M/S «GREATSHIP DHRITI»

Foto:Harald M Valderhaug
Greatship (India) Ltd., Mumbai kunne overta byggenummer 130 fra Aker Yards AS, Brattvaag 3. september 2008. M/S «GREATSHIP DHRITI» er et UT 755 LN design, og kontraheringsprisen var rundt NOK 145 millioner. Skipet gikk etter leveringen inn på et 2-års charter i Mexico området.

Greatship (India) er et heleiet datterselskap av Great Eastern Shipping Company. Med denne leveringen er rederiets flåte på tre PSV skip, hvorav to opereres i India og ett i Nordsjøen. Rederiet har også to AHTS’er. GIL og datterselskaper har ikke mindre enn 19 offshore skip i ordre, hvorav ett skal bygges i Norge, seks i Sri Lanka, seks i Batam (Indonesia), fire i Singapore og to i India. Rederiet har også en jack-up rigg i bestilling ved et Singapore verft.
M/S «GREATSHIP DHRITI» er klasset i DNV til klasse ✠1A1, SF, E0, DynPos, AUTR, FiFi1, DK(+), HL (2,87) og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 73,60 m
Bredde største 16,00 m
Dybde i riss 7,00 m
Draft 5,85 m
Dwt ca. 3.330
Dekkslast ca. 1.600 t
Dekksareal 690 m2
GT 2179
NT 1051
IMO 9392834

Tankkapasitetene er 1230 m3 brennolje, 820 m3 ferskvann og 900 m3 vannballast.

Maskineri
Fremdriften besørges av to Bergen KRMB 9 dieselmotorer, hver med ytelse på 2005 kW som er koblet til to Kamewa Ulstein popellanlegg.
Tenfjord styremaskin betjener to High lift ror, og skipets manøvreringsegenskaper forbedres ved hjelp av tre Kamewa Ulstein TT 1650 thrustere, hver på 590 kW.
Strømforsyningen besørges av to AVK akselgeneratorer hver på 1280 kW og to Volvo Penta hjelpemotorer.
Pumpeutrustningen er en Ing. Per Gjerdrum leveranse, Alfa Laval og RWO har levert separatorer og kompressorer er fra Sperre. Aeron har levert ventilasjonssystemet og proviant fryse-/kjølemaskineri. Et omvendt osmose anlegg er en leveranse fra Enwa. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra Norco Oslo AS
Brannsikkerheten ombord er ivaretatt av leveranser fra Autronica Fire & Safety bestående av et CO2 system og tåkeslukkingssystem.

773Greatship_Dhriti2_383879532.jpg

Dekk
Rolls-Royce Marine har levert Rauma Brattvaag dekksmaskineri, vinduer er fra Bohamet og viskere er type Wynn. IMS har levert vanntette skyvedører, mens Libra Plast har forestått utvendige dører og luker. Fartøyet har en Odim ABAS 3t/10-16m kran, og Sotra Marine Produkter har levert ankerutrustningen. Nybygget er oppmalt med malingssystemer fra International Maling.
Redningsutstyret ombord innbefatter Viking redningsflåter og MOB-båt fra Norsafe i davit fra MB Hydraulikk.

Innredning
Skipet er innredet med totalt 24 køyer fordelt på seks enkeltlugarer, fem doble og to 4-køys lugarer. Det er hospital ombord. R&M Ship Interior har utført innredningsarbeidene og besørget møbelleveransene, Mare Safety har levert Beha bysseutstyr og Jets Vacuum har stått for toalettsystemleveransene.
De elektriske arbeidene er utført av Aker Yards Electro, og Emil Langva har levert de elektroniske instrumentene. DP-anlegget er en RRM leveranse.

Aker Yards AS, Brattvaag skal levere bnr. 131 til samme rederi i oktober, og så følger serien til A.P. Møller – Mærsk av anchorhandlere frem til juni 2009. Bnr. 724 og 725 er bestillinger fra Rem Con AS for levering februar og juni 2010 av skip av typen Aker AH 12.

DEL