MS Nordlys repareres på Fiskerstrand Verft

Hurtigruten ASA har valgt Fiskerstrand Verft AS i Sula kommune til reparasjonen av brannskadde MS Nordlys. Valget er gjort etter en omfattende anbudsrunde med stor internasjonal interesse.

Verkstedoppdraget påbegynnes umiddelbart og har en anslått varighet på fire måneder. MS Nordlys skal være tilbake i ordinær rute med avgang Bergen 20. mars 2012.

MS Nordlys ble slept til Fiskerstrand Verft 21. september, seks dager etter ulykken utenfor Ålesund. Det har så langt vært gjort skadebegrensende arbeid og systemsjekk på skipet. Anbudsoppdraget omfatter renovering av maskinrom, sotskader i fellesarealer og enkelte vannskader.

Hurtigruten ASA gjennomførte en rettet anbudsrunde i samarbeid med forsikringsselskapet til 11 verft i fem europeiske land. I siste runde var det verft med både fra Tyskland, Polen og Norge.
– Fiskerstrand leverte det beste tilbudet med tanke på totalkostnadene. Samtidig kjenner vi verftet godt, de leverer kvalitet og ikke minst leverer de på tid. Dette er også viktige elementer for oss. At de ligger i Norge, tett ved hurtigruteleden, gir samtidig logistikk-messige fordeler for begge kontraktspartnerne, sier driftsdirektør Dag-Arne Wensel i Hurtigruten ASA.

DEL