M/S «ISLAND EARL»

Aker Yards AS, Brevik kunne 15. mai 2008 overlevere nok en Platform Supply Vessel til Island Offshore VIII KS, Ulsteinvik . Byggenummer 58 fikk navnet M/S «ISLAND EARL» og er av UT 755 LN design. Med leveringen av skipet har Island Offshore tre fartøyer av denne typen i operasjon.

Skipet ble kontrahert i juli for to år siden og kostet cirka 160 millioner kroner. Det var da den 19. kontrakten mellom rederi og verft.
Ifølge et Letter of Intent med StatoilHydro skal skipet utføre ca. 160 dagers arbeid med påbegynnelse mellom 15. juli og 15. september. Det betyr at skipet først starter i spot markedet med Bergen som operasjonsbase.
M/S «ISLAND EARL» er klasset i DNV til klasse ✠1A1, SF, E0, DK(+), HL (2,5), LFL*, DynPos, AutR, Clean, Tmon og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 76,60 m
Lengde b.p.p. 68,30 m
Bredde største 16,00 m
Dybde i riss 7,00 m
Draft 5,80 m
Dwt ca. 3.200
Dekksareal ca. 715 m2
Dekkslast ca. 1.600 t
GT ca. 2304
NT ca. 1143
Light ship ca. 1.800
IMO nr 9402330

Tankkapasitetene er 1206 m3 brennolje, 750 m3 ferskvann, 1372 m3 ballast/drillwater, 993 m3 liquid mud, 397 m3 brine, 409 m3 base oil. Dry bulk kapasiteten er 315 m3 fordelt på 5 tanker.

Maskineri
Fremdriften besørges av fire Bergen C25:33L8P dieselmotorer, hver med ytelse på 2400 kW (3260 bhp) v/900 rpm. Motorene er koblet til Kamewa Ulstein 600 AGSC propellanlegg via reduksjonsgear av samme fabrikat type 600 AGSC – KP500 ND.
Skipet har Tenfjord styremaskineri og Hinze ror, og joystick er merke Poscon. Manøvreringsegenskapene forbedres ved hjelp av fire Kamewa Ulstein thrustere, to akter av type TT 1650 på 590 kW og to forut av type TT 1850 DPN på 760 kW.
Strømforsyningen besørges av en Scania DI 12 62M dieselmotor og Stamford generator på 250 kW, samt en Stamford akselgenerator på1280 kW. Nødaggregatet består av et Nogva Deere/Stamford generatorsett på 48 kW.
Isoleringsarbeidet er utført av Maritime Montering, og Aeron har levert ventilasjonssystemet med AC kompressor fra Teknotherm. Pumpeutrustningen er levert av Ing. Per Gjerdrum AS, Sperre og Kaeser har forestått kompressorleveransene og separatorer kommer fra Alfa Laval og Helisep.
Proviant fryse-/kjølemaskineri kommer fra Nilsen Kjøl & Fryseteknikk, og Pyro er leverandør av kjeler. Tankepeileutstyr er type Umas. Vedlikeholdssystemet kommer fra Tero Marine, Brødrene Dahl har levert ventiler og Vibratec har hatt leveranse i forbindelse med exhaustanlegget. AM Instrumentering har supplert trykk- og temperaturindikatorer. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra Norco Oslo AS.
Brannsikringen i maskinrommet er ivaretatt av et CO2 slukkesystem fra Unitor.

Dekk
Rolls-Royce Marine leveransene til skipet inkluderer fjernstyringssystem av lastesystemene type Umas og tre roll-reduction tanker, samt Rauma Brattvaag dekksmaskineri. Alfa Laval har forestått utstyr for vasking av tankene. Odim ABAS kranen er type Knuckle boom. Nybygget er oppmalt med malingssystemer fra International.
Redningsutstyret ombord innbefatter fire 20-personers Viking redningsflåter og MOB-båt type Midget Mk2 m/25 hk motor i davit fra TTS Marine. Brude Safety har levert løst Fi-Fi utstyr, og Unitor har levert et skumanlegg for brannslukking på dekk.

Innredning
Skipet har bekvemmeligheter for mannskap på 16 med 12 enkelt- og to dobbeltlugarer pluss hospital. Maritime Montering har levert møbler og utført innredningsarbeidene. Messeutstyr er fra Beha Hedo, og Miele har stått for vaskeriutstyr. Danfoss Semco har levert brannbekjempelsesutstyr for byssen. De elektriske arbeidene er utført av Brevik Elektro, og hovedtavle er fra Umas.

Elektronikk
DPII-systemet er levert av Marine Technologies, og alarmsystemet for maskineriet er type Umas V. Det elektroniske utstyret ombord er levert og montert av IKM Instrutek og omfatter Furuno FR-2837 radar, FR-2117 radar m/Hatteland skjermer, Furuno FE 700 ekkolodd, Cassens & Plath magnetisk kompass, Furuno DS-80 logg, Anschütz Pilotstar D autopilot, 2 x Furuno GP-150 DGPS, Furuno FA-150 AIS, 2 x Furuno/Telco TEcdis, Furuno Felcom 16 SSAS, 2 x Sailor Inmarsat C, Thrane & Thrane Inmarsat Sailor F-77, Sailor VHF og Comrod/ShipEquip antenner.

Aker Yards, Brevik skal levere bnr. 56 til Farstad i juni (for øvrig presentert annet sted i dette nr.), bnr. 59 til Island Offshore i august, bnr. 62 til samme rederi i september, bnr. 63 til Farstad i januar 2009, bnr. 64 til Island Offshore i mars, bnr. 65 til Island Offshore i juli, bnr. 66 til Nordcapital i september og bnr. 67 til GDV Shipping i desember 2009.Verftet sitter også med flere ordrer for levering i 2010 og 2011.

DEL