M/S «MERMAID ENDURER»

Bergen Group BMV AS leverte sitt byggenummer 163 til Mermaid Offshore Services Ltd., Thailand den 3. juni 2010. Dåpen fant sted 29. mai med Jane Bugler som gudmor. M/S «MERMAID ENDURER» er et dykker-/konstruksjonsskip av ST 254 CD design. Dette er forøvrig det fjerde nybygget av Skipsteknisk design siden 2005, og ytterligere fire er i ordre. Skroget er bygget ved Stocznia Gdansk i Polen.

Kontrakten for to nybygg med byggenumrene 163 og 164 av forskjellige design ble inngått i juni 2007 med GDV Offshore AS som kontrahent (skiftet senere navn til Aquanos Offshore). Begge skulle utstyres med en ny generasjon dykkersystemer i samarbeid med tyske Dräger og NUT i Haugesund. Levering var da satt til juli og november 2009.
Kontraktenes totalverdi ble oppgitt til ca 1,15 milliarder kroner, eksklusiv dykker- og ROV systemer. Med dykkersystemer og ROV utrustning ville total verdi komme opp i nærmere 1,6 milliarder.
I juni 2009 ble det inngått en “novation” avtale som innebar at Mermaid Offshore Services Ltd. overtok byggenummer 163 som eier og kontraktspartner overfor Bergen Group BMV. I pressen ble det rapportert betaling av et beløp på $91 millioner uten definisjon på hva beløpet skulle dekke. «MERMAID ENDURER» ville bli Mermaids tredje nybygg av subsea typen for snarlig levering.
Selskapet er undervannsentreprenør med virksomhet i Østen. Selskapet er eiet av Mermaid Maritime Public Company Ltd. som igjen er en del av Thoresen Thai Agencies. Hovedkontoret ligger i Thailand, og selskapet har virksomhet også i Indonesia, Kina og Vietnam.
Byggenummer 164 ble forøvrig i fjor høst overtatt av Island Offshore Shipholding LP uten vesentlige endringer i kontraktsforutsetningene, ifølge verftet.
Av verftet ble det tidligere opplyst at Aquanos’ problemer ble forårsaket av at DnB NOR trakk tilbake langtidsfinansieringen av skipene. Sparebanken Vest har fremskaffet finansiering for dette nybygget.

Ut av ordreboken
Omtrent på samme tid som Mermaid kom inn i bildet, altså juni 2009, kunne det se ut som om den internasjonale krisen fortsatt ikke hadde nådd Laksevåg i Bergen. For Bergen Group annonserte den ene storkontrakten etter den andre med stor pressedekning. Først kom russiske selskapers ordrer for to trålere til total pris 2,7 milliarder kroner, og dernest ville tyske SAL ha bygget et avansert offshoreskip til pris 1,8 milliarder. Men utover høsten skulle det dessverre vise seg at ingen av disse kontraktspartnerne ville, eller kunne, inngå endelige avtaler.

M/S «MERMAID ENDURER»
Skipet har et 18-manns en-klokke dykkersystem og kan foreta dykker-operasjoner ned til 300 meters dyp. Fartøyet er videre utstyrt med nødvendig ROV utstyr og har en offshore kran på 100 tonn SWL. Dykkerutstyr som kammer, gassbehandlingsutstyr og dykkerklokke er levert av Dräger Ltd.
I januar ble det inngått en kontrakt mellom KD Marine og Mermaid Offshore Services for dykkertjenester på det europeiske markedet, der førstnevnte skal stå for “diving & project management services”. KD Marine skal ha en daughter craft med launching system ombord på fartøyet. Det gjør skipet istand til å utføre “air diving and/or inspection ROV support” samtidig.
Nybygget er klasset i DNV med notasjonene ✠1A1, SF, E0, Dynpos AUTR, NAUT OSV, DSV-SAT, DK(+), Clean Design, COMF-C(3)-V(3), HELDK-SH, ICE-C og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 95,00 m
Lengde b.p.p 82,20 m
Bredde p.sp. 20,00 m
Draft scantl. summer 7,90 m
GT 6610
NT 1983
IMO nr. 9484778

Tankkapasitet for drivstoff er 1100 m3, for ferskvann 1000 m3 og for vannballast 1250 m3.

