M/S «GEOWAVE ENDEAVOUR»

M/S «GEOWAVE ENDEAVOUR» ble overlevert til Volstad Maritime AS, Ålesund fra Fosen Mek. Verksteder AS 18. juli 2008 som byggenummer 77 fra verftet. Nybygget er et ST 256 L design, og skroget er bygget ved Landskronavarvet. Dette er det siste av de tre skipene som ble bestilt samtidig.

Det første var «Bibby Topaz» (SR nr. 5/2007) og det andre var «Volantis» (SR nr. 2/2008). Selv om skipene bygges etter samme design, har de forskjellig utrustning. Samlet pris ble i sin tid oppgitt til ca. 1,4 milliarder kroner.
M/S «GEOWAVE ENDEAVOUR» er innleiet på langsiktig T/C av Wavefield Inseis ASA.

M/S «GEOWAVE ENDEAVOUR»
Nybygget er spesialdesignet for operasjoner under harde værforhold og har høy manøvreringsdyktighet. Skipet er utstyrt for seismikkskyting
Det er klasset i DNV til ✠1A1, SF, E0, AUTR, CLEAN, COMF, V3 COMF C3, og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 106,60 m
Lengde b.p.p. 95,40 m
Bredde på spant 22,00 m
Dybde i riss til h.dk 9,60 m
Draft scanatling 7,30 m
GT ca. 8000
IMO 9399521

Tankkapasitetene er ca. 2475 m3 brennolje, ca. 750 m3 ferskvann og ca. 2140 m3 vannballast.

Maskineri

Fremdriften er dieselelektrisk med fire Wärtsilä 9L20 dieselmotorer hver med ytelse på 1580 kW og to Wärtsilä 6L32 motorer hver på 2880 kW. Generatorene er fra Scandinavian Electric Systems. De to fremdriftspropellene er type Wärsilä Lips. SES har også levert motorer til hovedpropellene og frekvensomformere. Motor i nødaggregatet er type Mitsubishi F6B på 275 kW.
For å oppnå best mulig manøvreringsegenskaper er fartøyet utstyrt med to Wärtsilä Lips tunnel thrustere, en akter og en forut, hver på 2000 kW og en azimuth baugthruster på 2200 kW.
R&M Ship Interior har utført isoleringsarbeidene i maskinrommet, og ventilasjonsanlegget er en Novenco leveranse. LC Bygg & Rørentrepenør har stått for sanitærutstyret, og proviant kuldeanlegg er fra Nilsen Frys & Kjøleteknikk.
Clayton Scandinavia har levert kjelutrustning, og pumper er fra Ing. Per Gjerdrum. Alfa Laval og RWO er leverandører av separatorer, mens kompressorer kommer fra Sperre og Tamrotor. Umas har levert utstyr for peiling av tankene, og Tero Marine har levert reservedels-/vedlikeholdssystem. Pipecon har stått for eksosoppheng, mens Jowa Norge har bidratt med sitt doseringssystem.

Dekk
Baro Mek. Verksted har levert barovaner og flex float system, mens seismikkvinsjene kommer fra Odim. Kranutrustningen består av tre Hydramarine-kraner og en fra italienske Carral. Norsk Atlas har levert øvrig dekksmaskineri. Fossen Shipping har supplert anker og kjetting til nybygget.
Vinduer er levert av CC Jensen, Libra Plast har stått for utvendige dører og IMS for vanntette skyvedører. Skipet er oppmalt med malingssystemer fra International Maling med malerarbeidet utført av Premator Scandinavia.
Redningsutstyret omfatter to livbåter à 90 personer fra Eide Marine Tech, MOB-båt fra Maritime Partner og Viking redningsflåter.

Innredning
Skipet er innredet for en besetning på 69 personer med enkle og doble lugarer samt sykelugar. Messen har egen kantine. Det er ellers flere oppholdsrom, trimrom, møterom og kontorer. R&M Ship Interior har levert innredningspakken og har sammen med verftet utført innredningsarbeidene ombord. Innredningspaneler er fra Contech.
Incinerator er fra Kay Lindegaard Incinerators AS, Jets Vacuum har forestått toalettsystemet og Beha har levert bysseutstyr. Styrehusstoler er fra Sørlandets Aluminiumprodukter.
De elektriske installasjonene er utført av Elpro Industrier, og hovedtavle er fra SES. Høglund Marine Automasjon AS har levert automasjonssystemet.

Elektronikk
Det elektroniske utstyret er levert Emil Langva, og det integrerte navigasjonssystemet NACOS 55-5 kommer fra SAM Electronics bestående av Trackpilot 1100, Multipilot 1100 x-band radar med Trackpilot 1100 operasjon, Multipilot 1100 fjernstyring fra brovingene, Multipilot 1100 fjernstyring fra planleggingsstasjonen, Multipilot 1100 for bro akterut, Chartradar 1100 aft bridge remote station, Chartradar 1100 s-band radar med Trackpilot 1100 operasjon, Charpilot 1100 ECDIS, Chartpilot 1100 planning station, Conningpilot 1100 front bridge, Chartpilot conning aft bridge, VDR 4300, AIS 3400, SATLOG 4100, EM log 4642, ekkolodd 4630 og DGPS SAAB R4.

Fosen Mek. Verksted skal videre levere bnr. 79 og 80 til Taubåtkompaniet i henholdsvis oktober 2008 og januar 2009. Bnr. 81 og 82 for Volstad skal leveres i henholdsvis april og november 2009.

DEL