M/S «ISLAND ENDEAVOUR»

Island Offshore VIII KS, Ulsteinvik overtok byggenummer 59 fra Aker Yards AS, Brevik den 21. august 2008. M/S «ISLAND ENDEAVOUR» er av UT 755 LN design. Gudmor var fru Ineke Kloeth fra Wintershall Nordsee B.V., og dåpen fant sted 12. august.

Skipet ble kontrahert cirka to år tidligere og kostet cirka 160 millioner kroner, hvilket i dag høres svært rimelig ut.
Rederiet har tidligere tatt levering av flere skip av samme design fra Brevik; «Island Earl» ble levert i mai i år, «Island Express» i november i fjor, «Island Spirit» i januar 2006, «Island Trader» i november 2005 «Island Pride» i april 2005. Alle skipene har vært omtalt i SKIPSREVYEN.
Skipet gikk inn på fem års kontrakt med SNS Group/Peterson, og samme befrakter benyttet anledningen til å annonsere innbefraktningen av «Island Earl» også for en slik periode. Kontraktene inneholder også befrakters opsjoner.
M/S «ISLAND ENDEAVOUR» er klasset i DNV til klasse ✠1A1, SF, E0, DK(+), HL (2,5), LFL*, DynPos, AutR, Clean, Tmon og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 76,60 m
Lengde b.p.p. 68,30 m
Bredde største 16,00 m
Dybde i riss 7,00 m
Draft 5,80 m
Dwt ca. 3.200
Dekksareal ca. 715 m2
Dekkslast ca. 1.600 t
GT ca. 2304
NT ca. 1143
Light ship ca. 1.854 t
IMO nr 9402342

Tankkapasitetene er 1206 m3 brennolje, 750 m3 ferskvann, 1372 m3 ballast/drillwater, 993 m3 liquid mud, 397 m3 brine, 409 m3 base oil. Dry bulk kapasiteten er 315 m3 fordelt på 5 tanker.

Maskineri
Fremdriften besørges av fire Bergen C25:33L8P dieselmotorer, hver med ytelse på 2400 kW (3260 bhp) v/900 rpm. Motorene er koblet til Kamewa Ulstein 600 AGSC propellanlegg via reduksjonsgear av samme fabrikat type 600 AGSC – KP500 ND.
Styremaskineri er type Tenfjord, ror er av Hinze fabrikat og joystick er merke Poscon. Manøvreringsegenskapene forbedres ved hjelp av fire Kamewa Ulstein thrustere, to akter av type TT 1650 på 590 kW og to forut av type TT 1850 DPN på 760 kW.
Strømforsyningen besørges av en Nogva Scania DI 12 62M dieselmotor og Stamford generator på 250 kW, samt en Stamford akselgenerator på1280 kW. Nødaggregatet består av et Nogva Deere/Stamford generatorsett på 48 kW.
Pumpeutrustningen er en Ing. Per Gjerdrum AS leveranse, Alfa Laval har stått for separatorer og kompressorer er fra Sperre og Kaeser. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra Norco Oslo AS. Aeron har levert ventilasjonssystemet med AC kompressor fra Teknotherm. Proviant fryse-/kjølemaskineri kommer fra Nilsen Kjøl & Fryseteknikk, og Pyro er leverandør av kjeler.
Vedlikeholdssystemet kommer fra Tero Marine, Brødrene Dahl har levert ventiler og Vibratec har hatt leveranse i forbindelse med exhaustanlegget. Isoleringsarbeidene er utført av Maritime Montering.
Brannsikkerheten ombord er ivaretatt av et CO2 slukkesystem fra Unitor og et Galley frying pan Fi-Fi system fra Danfoss Semco. I tillegg har Brude Safety levert løst Fi-Fi utstyr, og et skumanlegg for brannslukking på dekk er fra Unitor.

Dekk
Rolls-Royce Marine leveransene til skipet inkluderer fjernstyringssystem av lastesystemene type Umas og tre roll-reduction tanker, samt Rauma Brattvaag dekksmaskineri. Odim ABAS knuckle boom kranen er på 3t/16m. Nybygget er oppmalt med malingssystemer fra International.
Redningsutstyret ombord innbefatter fire 20-personers Viking redningsflåter og MOB-båt type Midget Mk2 m/25 hk motor i davit fra TTS Marine.

Innredning
Maritime Montering har levert møbler og utført innredningsarbeidene. Det er arrangert med 12 enkelt- og to dobbeltlugarer pluss hospital ombord. Bysseutstyr er fra Beha Hedo, og Miele har stått for vaskeriutstyr. De elektriske arbeidene er utført av Brevik Elektro, og hovedtavle er fra Umas.

Elektronikk
DPII-systemet er levert av Marine Technologies, og alarmsystemet for maskineriet er type Umas V. Det elektroniske utstyret ombord er levert og montert av IKM Instrutek og omfatter Furuno FR-2837 radar, FR-2117 radar m/Hatteland skjermer, Furuno FE-700 ekkolodd, Cassens & Plath magnetisk kompass, Furuno DS-80 logg, Anschütz Pilotstar D autopilot, 2 x Furuno GP-150 DGPS, Furuno FA-150 AIS, 2 x Furuno/Telco TEcdis, Furuno Felcom 16 SSAS, 2 x Sailor Inmarsat C, Thrane & Thrane Inmarsat Sailor F-77, Sailor VHF og Comrod/ShipEquip antenner.

Aker Yards, Brevik skal levere bnr. 62 til Island Offshore i september, bnr. 63 til Farstad i januar 2009, bnr. 64 til Island Offshore i mars, bnr. 65 til Island Offshore i juli, bnr. 66 til Nordcapital i september og bnr. 67 til GDV Shipping i desember 2009.Verftet sitter også med flere ordrer for levering i 2010 og 2011.

DEL