Maskineri
Siemens har levert generatorer, tavler, fremdriftsmotorer og thrustermotorer til det dieselelektriske fremdriftsanlegget. Hovedmaskineriet består av fem CAT dieselmotorer, to av type CAT 3516C hver med ytelse 2188 bkW og tre CAT 3516B hver med ytelse 1901 bkW. De to fremdriftspropellene er type Schottel Azimuth hver på 2400 kW. Thrusterutrustningen er Brunvoll leveranser, en Azimuth på 1400 kW og to thrustere på 1400 kW. Nødaggregatet består av to CAT 3417TA motorer hver på 550 kW.
Pumpeutrustningen er fra Ing. Per Gjerdrum, både Sperre og Atlas Copco har levert kompressorer og separatorer kommer fra Westfalia og RWO.
Ventilasjonsanlegget er en Aeron leveranse, og Nilsen Frys & Kjøleteknikk har levert proviantkuldeanlegg. Umas har levert utstyr for tankpeiling, og kjelutrustning er leveranse fra Pyro. Tøssebro har stått for omvendt osmoseanlegg. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra Norco Oslo AS.
Brannsikkerheten ombord ivaretas blant annet av et wateremist anlegg fra Autronica med brannvarslingsystem fra Eltek.

Dekk
Skipet er arrangert med integrert helidekk og har anti-heeling tanker fra Framo. Norwegian Deck Machinery (NDM) er leverandør av dekksmaskineri, og fallrep er fra Maritim Trading. Offshorekranen på 100 tonn SWL er levert av Cargotec, og andre kraner er fra Bergen Group Dreggen (5t/15m) og Heila (2t/15m). Ankerutrustning kommer fra Sotra Marine Produkter, Libra Plast har levert utvendige dører, mens vanntette skyvedører er fra IMS.
Nybygget er oppmalt med malingssystemer fra Jotun, og Bergen Group BSM har utført arbeidene. Redningsutstyret omfatter Schat-Harding livbåter, Viking redningsflåter og Magnum 750 FRC MOB-båt fra Norsafe.

Innredning
Skipet er innredet for 86 personer, og R&M Ship Interior har utført innredningsarbeidene. Hjellegjerde har hatt leveranse av møbler, i byssen er det Beha utstyr og Jets Vacuum har stått for toalettsystemet.
Bergen Group Vest Elektro har utført de elektriske installasjonsarbeidene ombord, og brokonsoll er fra Elpro.

Elektronikk
NavCom har levert og montert navigasjons- og kommunikasjonsutstyr til nybygget. Det omfatter Furuno FAR-2837S, FAR-2837 og FCR-2837 radarer, Furuno FE-700 ekkolodd, 3 x SG Brown Surveyor gyrokompass, Nautic magnetisk kompass, Furuno DS-80 logg, Simrad AP50 autopilot, Furuno GP-150 GPS, Furuno Telchart Ecdis kartplotter, Furuno NX-700B navtex, Furuno VR-3000 VDR, Furuno FA-150 AIS, Furuno SSAS, Furuno MF/HF radiostasjon, Furuno FM-8800 VHF, Tron TR 810D VHF, 3 x Tron bærbare VHF, Motorola UHF, Helibeacon TS 20B,Walter & Dittel FS65 bærbar Heli VHF, Tron Epirb, Tron SART og Furuno Satcom C.
DP-anlegget er levert av Kongsberg Maritime, intercom er av Zenitel fabrikat, Hatteland har levert skjermer og SeaTel har supplert antenner. Brovaktalarm er type Ulstein.

Bnr. 164 fra Bergen Group BMV er også snart klar for levering, bnr. 165 skal leveres til Fugro i juni, bnr. 167 bygges for Solstad for levering september, og bnr. 166 er også for Fugro og skal leveres i desember.

Bilder og videoklipp fra dåpen finner du her

DEL