M/S «HOLMFOSS»

Eimskip-HF på Island tok levering av byggenummer 50 fra Myklebust Verft AS, Gursken den 11. desember. M/S «HOLMFOSS» er nummer tre i serien på fire søsterskip og etterfølger «Langfoss» (SR nr. 4/2007) og «Dalfoss» (SR nr. 3/2007).

Det er snakk om et kombinert reefer- og containerskip som er designet av Multi Maritime og har betegnelsen MM 80 Reefer Mk II.
Den opprinnelige kontrakten ble inngått i juni 2005 for to skip med to opsjoner, – som senere ble erklært. Prisen for to var ca ca. 255 millioner kroner. Det fjerde skipet vil få navnet «Polfoss». Skipene opereres av Eimskip-CTG AS.

M/S «HOLMFOSS»
Nybygget på ca. 2.500 tonn dødvekt og ca. 5.568 m3 lastekapasitet kan håndtere forskjellige typer last i de fem lasterommene med individuelle temperaturer. Frysemaskinerisystemet består av to automatiske Brine Chiller Units fra York.
Båten har laste-/lossekapasitet på ca. 200 tonn per time og kan transportere 1800 paller og 14 40’ containere på dekk. Båten er klasset i DNV ✠A1, Reefer (-27°C/+32°C sea), Container, Ice-1A, E0 og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 81,55 m
Lengde b.p.p. 78,15 m
Bredde på spant 16,00 m
Dybde i riss sh.d. 9,10 m
Dwt ca. 2.500
Draft design 5,75 m
Draft scantling 6,005 m
Reefer kap. ca. 5568 m3
Container kap. dekk 14×40′

Tankkapasitetene er for fuel 322 m3, for diesel olje 69,6 m3 og for ferskvann 62 m3. Ballastkapasiteten er ca. 1.112 mt.

Maskineri
Fremdriften besørges av en MaK 6M32 dieselmotor som yter 3000 kW v/600 o/min og driver et Finnøy Gear & Propeller P105.38.400.4 propellanlegg via reduksjonsgear av samme fabrikat type 680FK med oversetning 4,45 : 1 og med PTO for akselgenerator. Service fart er ca. 15 knop.
Tenfjord styremaskineri betjener et Hinze ror. For å forbedre manøvreringsegenskapene er skipet utstyrt med to Brunvoll sidethrustere, en på 500 kW forut og en på 350 kW akter. Strømforsyningen besørges av to CAT generatorsett hver på 738 kVA med motor type 3412 A, samt en Stamford akselgenerator.
Pumpeutrustningen kommer fra Allweiler, kompressorer er fra Sperre og separatorer fra Alfa Laval. Ventilasjonssystemet er en leveranse fra Aeron AS, og Nyborg har supplert vifter. Tankpeileanlegg er type Umas og flowmeter er fra AM Instrumentering. Proviant kuldeanlegg er levert av York Marine med kompressor fra Vattøy Kjøleservice. Pyro har levert sentralkjel, og exhaustoppheng kommer fra Vibratec Akustikprodukter. Ahlsell Norge har hatt leveranser av rør m.m, mens RPR Polen har utført rør-, maskin- og stålarbeider på nybygget.
Brannsikkerheten er ivaretatt med CO2 og Flexi Fog slukkesystemer fra Autronica Fire and Security.

Dekk
Lasting og lossing skjer ved hjelp av forklifts i lasterommene og to cargo lifts som opererer mellom lastedekknivå og kainivå. Båten har en vanntett sideport på babord side på 6,6 x 9 m, levert av TTS Ships Equipment som også har levert heiser. R&M Ship Interior har utført isoleringsarbeidene i lasterommene.
Vinduer/lysventiler kommer fra Marine Aluminium Aanensen & Co., vindusviskere er type Seematz og Marine Aluminium har supplert landganger. Dekksmaskineri leveransen er fra Rapp Hydema AS, og Sotra Marine Produkter har stått for ankerutrustning. Libra Plast har levert utvendige dører, mens vanntette skyvedører er fra IMS.
Redningsutstyret innbefatter Viking 470 MOB-båt og 4×12 personers Viking redningsflåter, levert av Mare Safety. Nybygget er oppmalt med Jotun malingsprodukter, og Muehlhan Norge AS har utført arbeidene.

Innredning/elektronikk
M/S «HOLMFOSS» er arrangert med innredning for et mannskap på 11 fordelt på ni enkeltlugarer og en dobbeltlugar. Av fasiliteter ombord er det arrangert med messe/salong, salong for røykere, trimrom, sauna, bysse, fryse- og kjølerom for proviant samt vaskeri.
NAVCO har utført innredningsarbeidene med blant annet møbler fra VAD AS og Rovde Møbelfabrikk. Mare Safety har levert Beha utstyr til byssen, og Miele har levert vaskeriutstyr. De elektriske installasjonene er utført av Elmarin som også har produsert hovedtavle og levert alarmanlegg.
Sletten Electronics har montert det elektroniske utstyret ombord som innbefatter Furuno FAR-2137 radar og FAR-2117 radar, Furuno FE-700 ekkolodd, Furuno DS-80 logg, Sperry Navigat X Mk II gyrokompass, Sperry Navipilot autopilot, Furuno GP-90 GPS, Furuno Telchart T-2026 kartmaskin, AD-400E AIS og VR-3000 data recorder.

Myklebust Verft AS skal levere bnr. 51 til Eimskip i januar, bnr. 46 til Augusta Offshore også i januar, og så følger bnr. 47 til Augusta Offshore, bnr. 48 til Remøy Management i juni, bnr. 53 til S. Ugelstads Rederi i august, bnr. 49 til Remøy Management i oktober, bnr. 54 til Rem Offshore i desember, bnr. 52 til Remøy Management i mars 2009, bnr. 55 til Siem Offshore i juni og bnr. 56 og bnr. 57 til samme rederi i september henholdsvis mars 2010.

Omtaler av : «Langfoss» og «Dalfoss»

DEL