M/S «NORTH OCEAN 103»

Metalships & Docks S.A. i Vigo, Spania overleverte Offshore skipet M/S «NORTH OCEAN 103» til North Ocean III KS v/Technip Norge AS den 16. september 2009 som byggenummer 287. Dette er det tredje skipet av de fem som i sin tid ble kontrahert, inkludert opsjoner, av Oceanteam AS. Etter leveringen skiftet skipet navn til «APACHE 2». Technip UK Ltd. tar seg av driften av skipet.

Technip overtok nylig skipet i form av aksjer i det skipseiende selskapet North Ocean III KS. Det ga Oceanteam en netto likviditetstilførsel på ca. Euro 25 millioner. Skipet ble allerede i desember 2008 sluttet på åtte års time charter til Technip. Skipet ble kontrahert som en “Multipurpose Offshore Construction Vessel”, men utstyres nå med rørleggingsutstyr og skal være klart for den typen oppdrag i løpet av første kvartal 2010. Arbeidet utføres ved Technip sitt eget verft i Finland med utstyr fra gamle “Apache”.
I oktober 2007 erklærte Oceanteam sin opsjon for et 5. nybygg ved Metalships & Docks for levering ex yard begynnelsen av 2011, og naturligvis skal navnet bli «North Ocean 105». Prisen på nybygget ble da oppgitt til ca. Euro 60 millioner. Før den tid skal «Bourbon Oceanteam 104», 50% eiet av Bourbon Offshore, leveres (våren 2010).
M/S «NORTH OCEAN 103» fører Malta flagg, er klasset i DNV med notasjoner ✠1A1, E0, HELDK, dk(+), DYNPOS-AUTR, NAUT-OSV(A), CLEAN, COMF-V(3) og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 135,00 m
Bredde 27,00 m
Dybde i riss til h.dk. 9,70 m
Dwt ca. 7.000
Draft 6,50 m
GT 10468
NT 3141
IMO 9397951

Skipets tankkapasiteter er ca. 1200 m3 fuel, ca. 1000 m3 ferskvann og ca. 4000 m3 vannballast.

Maskineri
Skipet er utstyrt med dieselelektrisk fremdriftssystem med 4 x Wärtsilä generatorsett med total ytelse på 13.500 kW og to Ulstein Aquamaster Azipull-120 fremdriftspropellanlegg hvert på 3500 kW. Thrusterutrustningen består av en Kamewa Ulstein Azimuth på 1500 kW og to av samme fabrikat hver på 1500 kW. Havneaggregatet er en Mitsubishi S6R MPTA motor på 595 kW med Stamford generator på 800 kVA. Max. speed er ca. 16 knop.
Pumpeutrustningen er fra Bombas Azcue, Alfa Laval har levert separatorer og både Sperre og Tamrotor har hatt kompressorleveranser til skipet. Tankpeileanlegg er en leveranse fra Ariston Norway, Gefico har levert evaporator og flowmeter er fra Siemens. Tero Marine har levert et vedlikeholdssystem.
Brannsikkerhetsmessig er skipet utstyrt med et vanntåkesystem fra Novenco og et -varslingsanlegg fra Eltek.

Dekk/ Innredning
Helikopterdekk er levert av Marine Aluminium, og antiheeling systemet er fra Framo. Skipet har moon pool på 7,2 x 7,2 meter. Dekksmaskineri er av spansk fabrikat, og Seematz har supplert vindusviskere. IMS har levert vanntette skyvedører, vindusviskere er fra og Kockums Sonics har supplert tyfon.
I redningsutstyret ombord inngår livbåter fra Umoe Schat-Harding, Viking redningsflåter og Norsafe MOB-båt i davit fra TTS Marine.
M/S «NORTH OCEAN 103» har bekvemmeligheter for 120 personer. Teamtec har levert incinerator. De elektriske installasjonene er utført av Isolux, Nortel Meredian har levert telefonsentral, TV-antenne er fra Seatel og intercom-anlegget er fra Zenitel.

Elektronikk
Westronic har levert og montert navigasjons- og kommunikasjonsutstyret ombord som består av blant annet JRC JMA 9932-12SA radar, JMA-922-M-6XA radar, Skipper GDS 101 ekkolodd, Consilium SAL R1A logg, Sperry autopilot, MK-Marine GPS, JRC JAN-701E00 ECDIS, Consilium M4 VDR, Jotron Tron UAIS-2500, Sailor HC 4500 MF/HF SSB radiostasjon, Tron 40S EPIRB, Tron SART, Sailor RT 5022 VHF, RT 4800 VHF, bærbare Motorola, Tron TR-710, JRC NCR-33 navtex, Sailor TT3026C Sat C og Thrane & Thrane F33 Inmarsat.
Wärtsilä Automation har levert integrert automasjonssystem/PMS, og DP-anlegget er fra Kongsberg Maritime.

Som nevnt ovenfor skal neste bygg i serien fra Metalships & Docks, bnr. 288 «Bourbon Oceanteam 104», leveres våren 2010, og bnr. 289 kommer så i begynnelsen av 2011.

DEL