M/S «NORTH SEA ATLANTIC»

– OCV fra Bergen Group BMV/NorYards

North Atlantic AS v/North Sea Shiping AS overtok konstruksjonsfartøyet M/S «NORTH SEA ATLANTIC» fra Bergen Group BMV/NorYards den 26. august 2014 som byggenummer 169. Verftet opplyser at skipet er det største som er bygget ved BMV (se artikkelen “BMVs største skip” i denne utgave av Skipsrevyen papirutgave). Skroget er bygget ved Daewoo-Mangalia Heavy Ind., Romania.

Nybygget er utvilsomt et imponerende OCV fartøy og er utstyrt med offshore kran på hele 550 tonns kapasitet for sub sea lift med AHC funksjon. Men i lengde/bredde var «North Sea Giant» (bygget ved Metalships & Docks S.A. i Vigo, Spania i 2011) større med 160,9 x 30 m.

Byggekontrakten ble inngått i juni 2012, og det het seg da at kontrakten hadde en verdi på ca. NOK 1 milliard inkludert opsjoner på utstyr. Skipet er designet av Skipsteknisk med typebetegnelsen ST-261. Skipet har to avanserte ROV-systemer som kan gjennomføre arbeidsoperasjoner ned til 3.000 meter. Skipet er utstyrt med et sideport arrangement for ROV operasjon.

Arbeidsdekket er på hele ca. 2000 m2 og tåler belastning på 15 t/m2. Det er en stor karusell under dekk med lagringskapasitet på inntil 2.000 tonn med kabel eller flexi-rør.

For to år siden uttalte verftets konsernsjef at kontrakten representerte en ny milepæl for Bergen Groups skipsbyggingsdivisjon og at kontrakten var en bekreftelse på at “vi har lykkes i vår strategi om å opprettholde og forsterke vår posisjon innenfor bygging av de mest avanserte offshoreskip til et internasjonalt krevende marked.”

Technip

Like etter kontraktssigneringen sikret rederiet skipet en langsiktig kontrakt for 5 eller 7 år og med (befrakters) opsjon på nye 5 år med Technip. Befrakteren opplyser at fartøyet kan ha Vertical Lay System for rørlegging og umbilicals. Skipet har DP class III.

M/S «NORTH SEA ATLANTIC»

Fartøyet fører Malta flagg og har DNV GL klasse med notasjoner ✠1A1, ICE-C, SPS, SF, COMF-V(3)C(3), HELDK-SH, CRANE, E0, DYNPOS-AUTRO, NAUT-AW, CLEAN DESIGN, Recyclable, DK(+), BIS og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. ……………………………………………………………………………………………. 143,75 m

Lengde b.p.p. ………………………………………………………………………………………… 126,70 m

Bredde …………………………………………………………………………………………………… 27,00 m

Dybde i riss til h.dk. ………………………………………………………………………………… 11,50 m

Dekk ………………………………………………………………………………………………… ca. 2000 m2

DW ……………………………………………………………………………………………………. ca. 9.300 t

Draft max …………………………………………………………………………………………………. 8,30 m

GT …………………………………………………………………………………………………………… 15701

NT …………………………………………………………………………………………………………….. 4771

IMO …………………………………………………………………………………………………….. 9665073

Skipets tankkapasitet er ca. 2100 m3 marine diesel olje og ca. 600 m3 ferskvann. Skipet har ERN 99,99,99,99.

Maskineri

Skipet er utstyrt med dieselelektrisk fremdriftssystem fra Wärtsilä med 4 x Wärtsilä 8L32 dieselmotorer hver på 4400 kW v/720 rpm, 4 x Alconsa generatorer hver på 4220 kW og 2 x Steerprop Azimuth propeller SP 50 D på totalt 9000 kW. Wärtsilä leveransene omfatter også LL-Concept, hovedtavler, frekvensomformere, transformere, motorer til fremdrift og thrustere, PMS og IAS.

Nødaggregatet er av Scania fabrikat type DC12 og havnegenerator type CAT 3512C på 1200 kW. Thruster leveransene omfatter 2 x Brunvoll AR100 av azimuth type hver på 2000 kW og 2 x FU 100 manøvreringsthrustere à 2000 kW.

Dekk/Innredning

National Oilwell Varco har levert 550 tonns offshore kranen samt en 50 tonns offshore knuckle boom kran. TTS har stått for en GPK kran på 5t/15m, og Heila har supplert 2 x proviant kraner på 2t/16m. MAATS har levert karusellsystemet, mens NDM har håndtert leveransen av ankerspill og capstans.

ROV handling systemet kommer fra SEPRO, og Rapp Hydema har fremskaffet umbilical vinsjer. Sideporter er fra Cargotec.

Nybygget er oppmalt med malingssystemer fra Jotun, og arbeidet er utført av Premator. Katodisk beskyttelse er utført med MPE Cathodic proukter med ICCP (impressed current cathodic protection) og ICAF (impressed current anti-fouling) systemer.

Redningsutstyret omfatter 2 x Noreq 130 personers livbåter m/davit, 2 x 30 personers Viking redningsflåter og 2 x Noreq MOB-båter.

M/S «NORTH SEA ATLANTIC» er innredet med bekvemmeligheter for 120 personer. Innredningsarbeidet er utført av Maritime Montering, og samme firma har levert møbler samt Beha bysseutstyr. Bergen Group Skarveland, BKS og Fjordpipe har levert rørsystemer til skipet. All elektrisk installasjon er utført av Vest Elektro Maritim. Isolasjon og tynnplate i tekniske rom er fra R&M Ship Interior. Tamrotor og Sperre har stått for kompressorer, separatorer er fra Alfa Laval og Ing. Per Gjerdrum har levert pumpeutrustning og ballastvann behandlingssystem. Ventilasjonsanlegget er levert av Novenco, og tank sounding system er fra XTronica. Brannsikkerhetsmessig har Autronica Fire and Security levert et vanntåkeanlegg. Jets Vacuum har supplert toalettsystemet.

Kongsberg Maritime har levert integrert brosystem med Watch call, K-master, K-pos DP3, K-thrust, C-joy autopilot system og navigasjonsutstyr.

NorYards har p.t. ikke byggeoppdrag ved BMV verftet, men Fosen skal levere nok et skip til NFDS Offshore. Selskapet er nå 100 prosent eiet av Luxemburg-baserte Calexco.