M/S «MARGRETHE MÆRSK»

Det første skipet i en ny serie containerskip som skal bygges ved Odense Staalskibsværft, ble døpt M/S «MARGRETHE MÆRSK» 28. mars 2008 av fru Maud Andersson, gift med Bo I. Andersson, Group Vice President, Global Purchasing and Supply Chain, General Motors Corporation. Nybygget ble overlevert til A.P. Møller – Mærsk A/S den 28. mars som verftets byggenummer L 211.

I SKIPSREVYEN nr. 1/2008 omtalte vi det åttende og siste skipet i E-serien, «Eugen Mærsk» som hadde oppgitt containerkapasitet på 11.000 TEU.
M/S «MARGRETHE MÆRSK» serien blir mindre, men likevel av betydelig størrelse med oppgitt container intake på 7.000 TEU og ligner da mer i størrelse på «Gudrun Mærsk» som ble omtalt i SKIPSREVYEN nr. 3/2005 og hadde samme containerkapasitet, l.o.a. på 367 meter lang og dødvekt på ca. 115.000 tonn. Det skipet ble etterfulgt av «Grete Mærsk» (SR 4/05), «Gunvor Mærsk» (SR 5/05), «Gjertrud Mærsk» (SR 1/06), «Gerd Mærsk» (SR 1/06) og «Georg Mærsk» (SR 2/06).
«MARGRETHE MÆRSK» er det tredje skipet i rederiet som bærer dette navnet. Det er naturlig at nybygget nyter godt av den teknologiske miljøutviklingen. Skipet er designet og bygget til å oppfylle de høyeste kravene til sikker, presis, miljøvennlig og økonomisk transport overalt på kloden. Det er blant annet installert et anlegg til utnyttelse av motorens spillvarme for å optimere utnyttelsen av den produserte energien.
Det er videre snakk om et høyt automatisert skip hvor alt overvåkes av avanserte computersystemer for å oppnå en rasjonell arbeidsgang ombord.
Skipets fremdriftsmaskineri er en 12-cylinder Wärtsilä RT-flex dieselmotor som utvikler 93.000 bhp. M/S «MARGRETHE MÆRSK» er registrert i København med Ebbe Larsen som kaptein og Søren Bjerre som maskinsjef.
Siden nøyaktige hoveddata for skipet ennå ikke foreligger, vil vi komme tilbake med disse når skip nr. 2 blir levert.

241Margrethe_Maersk2_456484128.jpg
Fra navngivningsseremonien ses fra venstre: Kaptein Ebbe Larsen, administrerende direktør Finn Buus Nielsen, Odense Staalskibsværft, “Margrethe Mærsk”s gudmor, Maud Andersson, skipsreder Eivind Kolding, A.P. Møller – Mærsk og maskinsjef Søren Bjerre.

Maersk Line
Nybygget skal inn på Maersk Lines worldwide liner service. Mars synes å ha vært en aktiv måned for container rederiet, for ifølge våre oppgaver tok rederiet da også levering av to store containerskip, «Maersk Stepnica» ca. 102.000 dwt fra Hyundai H.I., et skip som har kostet $130 millioner, og «Maersk Damietta» ca. 67.500 dwt fra Hanjin H.I. til kostpris ca. $80 millioner. I tillegg kom også leveringene av «Safmarine Ngami» ca. 33.500 dwt fra Volkswerft (tilhører Odense) og «Maersk Alfirk» ca. 109.000 dwt fra Samsung H.I.
Forøvrig kunne A.P. Møller – Mærsk A/S fremvise positivt resultat for 2007 med $217 millioner etter skatt for container relatert virksomhet, inkludert terminalene, etter tap på $568 millioner året før. Volumet transportert av Maersk Line økte imidlertid med kun 1% til 12,4 millioner TEU i 2007.

I tillegg til 6-skips serien containerskip skal Odense Staalskibsværft bygge en serie Capesize bulk carriers til Carras, Hellas, seks Ro-Ro skip til EPIC Shipping Ltd., UK, samt tre fregatter til Det danske søvern.

DEL