M/S «MARIE CHRISTINE»

Viknaslipen AS, Rørvik kunne 5. januar overlevere kystfiskebåten M/S «MARIE CHRISTINE» til Kjell Ove Sandmo AS, Hammerfest som byggenummer 5 fra båtbyggeriet. Marine Consult har kontruert fartøyet, og prisen er rundt seks millioner kroner.

Nybåten er rigget for not og garn og har kvoter for torsk, sild, makrell og krabbe. Båten har et lasterom på 35 m3 og er utstyrt for en besetning på tre personer. Konstruktøren Gunnar Flatmo har også vært involvert når det gjelder innredningen og utformingen av styrehuset. Båten er forøvrig den første i Norge med en “utskytningsrampe” for krabbeteiner.
M/S «MARIE CHRISTINE» har følgende hovedddata:

Lengde o.a. 14,35 m
Bredde på spant 5,35 m
Dybde i riss til h.dk. 2,80 m
Lasteromskap. 35 m3
Tankkapasitetene er ca. 6000 liter brennolje og ca. 3400 liter ferskvann.

Maskineri
Fremdriften besørges av en Deutz BF6M 1015M dieselmotor som utvikler 291 hk og er koblet til et Helseth propellanlegg via et Finnøy reduksjonsgear.
Styremaskinen er en Tenfjord, og båten er utstyrt med en Sleipner 30 hk sidepropell. Strømforsyningen besørges av en Perkins motor med Stamford generator på 20 kVA. Rørvik Marina har levert brannslukkingsanlegget for maskinrommet.

Dekk
Verftet har selv utført isoleringsarbeidet av lasterommet som er blitt dobbelisolert. Issørpemaskin er fra Sotra Kjøleindustri. Lorentzen Hydr. og Mek. Verksted har levert ankervinsj, og Rapp Hydema Syd har stått for greieapparat og bomarrangement for dette. Dekkskran kommer fra Truck Tec, og Colt Industrier er leverandør av vinduer til fartøyet.
Båten er oppmalt med Jotun malingsprodukter, og Erling Haug har levert redningsflåte og løst sikkerhetsutstyr.
Fibo innredningspaneler er anvendt i innredningen, og Namdalen Maritime har stått for de elektriske installasjonene ombord. Elektronisk utstyr er levert av Arne Wahl-Olsen.
Nordea har vært behjelpelig med finansiering, og båten er forsikret hos Bud & Hustad.

Viknaslipen AS har ytterligere tre kystfiskebåter i ordreboken. Verftshallen fra 2001 kan ta imot båter med størrelse opp til 28 meter. Verkstedet har i flere år kun beskjeftiget seg med ombygginger og reparasjoner, men satser nå for fullt på nybygg.

DEL