M/S «LINDESNES»

Båtservice Mandal AS overleverte hjelpefartøyet M/S «LINDESNES» til Kystverket Rederi, Ålesund den 9. desember 2009 som verftets byggenummer 81. Dåpen skal finne sted i Ålesund den 11. januar 2010.

Da kontrakten ble undertegnet i januar 2009, ble kontraktsverdien oppgitt til nærmere 25 millioner kroner. Daglig leder i Kystverket Rederi uttalte da at det var den største dagen i Kystverket Rederi siden «Ona» ble overlevert i 1984, og at det er hele 38 år i aldersforskjell mellom det nye fartøyet og «Blåna» som er den eldste båten i Kystverket Rederi. En passant kan nevnes at det i mars oppstod brann ombord i denne båten, en brann som visstnok startet i det elektriske anlegget. Mannskapet foretok selv slukkingen.
«LINDESNES» vil kunne seile med 16 knops fart lastet for arbeidsoperasjoner. I ballast er utrykningshastigheten ca. 19 knop. Båten skal benyttes av Kystverket til å utføre konstruksjonsarbeid, vedlikehold av faste, flytende sjømerker og utrustes for deltagelse i oljevernberedskapen langs hele norskekysten.

Kystverket
I Nasjonal transportplan 2010–2019 heter det blant annet: “For å legge til rette for sjøtransport som en moderne, miljøvennlig og effektiv transportform, vil regjeringen i planperioden styrke sjøsikkerheten. En viktig del av dette arbeidet vil være å følge opp internasjonalt regelverk på området. Sentralt i dette arbeidet står regelverket utarbeidet av FNs sjøfartsorganisasjon IMO og EU.
Fornyelse av Kystverkets fartøy. Kystverkets fartøy er i dag i gjennomsnitt 31 år gamle, og har økende vedlikeholdsbehov. Fra 2004 til 2009 har Kystverket måtte redusere fartøyparken fra 15 til 12 fartøy grunnet tilstanden på disse fartøyene. I tråd med Kystverkets fornyelsesplan for fartøyparken, vil antallet fartøy reduseres videre ved en overgang til mer multifunksjonelle fartøy. Regjeringen vil derfor sette av 54 millioner kroner årlig til nye fartøy.”

Så kan man sette alderen på Kystverkets flåte, og gjerne ta med frakteflåtens også, opp mot Kystdirektørens nullvisjon. (Ref. artikkelen ”Nullvisjon for skipshavarier”).
Når det gjelder Slepeberedskapstjenesten for Nord-Norge møtte Kystverket kritikk i forbindelse med inngåelse av nye kontrakter for denne tjenesten. Kystverkets svar er gjengitt i denne utgave av SKIPSREVYEN: “Kystverket presiserer om slepeberedskapen i Nord-Norge”.
M/S «LINDESNES» er en katamaran bygget i aluminium i henhold til DNVs regler for fartøy med lengde mindre enn 100 meter, 1A1 med notasjoner E0, R3. Fartøyet er utstyrt med 2 hvilerom, toalett, verksted og oppholdsrom. På turen til Ålesund tok fartøyet en avstikker innom fyret som bærer samme navn. Båten skal erstatte et av de eksisterende hjelpefartøyene til de større arbeidsbåtene.

M/S «LINDESNES»
hoveddata:

Lengde o.a. 22,24 m
Lengde b.p.p. 20,30 m
Bredde 9,00 m
Dybde i riss h.dk 2,60 m
Dypgående 1,40 m
Dekkslast 10 t
Diesel kap. 5000 l
Ferskvann kap. 2000 l

Maskineri
Fremdriftsmaskineriet består av to Nogva Scania DI 16 43 M dieselmotorer som hver utvikler 800 hk v/2100 o/min, og som er koblet til to Helseth 4H90-1000HS propellanlegg via to Nogva HC-258 reduksjonsgear. Hjelpemotor er type Nogva Deere 4045.
Manøversystem er type Bosch Rexroth, styremaskin er fra Scana Mar-El og ror fra West Mekan. Katamaranen har tre Sleipner SP550HUD/P-52 sidethrustere, to montert forut og en akter. Båtens fart er ca. 16 knop lastet og ca. 19 knop uten last.
Isoleringsarbeidet er utført av Norisol AS, og CO2 brannslukkingssystemet for maskinrommet er levert av Alf Lea & Co. Brannvern.

Diverse
Redningsutstyret er levert av Erling Haug, og redningsflåter er Zodiac fra Fische Marine. Vinduer er leveranse fra Ertec, Tranberg har levert lanterner og lyskastere kommer fra Norselight. Malingsarbeidet er utført av Tor Fasseland AS.
Sotra Marine Produkter har levert anker og kjetting. Rapp Hydema Syd leveransene er to ankervinsjer og to varpevinsjer. Palfinger-kranen på 41 t/m og to capstans er levert av Bergen Hydraulic. Verftet har selv levert luke til lasterom.
Innredningsarbeidet er utført av Haugland Miljø Innredning, og førerstoler er type NorSap. AS Elektrisk har utført både de elektriske og elektroniske installasjonene, og Selco har forestått alarmanlegget.

Båtservice Mandal AS skal levere bnr. 82 og 83, passasjerkatamaranene “Negintide I” og “Negintide II”, til Iran i januar og mars 2010.

DEL