M/S «HUGIN EXPLORER»

Ombygningsarbeidene av M/S «HUGIN EXPLORER» til seismikk fartøy ved Z-Marine AS, Egersund blir fullført i disse dager. Skipet er identisk med forsyningsskipet «Siem Mariner» som ble bygget ved Kleven Verft i desember 2006, og omtalt i SKIPSREVYEN nr. 6/2006. Skipet ble bygget etter MT 6000 Mk II design med lengde på 86,20 meter.

I desember 2006 ble det opplyst at «Siem Mariner» var leiet av SeaBird Exploration for fem års bareboat med 3×1 års opsjoner, og at SeaBird ville konvertere henne til seismikkskip, et arbeid som ble oppgitt å skulle koste ca. $17 millioner. 5-års kontrakten med oppstart 2. kvartal 2007 ble verdsatt til $57 millioner, og SeaBird fikk også en kjøpsopsjon til pris ca. $48 millioner som kan gjøres gjeldende ved utløpet av 5-års leieperioden.
I slutten av april fikk man kjennskap til at et SeaBird datterselskap, SeaBed Geophysical, hadde fått et “Letter of Award” fra Total E&P Angola for “ocean bottom nodes seismic acquisition survey”. Inkludert mobilisering og demobilisering er arbeidet ventet på ta cirka 4 måneder, og total kontraktsverdi er rundt $25 millioner. Survey skal utføres på rundt 1.200 meters dyp.
I forbindelse med oppdraget nevnes «Hugin Explorer» som konverteres til “state-of-the-art node vessel”. Oppdraget offshore Angola ventes påbegynnes i tredje kvartal. Dette var selskapets første store anerkjennelse fra de store oljeselskapene for deres SeaBed operasjoner og representerte den første kontrakten i det øvre skiktet av seismikk markedet.
«Hugin Explorer» vil bruke 4D node teknologien utviklet av SeaBed Geophysical ved innhenting av seismiske data.

Ombygningen
Det er Polarkonsult som har prosjektert ombygningen. I forbindelse med ombygningsoppdraget har Z-Marine forlenget Nyåsenkaien med 70 meter. Det er også bygget en ny 70 meters kaifront som gir dybdeforhold på 8/10 meter langs kaien.
Etter stripping av en del stål fikk skipet ombord en ny hangar. Scandinavian Electric Austevoll har utført elektriske installasjoner av hangar, lys og stikkontakter, installasjon av vinsjer og seismikk utstyr. Firmaet har også installert datanettverk LAN, fra Sohome, fordelingssentraler, startere og frekvensomformere. Bedriften har dessuten foretatt utvidelse av brannalarmanlegg, PA og intercom, samt Tranberg lanternesentral.
Norsk Stål har hatt stålleveranser, og skipet har fått nye konferanse- og kontorfasiliteter og har innredning for 56 personer.
«HUGIN EXPLORER» har de samme lengde/bredde dimensjonene som tidligere, men har fått økt GT.

Lengde o.a. 86,20 m
Lengde b.p.p. 78,00 m
Bredde på spant 19,70 m
Dybde i riss til h.dk 7,45 m
Dybde i riss sh.dk 10,45 m
GT 3949
NT 1208
IMO nr 9366005

Bunkerskapasitet er 1346 m3 brennolje, kapasitet for ferskvann 800 m3 ferskvann og for vannballast 1000 m3.

Diverse
Skipets diesel-elektriske fremdriftssystem består som før av fire CAT 3516 TA dieselmotorer, hver med ytelse på 1820 kW og to Kamewa Ulstein thrustere, type TT2200 DPN og UL1201, begge på 883 kW.
Pumpeutrustningen er fra Allweiler, Midt-Troms Kjøleservice har levert proviant kuldemaskineri, og air-condition systemet er fra AC Ventilasjon.
CO2 brannslukkingsanlegget fra Unitor er blitt utvidet i forbindelse med ombygningen. LMF har supplert høytrykkskompressor, og Isotek har utført isoleringsarbeider.
Blant dekksutstyret har Odim levert seismikkvinsjer, Lidan har levert nodehåndteringskraner og to kraner på 3t/18m er fra Z-Marine. ROV er en Fugro leveranse. Baro Mek. Verksted har supplert bommer og paravaner.
NorSafe har levert en FRC i davit fra Vestdavit. Vulken AS har forestått 6×25 personers Viking redningsflåter i davit fra NedDek. Lanterner er fra Tranberg, og også denne gangen er det benyttet Jotun malingssystemer.
Til innredningen har Knapphus Kjøkkensenter og Vikeså Gulv hatt leveranser, og i forbindelse med seismikkutstyret har Kongsberg Maritime hatt leveranser, blant annet Simrad ekkolodd.

DEL