M/S «MATZ MÆRSK», M/S «MAYVIEW MÆRSK»

– containerskip nr. 9 og 10 i serien fra Sør-Korea

M/S «MATZ MÆRSK» ble levert fra Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. Ltd. til A.P. Møller – Mærsk A/S som byggenummer 4258 den 10. juni 2014 – bare 21 dager etter forrige overlevering («Marstal Mærsk» Skipsrevyen nr. 4/2014).

Søsterskipet M/S «MAYVIEW MÆRSK» med byggenummer 4259 ble så overtatt den 15. juli 2014.

Disse er nybygg nr. 9 og 10 i serien av Triple-E skip med containerkapasitet på 18.270 teu som ble kontrahert av A.P. Møller – Mærsk A/S i begynnelsen av 2011. Serien var først på 10 skip, men bare fire måneder etter kontraktsinngåelse utøvet rederiet opsjonen på ytterligere 10 skip (opsjonen vara på 20 enheter).

Triple-E kommer av Economy of scale, Energy efficiency og Environmentally improved. Skipstypens dimensjoner er enorme, noe som naturlig nok restrikterer fleksibiliteten når det gjelder havnemuligheter. Skipene kan heller ikke gjøre bruk av den utvidete Panama-kanalen når denne kommer i drift i slutten av 2015. Prisen per skip er blitt oppgitt til cirka US$ 185/190 millioner.

M/S «MATZ MÆRSK» / M/S «MAYVIEW MÆRSK»

Skipene seiler med besetning på ca. 22 personer, men kan klare seg med kun 13. Det er imidlertid lugarplass til opp til 34 personer. Skipene fører dansk flagg og har Møgeltønder henholdsvis København som hjemstedshavn.

Nybyggene er klasset i ABS til klasse ✠A1, Container Carrier, HIMP, ✠AMS, ✠ACCU, MAN-A, NBLES, TCM, FL 25, SH, SH-DLA, BWT+, ENVIRO+, GP, SHCM med tilleggsnotasjoner POT, RRDA, UWILD, CPS, CRC, PMP, SLAM-B, SFA 25, SLAM-S, RW. Skipene har følgende hoveddata:

(alle tall “circa” uten garanti):

Lengde o.a. ……………………………………………………………………………………………. 399,20 m

Lengde b.p.p. ………………………………………………………………………………………… 376,21 m

Bredde mld. ……………………………………………………………………………………………. 59,00 m

Dybde i riss ……………………………………………………………………………………………. 30,30 m

Høyde fra base line ………………………………………………………………………………….. 73,00 m

Container kap. …………………………………………………………………………………….. 18.270 teu

Holds cap. ………………………………………………………………………………………… 384.683 m3

DW ……………………………………………………………………………………………………… 194.283 t

GT …………………………………………………………………………………………………………. 183500

Draft ……………………………………………………………………………………………………… 15,00 m

Reefer cont. …………………………………………………………………………………………… 1800 teu

Stålvekt …………………………………………………………………………………………………. 55.000 t

IMO nr. «MATZ MÆRSK»…………………………………………………………………… 9619983

IMO nr. «MAYVIEW MÆRSK»…………………………………………………………….. 9619995

Tankkapasitetene er 14.018 m3 fuel olje, 1100 m3 dieselolje, 1048 m3 ferskvann og 63.287 m3 ballastvann (alle tall “cirka”).

Maskineri

Det er to fremdriftssystemer ombord, noe som fører til lavere omdreiningstall og gir mer enn 10 prosent energibesparelser. Alle Maersk Line-skip i ordre blir utstyrt med “waste heat recovery system”. Systemet bruker varm exhaustgass for å skaffe ekstra fremdrift for skipet. Uten dette ville bunkersforbruket og CO2 utslippene blitt ca. 9 prosent høyere.

Fremdriftsmaskineriet med to “ultra-long stroke” 8-cylinder MAN Diesel & Turbo 8S80ME-C Mk9.2 dieselmotorer er fra Doosan Engine Co., Ltd., hver med ytelse på 29.680 kW og tilkoblet 2×4-bladete bronse propeller av Mecklenburger Metallguss fabrikat. Propellakslingene er levert av Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd.

Service speed er ca. 22 knop, og bunkersforbruk per døgn er beregnet til ca. 100 tonn. Skipet er bygget for slow steaming med gjennomsnittsfart på 16 knop.

HHI Electro Electric har supplert tre hjelpegeneratorer, to på 2800 kW og en på 4300 kW, og Siemens AG har stått for motorer til akselgeneratorene.

Alfa Laval Qingdao har levert seks exhaust gas economizers og kjelutrustning. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra A/S Norco Oslo.

Diverse

Kranutrustningen kommer fra Dongnam Marine Crane Co., Ltd. med to proviantkraner på 2 tonn henholdsvis 5 tonns kapasitet, en monorail kran på 12,5 tonn SWL og to maskinromskraner hver på 10 tonn SWL. Heisleveransen har Kone stått for.

Jotun har levert Hull Performance Solutions med SeaQuantumX200 antifouling coating.

Serien Triple-E fra DSME fortsetter med ytterligere fire skip i 2014 og seks i 2015.