M/S «HERØYHAV»

– snurper/tråler fra Karstensens Skibsværft

Karstensens Skibsværft A/S, Skagen overleverte den kombinerte snurperen/tråleren M/S «HERØYHAV» til Herøyhav AS 19. desember 2013 som verftets byggenummer 423. Fartøyet er bygget etter Karstensens Skibsværfts egen design med lengde på 69,95 meter og 2129 m3 RSW kapasitet.

Byggekontrakten ble inngått i januar 2012, og skroget ankom Skagen i slutten av juli 2013. Dåpen fant sted på Herøy den 8. februar 2014.

Rederiet eies av familien Ervik med Rolf-Jarle Ervik, Gunn Helen Ervik og Ronald Ervik, med sistnevnte som daglig leder.

Nybygget erstatter dagens fartøy med samme navn som ble bygget i 1999. Skroget er bygget i Klaipeda, Litauen ved Baltijos Shipyard. Det er bygget i stål med to gjennomgående dekk samt bakk og båtdekk med overbygg. Styrehus er bygget i aluminium. Skroget er bygget med utfallende baug med markant bulb over/under vannlinjen.

M/S «HERØYHAV» er utrustet med kraftige vinsjer og kraner. Det er montert komplett MMC tankvaske-/vanntåkeanlegg. Videre er hun fullt utrustet med separate snurpe- og trålvinsjer, og pumping foregår fra hekken for trål og fra styrbord side for snurpenot, og ett dekk høyere enn normalt. Dette gjør at besetningen får et sikrere og enklere arbeidsmiljø.

Fartøyet er hjemmehørende i Fosnavåg og har DNV klasse ✠1A1, Ice-C, E0, Fishing Vessel.

M/S «HERØYHAV»

Hoveddata:

Lengde o.a. 69,95 m
Lengde b.p.p. 63,60 m
Bredde på spant 15,00 m
Bredde mld. 6,50 m
Dybde i riss til h.dk. 9,20 m
Dybde i riss til sh.dk. 7,50 m
RSW kap. 2129 m3
DW ca. 2.500 t
GT 2294
NT 687
IMO nr. 9657210

Drivstofftankene er på 534 m3 og ferskvannstankene på 50 m3.

Maskineri

Fremdriftsmaskineriet består av en MAN Diesel & Turbo 9L27/38 dieselmotor som er koblet til et MAN Diesel & Turbo propellanlegg type VBS1080 med diam. 4200 mm via Scana Volda ACG 1080 PS reduksjonsgear. Ytelsen er på 3000 kW som kan boostes med ytterligere 1500 kW.

Prøveturene viste følgende tall for gjennomsnittsfart: 11,6 knop med 1400 kW diesel-elektrisk, 14 knop med 2400 kW diesel-elektrisk, 15,5 knop med 3285 kW diesel-mekanisk og 16,6 knop med 4785 kW diesel-mekanisk inkludert Boost.

Hjelpemaskineriet består av 3 x Caterpillar C32 motorer hver med ytelse på 940 ekW, og akselgenerator er type AvKaick på 2700 kW / 3375 kVA.

Designfilosofien bak hoved-/hjelpemotor konstellasjonen er en PTO montert på hovedgear beregnet for primær drift av skipets strømforsyning via akselgeneratoren. Roterende omformer betyr at frekvensen kan flyte mellom 50 og 60 Hz, noe som gjør det mulig å redusere hovedmotorens omdreiningstall med 17 prosent.

De tre generatorsettene gir ytterligere strømforsyning, og det elektriske systemet er oppbygget med mulighet for parallelldrift som kontrolleres av Deif PMS systemet.

Videre er det montert kobling mellom hovedmotor og gear samt oppstartstransformer. På den måten kan hovedmotoren kobles ut, akselgeneratoren startes opp som el-motor og dermed kjøre diesel-elektrisk fremdrift. Den maksimale effekten på propellen ved diesel-elektrisk vil være 2400 kW, og ved effekt opp til 1400 kW kan det kjøres variabelt omdreiningstall via Vacon frekvensomformer.

Styremaskineri er type Tenfjord, og fartøyet er utrustet med to Brunvoll sidethrustere type FU-63-LTC-1750 på 960 kW henholdsvis 850 kW.

PMS er type Deif Delomatic 4, og alarm- og overvåkningssystemet kommer fra Marine Control Services.

Pumper kommer fra Bombas Azcue, Alfa Laval har levert separatorer og kompressorleveransen er fra Atlas Copco. Bloksma har supplert bokskjølere. Brannsikkerhetsmessig har Semco Maritime levert argonite anlegg med varslingsanlegg fra Scana Servoteknikk.

Dekk

MMC Kulde har levert 2 x 847.000 kCal/h RSW system med sirkulasjonssystem med Lyng aktuerte Danfoss ventiler, styrt fra MMC system. Vacuumanlegget kommer fra MMC Tendos som også har levert tankvaske-/vanntåkeanlegg som nevnt ovenfor.

Fiskepumpeutstyr er fra Rapp Hydema / SeaQuest, og Brdr. Markussens har levert trålblokker. Rapp Hydema har stått for leveransen av alle hydrauliske vinsjer til fartøyet. Nothåndteringsutstyr og dekkskraner er levert av Triplex, og ankerutrustning av type HHP Spek kommer fra Sotra Marine Produkter.

Vinduer er fra Van Wingerden, og vindusviskere er fra Wynn. Den Haan har levert navigasjonslys, og Seematz har supplert 2 x søkelys. Nybygget er oppmalt med malingssystemer fra Jotun.

I redningsutstyret ombord inngår 2 x 20 personers RFD redningsflåter og Noreq MOB-båt og davit.

Innredning

Styrehusinnredningen er utført av Karstensens Skibsværft selv, mens Maritime Montering ellers har utført innredningsarbeidet. Møbler kommer Ekornes og Maritime Montering, og innredningsdører er fra Momec Door. Tre styrehusstoler av type Recaro er fra Brdr. Hukkelberg. LF Ventilation har levert HVAC systemet, og Jets har supplert toalettsystemet.

Nybygget er arrangert med 13 lugarer. Hanstholm Elektronikk har utført de elektriske installsjonene, og hovedtavle er fra El-Con.

Elektronikk

Den elektroniske utrustningen for navigasjon, fiskesøkning og kommunikasjon er levert og installert av Furuno Norge i samarbeid med Hanstholm Elektronikk.

Her inngår blant annet Furuno FSV-35 LF sonar, Furuno FSV-85 HF sonar, Furuno FSS-1 ekkolodd, Furuno FCV-1200 ekkolodd, Furuno/Imagenex TS-337A trålsonar, Furuno/Imagenex BS-337A bow scanner, Furuno 2137BB radar S-band, Furuno 2117BB radar X-band, Furuno SC110 GPS-gyro, 2 x Anschütz Std 22 gyro, Anschütz PilotStar autopilot, 2 x Tecdis T-2138A plotter, MaxSea plotter, Furuno FS-1575 radiostasjon, 2 x Furuno FM-8900S VHF, Furuno/Intelian V-sat kommunikasjon, Iridium PilotStar sat.telefon, Furuno/Intelian Sat-TV system og Current varmesøkende gyro stabilisert overvåkning. Hatteland har levert wide screen monitorer.

Karstensens Skibsværft A/S skal levere bnr. 425 “Astrid” i april 2014, bnr. 426 til Haugagut i april 2015, bnr. 427 “Kvannøy” til Nyholm i juni samme år og bnr. 429 “Ruth” i mars 2016.