M/S «METTE MÆRSK»

Serien med containerskip fra Odense Staalskibsværft til A.P. Møller – Mærsk A/S fortsetter med leveringen av M/S «METTE MÆRSK» den 14. oktober 2008 som det fjerde skipet i serien på seks containerskip. Nybygget er verftets byggenummer L 214. Gudmor var fru Yumiko Arakawa.

Containervirksomheten
Maersk Line kunne fremvise overskudd igjen i første halvår på DKK 359 millioner mot tap på DKK 1.277 millioner for samme periode i 2007. APM Terminals fikk et resultat på DKK 955 millioner, opp fra DKK 274 millioner samme periode i fjor. Container shippings omsetning var på over DKK 68 milliarder og omtrent på linje med første halvår 2007.
Maersk Line og Safmarine skipet totalt 3,5 millioner FFE (Forty Foot Equivalent container units) i løpet av perioden, en økning på 5% fra den samme perioden i 2007. Gjennomsnittlige fraktrater, inkludert bunkers påslag, økte med 12%. Salg av skip innbrakte USD 327 millioner i gevinst.
I løpet av første halvår tok Maersk Line levering av 15 container skip, mens åtte ble solgt, hvorav fire med charter-back.
Og ekspansjonen fortsetter, for i løpet av juni og juli bestilte Maersk Line totalt 38 nybygg som skal leveres i tidsrommet 2010-12 med planlagt bruk i Sør-Amerika og Afrika trades. Dette innbefattet en bestilling ved Daewoo for 16 x 7.450 teu skip med reefer plugger for hele 1.700 containers.
Per 30. juni bestod Maersk Lines flåte av 225 egne og 248 innbefraktede skip. Safmarines flåte bestod da av 17 eide og 39 innbefraktede skip.

M/S «METTE MÆRSK»
Nybygget er registrert i Rønne og føres av kaptein David A. Gudmundsson med Harald Astrup som maskinsjef.
Skipets containerkapasitet er oppgitt til ca. 7.000 teu. Skipet er designet og bygget for å oppfylle de høyeste kravene til sikker, presis, miljøvennlig og økonomisk transport overalt på kloden. Det er snakk om et høyt automatisert skip hvor alt overvåkes av avanserte computersystemer for å oppnå en rasjonell arbeidsgang ombord.

784MetteMaersk2_458524620.jpg
Fra dåpsseremonien ses fra venstre: Kaptein David A. Gudmundsson, skipsreder Eivind Kolding, A.P. Møller – Mærsk, METTE MÆRSKs gudmod, Yumiko Arakawa, adm.dir. Finn Buus Nielsen, Odense Staalskibsværft og maskinsjef Harald Aastrup.

Maskineri
Skipets fremdriftsmaskineri er en Doosan-bygget optimalisert Wärtsilä RT-flex 12-cylinder dieselmotor – optimalisert for å minimalisere bunkersforbruket og dermed CO2-utslippet, for å gi mer økonomisk drift. Vi antar at dette også betyr noe saktere fart. Mens de ordinære 12-sylindrete RT-flex-motorene utvikler 93.000 bhp, utvikler den optimaliserte 84.000 bhp.
Thrusterne er av Kamewa Ulstein fabrikat påkoblet Siemens generatorer, og hjelpemaskineriet består av tre MaK 8M32 dieselmotorer. Desmi har levert pumper, og varmevekslere av type APV Heat Exchanger.
Det er blant annet installert et anlegg til utnyttelse av motorens spillvarme for å optimere utnyttelsen av den produserte energien. Dette betyr store besparelser i bunkersutgifter selv om skipet muligens ikke utnytter Waste Heat Recovery potensialet fullt ut. Effekten av WHR systemet sies nemlig å være størst når maskineriet arbeider med MCR på 85/90 prosent, noe som ikke alltid er nødvendig for det kraftige maskineriet.
En annen sak er at overskuddsenergien fra turbo generatoranlegget er så stor at den under normale forhold sikrer skipets eget forbruk, og dermed reduseres behovet for kjøring av hjelpemotorene.
Kjelutrustning fra Aalborg Industries er delt opp i en lavtrykks- og en høytrykksseksjon, der særlig førstnevnte er viktig i WHR sammenheng.
Gassturbinen i anlegget trekker sammen med dampturbinen fra Peter Brotherhood Siemens generatoren som leverer ekstra energi som trekkes ut av WHR systemet. Siemens har også levert styrings- og kontrollsystemet til hele maskinerianlegget.
Verftet har forøvrig re-designet maskinrommet for å gi mer plass og bedre arbeidsforhold. Her blir det også plass til et ballastvann-behandlingssystem etter nye IMO forskrifter.
For reefer-containere som lastes i rommene har skipet et vannkjøleanlegg som er effektivt og miljøvennlig og som tar den nødvendige energi fra skipet selv, i stedet for å ha et eget kjøleanlegg.
Gjenbruk av Chilled Water Unit teknologien som ble introdusert med E-serien, finnes også ombord på M/S «METTE MÆRSK», men her er Johnson (York) i Århus leverandør. Dette gir effektiv og miljøvennlig air-conditioning.

M/S «METTE MÆRSK» er klasset i American Bureau of Shipping A1E med følgende hoveddata:

Lengde o.a. ca. 367,00 m
Bredde ca. 43,00 m
Draft ca. 15,50 m
Dwt ca. 110.000
GT ca. 95.000
Container cap. ca. 7.000 teu
IMO 9359038

Diverse
I hele dekkets lengde er det montert høye surringsplattformer fra MacGregor som blant annet gjør at man kan laste flere tiers med containers. Rauma Brattvaag dekksmaskineri er levert til nybygget.
Innredningen er arrangert for opp til 25 personer, men normalt vil besetningen være på 13 personer. Skipet skal ikke brukes som skoleskip slik som har vært tilfellet med flere tidligere A.P. Møller – Mærsk skip. Viking Life-Saving Equipment har levert redningsflåter.
UMS systemet er levert av Lyngsø Marine, og Siemens har forestått ISK systemet. Navigasjonsutstyret er levert av Sperry Marine, og Furuno har sammen med Thrane & Thrane stått for kommunikasjonsutstyret.

I tillegg til serien containerskip skal Odense Staalskibsværft bygge en serie Capesize bulk carriers til Carras, Hellas, åtte Ro-Ro skip til EPIC Shipping Ltd., UK og Pacific Basin, samt tre fregatter til Det Danske Søvern. Dermed strekker ordreboken seg frem til 2012.

DEL