M/S «HAVSTÅL»

Havstål er en av de andre båtene i flåten til Havskjer
Havstål AS, Ålesund kunne 4. august overta den 90 fot store fiskebåten M/S «HAVSTÅL» fra Vaagland Båtbyggeri AS, Vågland som båtbyggeriets byggenummer 139. Nybygget er verftets eget design, og Atlantkonsult Marine AS har utført klassetegninger og foretatt beregninger. Gudmor var Marit Bjørkevåg.

Båtens størrelse tilsvarer det som er maksimum for båter i kystflåten. Nybygningskontrakten ble undertegnet i desember, og åtte måneder senere var altså fartøyet klar for drift, hvilket er nokså spesielt i disse travle verftstider. Det nye fartøyet har torskekvote, men skal også fiske etter sei, sild og makrell. Med 9m bredde gis det god plass ombord, og det fremheves at fartøyet har tre motorer for strømproduksjon. Nothalingsutstyret er kraftig og moderne som seg hør og bør. «Havstål» er videre utstyrt med tre store sløyemaskiner.
Reder Henning Veibust har også en havgående båt, «Havskjer», og sendte tidligere i år «Havfisk» til opphugging.

M/S «HAVSTÅL» er bygget i henhold til Sjøfartsdirektoratets regler for Bankfiske II. Båten har følgende hovedddata:

Lengde o.a. 27,48 m
Lengde b.p.p 23,99 m
Bredde på spant 9,00 m
Dybde i riss til h.dk. 4,15 m
Dybde i riss til sh.dk 6,50 m
Dwt 317
Draft 4,60 m
RSW 150 m3
GT 329
NT 131

Tankkapasitetene er 64 m3 brennolje og 14 m3 ferskvann. Vannballast kapasitet er 17 m3.

532Havstal2_176091267.jpgMaskineri
Fremdriften besørges av en Mitsubishi S12R-MPTK dieselmotor som utvikler 1000 hk v/1490 o/min. Motoren er koblet til et Helseth 4TX550/180-2400 HS propellanlegg via et Finnøy Gear & Propeller G50 F reduksjonsgear med oversetning 6,53:1. Fremdriftsmaskineriet gir båten en fart på ca. 12,5 knop.
Styremaskinen er en Tenfjord, og for best mulig manøvrering har fartøyet to Brunvoll sidepropellere, en forut og en akter. Strømforsyningen besørges av tre Mitsubishi hjelpemotorer, en på 367 kW og to på 239 kW, med Stamford generatorer.
Allweiler og ABS Pumper har begge levert pumper, og ventilasjonsanlegget kommer fra Wangsmo. R&M Ship Interior har utført isoleringsarbeidene, og brannslukkingsanlegget er fra Alf Lea & Co. Brannvern. Øwre-Johnsen har levert CJC smøreoljefilter.

Dekk
Fabrikkutstyr kommer fra Havøysund Patentslipp, og Aquaterm AS har levert RSW anlegget. Vacuumpumpesystemet er fra Cflow Fish Handling. Fiskepumpe er fra Karmøy Winch, og fiskepumpekran kommer fra Meydam. Brødrene Hovde har levert vinsjutstyr og hydraulikk, og Triplex har levert dekkskran og notvinsj. Blokker er fra Brdr. Markussens Metalvarefabrik, mens Sotra Marine Produkter har supplert ankerutrustning.
Vinduer og lysventiler er levert av Marine Aluminium Aanensen & Co. AS, og Erling Haug har levert rednings- og brannbekjempelsesutstyr. Malingsprodukter fra International Maling er anvendt til oppmaling av fartøyet, og arbeidet er utført av Korrosjon Consult AS.

Innredning
Nybygget er innredet for en besetning på åtte personer, og R&M Ship Interior har utført innredningsarbeidene. Troldmyr Møbelfabrikk AS har levert møbler, og Elmarin AS har utført de elektriske installasjonsarbeidene. Samme firma har også stått for de elektroniske installasjonene.

Vaagland Båtbyggeri AS skal levere bnr. 140, et seismikkfartøy for Sanco Holding, i mai 2008 og bnr. 141 til samme rederi i januar 2009.

DEL