M/S «Harrier», ex «Tide Carrier», med seilingsforbud

Skipet med de mange navn: Ligger nå til kai i Gismarvik havn. Foto: Miljødirektoratet

M/S «Harrier» (ex. «Tide Carrier», ex. «Eide Carrier»), 1989, IMO 8730479, er nektet videre seiling. Skipet ligger inntil videre i Gismarvik havn.

Det er nettopp denne type skipsdrift man søker å stoppe. Derfor har Miljødirektoratet pålagt skipet å bli liggende i Gismarvik inntil videre.

Avslørende historikk

Opprinnelig klasset til DNV og senere ABS seilte skipet med Panama-flagg og fra 1. januar i år under Comoros. En norsk tilnærming tilsier en utvikling tilpasset det scenario som vi ser Miljødirektoratet fastslår. Les mer om saken på Miljødirektoratets hjemmesider. 

Etter en inspeksjon i Høylandsbygd med rapport datert 16. februar 2017 unngikk skipet tilbakeholdelse, men åtte mangler ble påtalt.

Flyfoto fra Kystverkets aksjon 22. februar. Foto: Foto: Kystverket
Flyfoto fra Kystverkets aksjon 22. februar. Foto: Foto: Kystverket

Den 22. februar avgikk skipet Høylandsbygd en route Pakistan, men fikk motorstopp ved Feistein utenfor Jæren. Etter noe dramatikk, og en statlig aksjon ved Kystverket, ble skipet slept til Gismarvik havn hvor det siden har ligget fortøyd.

Om bord er 600 m3 tungolje og 300 m3 olje.

Norske myndigheter mener at skipet skulle til Pakistan for ulovlig beaching (opphugging) der. Miljødirektoratet har definert skipet og lasten som spesialavfall og nektet det å gå fra Gismarvik.

Direktoratet har avslørt at «Harrier» har tegnet enveis forsikring til Gadani, Pakistan som er kjent for beaching. Denne opphuggingsmetoden er i all hovedsak manuell og anses som farlig for både arbeidere og miljø.

Seilingsforbudet står til Miljødirektoratet har fastslått at det ikke skal til ulovlig vraking og at avfallet ombord går til forsvarlig behandling.

DEL