M/S «NORMAND SUBSEA»

Palmer Johnson Norway AS på Angholmen i Kvinesdal (tidligere Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS) overleverte byggenummer 190, ROV Support skipet M/S «NORMAND SUBSEA», til Solstad Shipping AS den 17. september 2009. Skipet er bygget i henhold til VS4710 IMR design. Gudmor ved dåpen var Catherine Gallagher, gift med of Shells Technical Vice President for Exploration and Production, John Gallagher.

Forrige Solstad bygg fra dette verftet var AHTS fartøyet «Normand Ferking» som ble levert i mai 2007 og omtalt i Skipsrevyen nr. 3-2007.
Det var i fjor sommer at Palmer Johnson overtok verftsfasilitetene etter at familien Kongevold hadde drevet bedriften på Angholmen i 75 år. Det positive i nyheten den gangen var at samtlige 140 ansatte skulle fortsette å arbeide i det nye selskapet. Og de tre nybyggene i ordrebøkene, to for Simon Møkster Shipping og ett for Solstad, skulle ferdigstilles. Siden ble «Stril Herkules» fullført ved Westcon, mens skjebnen til den andre Møkster båten er uviss.
I sommer ble det imidlertid gitt permitteringsvarsel til alle de fast ansatte ved verftet med virkning fra midten av september. Forklaringen var at skroget til den første luksus-yachten var forsinket. Dermed gikk det ikke som planlagt med kontinuerlig produksjon av luksus-yachter. Og når skroget en gang ankommer, regner ikke bedriften med å ta inn full arbeidsstyrke umiddelbart. Så spørs det om teorien fra i fjor med yacht-produksjon à la bilproduksjon fortsatt holder mål.

M/S «NORMAND SUBSEA»
Skipet skal inn på kontrakt med Subsea 7 som igjen har oppdrag for Shell for henne. Subsea 7 kaller skipet like godt “a state-of-the-art dynamically positioned Life of Field vessel, specifically designed for inspection, repair and maintenance work.”
Skipet kan opererere inntil seks ROV’er samtidig, og ROV operasjon kan finne sted ned til dyp på 1200 meter. Fartøyet har hele fem moonpools og har to Work Class ROV’er og fire inspeksjons ROV’er (Eyeball ROVs) ombord. Et modulhåndteringstårn brukes til moduler og verktøy gjennom åpninger i dekket, og det er også et Well Stimulation System for høytrykksvasking av olje- og gassbrønner.
Skipets isklasse betyr at rømningsveier og andre viktige områder på skipet til en hver tid skal være isfritt. Her er varmekabler, levert av Tranberg, støpt ned i dekket på brotak.
M/S «NORMAND SUBSEA» fører Isle of Man flagg, er klasset i DNV ✠1A1, ICE-C, COMF-V(2)C(2), HELDK-SH, Crane Deice, E0, DYNPOS-AUTR, NAUT OSV (A), Clean Design, DK (+), Well Stimulation og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 113,05 m
Bredde på sp. 24,00 m
Dybde i riss 11,00 m
Draft summer 8,00 m
Dwt ca. 6.300
Deck space 710 m2
GT 12386
NT 3714
IMO 9411551

Tankkapasitetene er ca. 2400 m3 brennolje, ca. 1100 m3 ferskvann og ca. 6000 m3 vannballast.

Maskineri
Skipet er utstyrt med komplett elektro- og automasjonsanlegg fra Wärtsilä, inkludert generatorer, elektromotorer, tavler, transformatorer, frekvensomformere, IAS og PMS som styrer hele elektroanlegget. Her har Shell kommet med ekstra strenge krav til redundans i fremdriftsanlegget for å sikre at skipet opprettholder thrusterkraft dersom en feil skulle oppstå. Med mange ROV’er ute er det nødvendig å holde posisjonen for å unngå farlige situasjoner på undervannsinstallasjoner.
De fire hovedmotorene er type Wärtsilä 8L 32 hver med ytelse på 3800 kW v/720 o/min, og de to fremdriftspropellene er type Kamewa Ulstein AZP 120. Thrusterutrustningen består av 2 x Azimuth UL 2000 hver på 1500 kW, en Kamewa Ulstein TT 2400 og en Kamewa Ulstein TT 2800 thruster. Nødaggregatet er type CAT C 18.
Pumpeutrustningen kommer fra Allweiler, Sperre har levert kompressorer og separatorene er fra Westfalia. Ventilasjonsanlegget er fra Aeron, og Alfa Laval har supplert evaporator. Bergen Group Skarveland har hatt rørleveranse til nybygget, og SPM Industrier har utført vibrasjonsmåling. Brødrene Dahl har supplert ventiler. Brannvarslingsanlegget er fra Honeywell Life Safety.

Dekk
Helidekk er integrert i skroget. TTS Ships Equipment har levert ROV hangar som er på 768 m2, altså omtrent like stort som arbeidsdekket. Moonpool’ene har diameter på 22 meter. Hydralift har levert AHC offshore kran på 140 tonn, mens dekksmaskineri fra RRM er av Rauma Brattvaag fabrikat. Landganger er leveranse fra Maritime Trading, Bohamet har levert vinduer og vindusviskere er type Wynn. De-ice belegg er fra Pla Ny AS.
IMS har levert vanntette skyvedører, og Libra Plast har forestått branndører og GRP dører. I tillegg til de-ice systemet har Tranberg også levert tavler, lanterner, lanternekontroller, søkelyssystem samt dekkslys.
Nybygget er oppmalt med Jotun malingssystemer, og overflatearbeidet er utført av Scan Coat. I redningsutstyret inngår redningsflåter og MOB-båt m/davit fra Norsafe.

Innredning
M/S «NORMAND SUBSEA» er innredet for 90 personer med 42 enkeltlugarer og 24 dobbeltlugarer. Innredningsarbeidet er utført av R&M Ship Interior, Uson Marine har levert avfallspresse mens incinerator er fra Teamtec. Norclean ejector system er levert av GMC Produkt.
De elektriske installasjonene er utført av PRJ Automatyka, og hovedtavle er fra Elpro. Vico AS har levert den elektroniske broutrustningen, og YIT har stått for TV-overvåkningsanlegget. Styrehusstoler er type NorSap.
DP2 anlegget er fra Kongsberg Maritime. På broen er det tre DP stasjoner, og systemet har alle modi og funksjoner som nødvendig for survey, ROV og konstruksjonsoperasjoner.

Dette blir den siste omtalen av nybygg inngått ved Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS. I løpet av dette tiåret har SKIPSREVYEN omtalt fartøyer av forskjellige varianter bygget ved verftet; alt fra spesialfartøy for perleoppdrett («Paspaley IV») via fiskefartøyer, krepsetråler og ferger til flere forskningsskip (blant annet «G. O. Sars» som var Årets Skip i 2003) til etter hvert et sterkere fokus på offshore fartøyer med blant annet fire leveringer til Solstad. I fjor ble til og med et Ro-Ro konstruksjonsfartøy bygget ved verftet («Elektron»).

DEL