M/S «MAREN MÆRSK»

M/S «MAREN MÆRSK» ble overlevert fra Odense Staalskibsværft til A.P. Møller – Mærsk A/S 12. juli 2008 som det tredje skipet i serien på seks containerskip. Nybygget er verftets byggenummer L 213. Gudmor var fru Lolita Tsai-Lange, gift med Reinhard Lange, Deputy CEO og COO, Sea & Air Logistics, Kuehne+Nagel International AG. Skipsdåpen fant sted samme dag – 12. juli.

M/S «MAREN MÆRSK» er registrert i Ringkøbing og føres av kaptein Andras Samson Gregersen med Johnny Hovmann Jensen som maskinsjef.
Skipets containerkapasitet er oppgitt til ca. 7.000 teu. Skipet er designet og bygget for å oppfylle de høyeste kravene til sikker, presis, miljøvennlig og økonomisk transport overalt på kloden. Det er snakk om et høyt automatisert skip hvor alt overvåkes av avanserte computersystemer for å oppnå en rasjonell arbeidsgang ombord.

Det er blant annet installert et anlegg til utnyttelse av motorens spillvarme for å optimere utnyttelsen av den produserte energien. Dette betyr store besparelser i bunkersutgifter selv om skipet muligens ikke utnytter Waste Heat Recovery potensialet fullt ut. Effekten av WHR systemet sies nemlig å være størst når maskineriet arbeider med MCR på 85/90 prosent, noe som ikke alltid er nødvendig for det kraftige maskineriet.

En annen sak er at overskuddsenergien fra turbo generatoranlegget er så stor at den under normale forhold sikrer skipets eget forbruk, og dermed reduseres behovet for kjøring av hjelpemotorene.
Kjelutrustning fra Aalborg Industries er delt opp i en lavtrykks- og en høytrykksseksjon, der særlig førstnevnte er viktig i WHR sammenheng.
Gassturbinen i anlegget trekker sammen med dampturbinen fra Peter Brotherhood Siemens generatoren som leverer ekstra energi som trekkes ut av WHR systemet. Siemens har også levert styrings- og kontrollsystemet til hele maskinerianlegget.

560-2-Maren-Maersk.jpg
Fra venstre kaptein Andras Samson Gregersen, verftsdirektør Finn Buus Nielsen, gudmor Lolita Tsai-Lange, toppsjefen i A.P. Møller-Mærsk Nils S. Andersen og helt til høyre maskinsjef Johnny Hovmann Jensen.

Verftet har forøvrig re-designet maskinrommet for å gi mer plass og bedre arbeidsforhold. Her blir det også plass til et ballastvann-behandlingssystem etter nye IMO forskrifter.
Skipets fremdriftsmaskineri er en Doosan-bygget optimalisert Wärtsilä RT-flex 12-cylinder dieselmotor – optimalisert for å minimalisere bunkersforbruket og dermed CO2-utslippet, for å gi mer økonomisk drift. Vi antar at dette også betyr noe saktere fart. Mens de ordinære 12-sylindrete RT-flex-motorene utvikler 93.000 bhp, utvikler den optimaliserte 84.000 bhp.
Thrusterne er av Kamewa Ulstein fabrikat påkoblet Siemens generatorer, og hjelpemaskineriet består av tre MaK 8M32 dieselmotorer. Desmi har levert pumper, og varmevekslere av type APV Heat Exchanger.

For reefer-containere som lastes i rommene har skipet et vannkjøleanlegg som er effektivt og miljøvennlig og som tar den nødvendige energi fra skipet selv, i stedet for å ha et eget kjøleanlegg.
Gjenbruk av Chilled Water Unit teknologien som ble introdusert med E-serien, finnes også ombord på M/S «MAREN MÆRSK», men her er Johnson (York) i Århus leverandør. Dette gir effektig og miljøvennlig air-conditioning.

M/S «MAREN MÆRSK» er klasset i American Bureau of Shipping A1E med følgende hoveddata:

Lengde o.a. ca. 367,00 m
Bredde ca. 43,00 m
Draft ca. 15,50 m
Dwt ca. 110.000
GT ca. 95.000
Container cap. ca. 7.000 teu
IMO 9359014

Diverse
I hele dekkets lengde er det montert høye surringsplattformer fra MacGregor som blant annet gjør at man kan laste flere tiers med containers. Rauma Brattvaag dekksmaskineri er levert til nybygget.
Innredningen er arrangert for opp til 25 personer, men normalt vil besetningen være på 13 personer. Skipet skal ikke brukes som skoleskip slik som har vært tilfellet med flere tidligere A.P. Møller – Mærsk skip. Viking Life-Saving Equipment har levert redningsflåter.
UMS systemet er levert av Lyngsø Marine, og Siemens har forestått ISK systemet. Navigasjonsutstyret er levert av Sperry Marine, og Furuno har sammen med Thrane & Thrane stått for kommunikasjonsutstyret.

I tillegg til serien containerskip skal Odense Staalskibsværft bygge en serie Capesize bulk carriers til Carras, Hellas, åtte Ro-Ro skip til EPIC Shipping Ltd., UK og Pacific Basin, samt tre fregatter til Det Danske Søvern. Nylig ble det opplyst at verftet hadde sikret seg ytterligere ordrer for to Capesize skip som bringer totalen av denne typen opp i åtte enheter. Godt gjort å konkurrere med seiersvante asiatiske verft på denne typen skip. Dermed strekker ordreboken seg frem til 2012 fordelt på 23 nybygg.

DEL