M/S «JANKER»

– arbeidskatamaran fra Sletta Verft

Sletta Verft AS overleverte byggenummer 149, arbeidskatamaranen «JANKER», til Frøy Akvaservice AS, Sistranda den 22. juni 2015.

Fartøyet er bygget i aluminium basert på konstruksjon fra Promarin og Sletta, har kjenningsignal LG8918 og følgende

 hoveddata:

Lengde o.a. ……………………………………………………………………………………………. 14,965 m

Dybde i riss………………………………………………………………………………………………….. 2,02

Bredde p.sp. …………………………………………………………………………………………….. 7,50 m

 

Maskineri

Fremdriftsmaskineriet består av to Scania DI 12 65M dieselmotorer som hver utvikler 370 hk, 2 x Nogva HC-168 reduksjonsgear og 2 x Nogva propeller. Strømforsyningen besørges av et Nanni QLS 13T aggregat. Styremaskin er av Sleipner fabrikat. GS Hydro har supplert slanger og rørdeler, og Erling Haug har levert pulver/CO2 brannslukkingsutstyr.

 

Diverse

Bergen Hydraulic har levert en Palfinger PK 40002(M)F kran, og ankervinsjer på 5 t henholdsvis 3 tonn er Lorentzen leveranser. Vindusleveransen kommer fra Ertec. Erling Haug har også levert anker/kjetting og diverse fortøyningsutstryr. Redningsflåten er av Viking fabrikat.

I innredningen har Troldmyr hatt leveranser, sofagruppe er fra Flataker mens dørene av Honeycomb fabrikat er levert av Libra-Plast. Univa og Brødrene Dahl har besørget sanitærutstyr. Styrehusstol er fra NorSap.

Elmarin har tatt seg at elektro- og elektronikk installasjonene. Manøverkabler kommer fra Nogva.

 

*

Sletta Verft har flere leveringer fremover; bnr. 149 i disse dager og deretter følger bnr. 150, 151, 152 og 153 utover høsten og vinteren.

 

 

DEL