«Hordagut» ble levert til Hordalaks AS i januar. Foto: Kari Nøstbakken/FMV
«Hordagut» ble levert til Hordalaks AS i januar. Foto: Kari Nøstbakken/FMV

MS «Hordagut»

Brønnbåten «Hordagut» ble overlevert fra Fitjar Mek. Verksted til Hordalaks AS i januar. Skroget er bygget i Tyrkia, før det ble slept til Fitjar for ferdigstilling.

Bak Hordalaks står selskapene Blom Fiskeoppdrett, Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS, Fremskridt Laks AS, Engesund Fiskeoppdrett og Fylkenes Fisk. Totalt disponerer disse selskapene 25 matkonsesjoner i Vestland Fylke.

Det var i 2018 at fartøyet ble kontrahert og planlagt levering var i april 2020. Men så kom koronapandeminen, og en tragisk dødsulykke som forsinket leveringen av brønnbåten. 

«Hordagut» er en dieselelektrisk hybrid brønnbåt med en batteripakke fra Vard Electro, som også har levert landstrømsanlegget om bord. Dermed kan fartøyet bruke batteriene dersom det ikke er landstrøm tilgjengelig ved kaianlegget. Det er også mulig å bruke batteriene ved oppdrettsanleggene.  

 • Navn: «Hordalaks» 
 • Verft: Fitjar Mek. Verksted
 • Byggenummer: 44
 • Design: HFMV LFC 4700 
 • Lengde: 82,9 meter
 • Bredde: 18 meter
 • Tonnasje: 4800  
 • IMO-nummer: 9868144 
 • Rederi: Hordalaks AS
 • Motor: 3x Bergen à 1843 kWe
 • Gear: Brunvoll
 • Propell: Brunvoll
 • Kraner: Bergen Hydraulic
 • Navigasjon & Kommunikasjon: Vico
 • Brannslukningsutstyr: Tyco Fire & Integrated Systems
 • Elektrisk installasjon: Vard Electro
 • Ferskvannsanlegg: Norwater

Ved å installere en batteripakke knyttet til det dieselelektriske fremdriftsanlegget, ønsker en å utnytte energi produsert om bord effektivt. Med batteri vil en kunne unngå oppstart av en ekstra motor dersom forbruket øker i kortere perioder. Dette ved at overskuddsenergi kan lagres i batteripakken og tilføres ved behov.

Støtte fra NOx-fondet

Med miljøet i fokus har «Hordagut» også fått installert et renseanlegg, som vil kunne medføre opptil 80 % NOx-reduksjon. NOx er den blanding gasser som bidrar til luftforurensing. Rederiet har fått støtte fra NOx-fondet til batteripakke og renseanlegg. Renseanlegget er levert av H+H Engineering & Service.

I tillegg til at det er lagt stor vekt på utvikling av cargosystemer, for å sikre optimal fiskevelferd gjennom hele spekteret fra smolt til slaktefisk, er det lagt stor vekt på miljøvennlige løsninger. 

Rederiet ønsker å være et rederi med fokus på miljø.

Utstyr:

«Hordagut» er utstyrt med et generatorsett bestående av tre Bergen motorer à 1843 kWe fra Kongsberg. Brunvoll har levert sidepropeller og propellanlegget om bord. Vard Electro har levert landstrømssystemet og batteripakken. 

Renseanlegget er levert av H+H Engineering & Service. 

Bergen Hydraulic har levert kranene om bord som består av 1x 5t, 2x 38,3 tm foldekraner og 1x 30,2 tm

Ferskvannsanlegget har en kapasitet på 4000 m3 per døgn og er levert av Norwater mens
MMC First Process, CNE og FrioNordica har levert utstyret for fiskehåndtering. 
Innredningen om bord er gjort av R&M Ship Interior, mens Vico har levert utstyret til navigasjon og kommunikasjon.