Maritime, Mare Safety MOB-båt i davit fra Vestdavit. Medi 3 har levert medisinsk utstyr.

Innredning
M/S «OCEANIC SIRIUS» er innredet for 70 personer med 52 enkeltlugarer og ni dobbeltlugarer, samt hospital. Messe, bysse og de fire dagrommene har store vinduer mot sjøen for å øke komforten for mannskapet.
Innredningsarbeidene er utført av R&M Ship Interior med møbler fra VAD og Rovde Møbelfabrikk. Leveransen av paneler på innvendige skott kommer fra Contech, mens Norac Baggerød har levert innredningsdørene. Vaskeriutstyr er fra Electrolux, og Mare Safety har levert Beha bysseutstyr. Jets Vacuum har levert toalettsystemet ombord. Teamtec har levert incinerator, og avfallspresse er fra Global Enviro.
Ulstein Power & Control har levert hovedtavle/MCC, brokonsoll og starter. De elektriske installasjonene er utført av Ulstein Elektro Installasjon, og Anda-Olsen har levert UPS.

Elektronikk
Instrumentrommet er plassert akter med store vinduer mot sjøen og over det seismiske området med direkte utsikt til streamerdekket.
Ulstein Power & Control har levert og montert det elektroniske utstyret og har også stått for Ulstein IAS, Ulstein PMS, Ulstein COM og Ulstein NAV. Lastekalkulator er en leveranse fra Coastdesign Norway, og DP-anlegget er fra Kongsberg Maritime.
Blant det elektroniske utstyret er Furuno leveranser som radar, ekkolodd, logg, DGPS, kartplotter, TEcdis, VDR og navtex (NX-700B). Skipet har SG Brown gyrokompass, Plath magnetisk kompass og Anschütz autopilot.

Ulstein Verft AS skal levere bnr. 291 og bnr. 294 til Ulstein Group av typen PSV PX121 i 1. kvartal henholdsvis 3. kvartal 2012. Bnr. 292 og bnr. 293 er for Polarcus og skal leveres i 1. henholdsvis 2. kvartal 2012.