«Horda Pioneer» er levert fra Aas Mek til sine nye eiere i Hordalaks. Foto: Aas Mek
«Horda Pioneer» er levert fra Aas Mek til sine nye eiere i Hordalaks. Foto: Aas Mek

MS «Horda Pioneer»

Aas Mek. Verksted A/S i juli sitt nybygg nr. 203 til rederiet Hordalaks AS, brønnbåten «Horda Pioneer».

Hordalaks AS er eid av Kerko Shipping as, KF oppdrett as, Blom fiskeoppdrett as, Fylkesnes fisk as, Fremskridt laks as og Engesund fiskeoppdrett as.

Nybygget er av verftets eget design med typebetegnelsen AAS 3002 ST med en lastekapasitet på 3000 m2, tilsvarende 450 tonn med levende laks. 

Båten er arrangert for transport av smolt og slaktefisk i åpent og lukket system, samt arrangert for effektiv behandling av fisk. Laste og lossesystemet er arrangert med avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing.

«Horda Pioneer» er arrangert med innredning for 12 personer, 8 enmannslugarer og 

2 tomannslugarer med toalett og dusj og gode fasiliteter. Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk og trimrom.

Hoveddata:

 • Navn: «Horda Pioneer»  
 • Verft: Aas Mek. Verksted
 • Byggenummer: 203
 • Design: AAS 3002 ST
 • Lengde: 76,96 meter
 • Bredde: 17,80 meter
 • IMO-nummer: 9865128 
 • Rederi: Hordalaks AS
 • Motor: Yanmar 6EY26W
 • Gear: Brunvoll
 • Propell: Brunvoll
 • Generator: Nogva Cummins QSK50-DM1 Tier2
 • Navigasjon & Kommunikasjon: O. Øverland
 • Brannslukningsutstyr: Tyco Fire & Intergrated Solutions AS
 • Livbåter: Certex AS
 • Elektrisk installasjon: Vik Elektro
 • Kraner: Palfinger fra Bergen Hydraulic

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiske håndtering. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i.h.t. strengeste krav.

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk levert av Bergen Hydraulic. Det er i tillegg montert capstans, hjelpevinsjer for assistanse ved merdene, ankervinsjer og fortøyningsvinsjer. 

Utstyr: 

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Yanmar 6EY26W, som er tilkoplet et Brunvoll Volda gear og propellanlegg. Strømproduksjon besørges av to stk Nogva Cummins QSK50-DM1 Tier2, hver på 1550 kW, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI 13 75 M på 374 kW.

For best mulig manøvrering er det montert tre sidepropellere, 600 kw forut og 200 + 300 kw akter av type Brunvoll. Ballastsystem er arrangert med renseanlegg for behandling av alt ballastvann i henhold til IMO-regler for å unngå smittespredning. 

Innredningen om bord er gjort av R&M Ship Interior. Elektrisk installasjon er utført av Vik Elektro, mens elektronikk er levert av O. Øverland i Molde. MOB-båt og kran er levert av Maritime Partner. RSW-anlegget er levert av FrioNordica. Ankerutrustning kommer fra Fossen Shipping, mens ankervinsj er levert av AS Scan  i Danmark.