M/S «OCEAN EUROPE»

Havyard Solstrand AS, Tomrefjord overleverte verftets byggenummer 81, M/S «OCEAN EUROPE» til Vestland Offshore I AS, Torangsvåg 23. juli 2008. Fartøyet er bygget etter Kverndokk & Eldøy AS’ designet KE 1969.

Opprinnelig var det Ocean Mainport/Sartor Shipping som var kontrahent for standy/rescue fartøyet, men kontrakten ble kansellert før ferdigstillelse. Etter overlevering til dagens eier, Vestland Offshore I AS, satte skipet kurs for Båtbygg AS, der hun skal bygges om til Seismic Seabed Vessel (skytebåt).
Fartøyet skal nemlig inn på kontrakt til Reservoir Exploration Technology ASA (RXT) for syv år med opsjoner for ytterligere fire år. Skipet skal rigges med det nyeste utstyr for seismiske operasjoner for innsamling av havbunnsdata. Fartøyet skal brukes for det som kalles operasjonene RXT4 eller RXT5 og på denne måten være en del av en to-båts operasjon.

RXT er et marin-geofysisk selskap som har spesialisert seg på innhenting av multikomponente seismiske havbunnsdata. Multikomponent seismikk løser en del datautfordringer som ikke kan løses med tradisjonell seismikk og blir brukt for å øke utvinningen fra eksisterende felt. Teknologien gir også bedre datakvalitet under leting og kan være løsningen der taueseismikk ikke er praktisk på grunn av hindringer eller grunt vann.
RXT har flere fartøyer i operasjon, blant annet RXT2 som er utstyrt med ni 6km VSO kabler, eiet av Østervold Gruppen og på charter til 2011, RXT5 som er “Sanco Star” og ble levert på charter andre kvartal i år for periode på fem år pluss opsjoner og RXT6 som er “Sanco Spirit” som skal leveres til RXT i første kvartal 2009 for tilsvarende periode. RXT har kontorer i Oslo, London og Houston.

M/S «OCEAN EUROPE»
Salthammer Båtbyggeri har levert seksjoner til overbygg og styrehus. Skipets skrog ble levert fra MPG i Portugal, og klasse er Bureau Veritas ✠Hull, ✠Mach, unrestricted navigation, ✠AUT UMS, ✠DYNPOS AMR, ✠CLEAN SHIP Super, ✠SDS. Nybygget har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 75,20 m
Lengde b.p.p. 55,75 m
Bredde p.sp. 13,00 m
Dybde i riss til h.dk. 7,10 m
IMO 9386550

Brennoljekapasiteten er på 500 m3, kapasitet for ferskvann 400 m3 og for ORO 1000 m3.

Maskineri
Fremdriften besørges av to ABC 8DZC dieselmotorer hver med ytelse på 1766 kW, levert av Frydenbø Power. Hovedmaskineriet er koblet til to Finnøy Gear & Propeller propellanlegg med diam. 3200 mm via reduksjonsgear av samme fabrikat.
Styremaskineri er type Tenfjord som betjener to High lift ror. Manøvreringsegenskapene forbedres ved installeringen av to Brunvoll thrustere forut hver på 590 kW og en akter med samme ytelse.
Strømforsyningen besørges av tre CAT 3512 BTA hjelpemotorer hver på 1360 kW og en Leroy Somer akselgenerator. Nødaggregatet består av Mitsubishi motor.
Allweiler har stått for pumpeutrustningen, Sperre og Atlas Copco har levert kompressorer og separatorer er fra Alfa Laval. Nilsen Frys & Kjøleteknikk har levert proviant kjøle-/frysemaskineri, ventilasjonsanlegg leveransen kommer fra Aeron/Teknotherm og varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra Norco Oslo AS. Isoleringsarbeidet er utført av R&M Ship Interior.
Maskinrommet er brannsikret med et Hi-fog system fra Watermist AS og varslingsanlegget er fra Vik Elektro.
Det elektroniske utstyret er levert og montert av Sletten Electronics AS og består bl.a. av komplett broutrustning fra Northrop Grumman Sperry Marine. Leveransen omfatter VisionMaster FT X-band radar (3 cm), VisionMaster FT S-band radar (10 cm), ECDIS elektroniske sjøkart, Navipilot 4000 autopilot, Navigat X Mk1 trippel gyrokompass installasjon samt full kommunikasjonspakke basert på Thrane & Thrane radiosendere og satellitt-kommunikasjon med bl.a. Fleet77+.
Bropultdesignet og engineeringsarbeidene er i sin helhet utført av Sletten Electronics AS.

Dekk/innredning
Vinsjutrustningen er av Rauma Brattvaag fabrikat med blant annet en 100 tonns tauevinsj. Dekkskran på 2t/10m er levert av Odim Abas. Ankerutrustningen kommer fra Fossen Shipping, og Bohamet har forestått vindusleveransen.
Fartøyets redningsutstyr innbefatter RFD redningsflåter fra Brude Safety, og Maritime Partner har levert Weedo 700 MOB-båt og Hydramarine HMD A32 davit.
Nybygget er oppmalt med malingssystemer fra International Maling, og lanterner er fra Tranberg.

Havyard Solstrand AS skal levere bnr. 83, et MT 6009 Mk II PSV fartøy bestilt av Trico Supply, i september, bnr. 84 og bnr. 85 er Havila ordrer for levering i 3. kvartal. Bnr. 86 som bygges for Tormodu Rammi-Sæberg Ltd. skal leveres 30. oktober og et søster fartøy med bnr. 87 i mars 2009. Bnr. 82 for Havila Shipping skal leveres i juli 2009, og bnr. 88 som er en fabrikktråler av NVC design, kommer i september samme år. Til slutt kommer bnr. 89 som er en tråler til Olympic Prawns, Fosnavåg, for levering i 2010.

DEL