M/S «FUGRO SYNERGY»

Byggenummer 123 fra Bergen Group Halsnøy AS, Høylandsbygd ble overlevert til Fugro N.V., Nederland den 26. oktober 2009. Nybygget ble døpt M/S «FUGRO SYNERGY» av gudmor Mary Lou Rainey den 4. september. Skipet er bygget etter MT6016-L design og beskrives som “Light Drill Ship”.

Marin Teknikk opplyser at fartøyet har et ekstra dekk og et helt annet indre arrangement enn tidligere lignende MT-Design. Skipet er utrustet med et nyutviklet boretårn som håndterer to borestrenger samtidig og er ellers komplett utrustet for operasjon ned til 3000 meters havdyp. Fartøyet er det første med den nye klassenotasjonen ”Light Drill Ship”.
Skipet skal blant annet utføre topphull boring, prøveboring for takstvurdering av brønner, undervannsbrønnintervensjon, installasjon av undervannstrær og moduler, katogori 1, 2 og 3 brønnavstenging, undersøkelse av hydrater, undervanns driftsnedlegging, ROV støtte og IRM havbunn grunnarbeid.
Marin Teknikk har utført design, alle konstruksjons- og detaljtegninger og beregninger for fartøyet. I tillegg har selskapet også utført engineering av “top side” og “as built” dokumentasjon for Fugro. For Marin Teknikk startet prosjektet tilbake i januar 2006.
Kontrakten mellom rederi og verft ble inngått i november 2006 med levering av skipet i november 2008. Kontraktsverdien ble i sin tid oppgitt til nærmere 450 millioner kroner og ga støtet til at nybyggingsaktiviteten ved Halsnøy verftet gjenoppstod etter at det de siste par årene forut for dette var beskjeftiget med bygging av fregattblokker som underleveranse til spanske Navantia.

Verftet
Etter opprettelsen av Bergen Group i mai 2007 har konsernet vokst betydelig og inkluderer også tidligere Halsnøy Verft. Forrige båtomtale i SKIPSREVYEN for Halsnøy Verft var forøvrig så langt tilbake som i 1996 og gjaldt ombygging av en tråler.
På forsommeren kom den ene meldingen etter den andre om nye kontrakter for verftsgruppen. Den ene ordren var en 2,7 milliarder kroners kontrakt for bygging av to avanserte pelagiske trålere/forskningsfartøyer for russiske Aqueda Shipping Limited og Mariora Shipping Limited for levering i 2011. Ordren inneholdt en opsjon for ytterligere to fartøyer. Det het seg da at dette var den største kontrakten noensinne for Bergen Group BMV. Fartøyene designes av Skipsteknisk med lengde på 130 meter. Skipene skal drive fiske i sørlige Stillehavet/Antarktis.
En annen var bestillingen for et avansert konstruksjonsskip fra tyske SAL Schiffahrtskontor Altes Land GmbH & Co. KG til pris rundt 1,8 milliarder kroner for levering i apri 2012. Ordren hadde forbehold om styregodkjennelser. Skipet blir på hele 175 meter og med Panamax bredde 32 meter. Det blir lugarkapasitet for 150 personer.
Ordren fra BOA Group for utrustning av fem PSV fartøyer på totalt kontraktsverdi 2,739 milliarder kroner strever fortsatt med å få finansieringen på plass, ifølge dagspressen. Skrogene er her bygget i Kina. “Inkludert de fem nye kontraktene, har BOA Group nå inngått avtale om utrusting av totalt 11 skip ved Bergen Group Fosen”, het det i kunngjøringen.

M/S «FUGRO SYNERGY»
Skipet er klasset i DNV til klasse ✠1A1, E0, SF, Dynpos AUTR, Clean, Comfort V(3) – C(3), Ice C, Heldk-SH, DK(+), Light Drill Ship. Nybygget er forsikret hos Aon og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 103,70 m
Lengde b.p.p. 96,80 m
Bredde p.sp. 19,70 m
Dybde i riss 10,60 m
Draft 6,35 m
GT ca. 5200
Dwt ca. 4.400
IMO nr. 9452488

Tankkapasitetene er ca. 1347 m3 brennolje, ca. 820 m3 ferskvann og ca. 2475 m3 vannballast.

Dekk
Dekksmaskinerileveransen fra Rolls-Royce er type Rauma Brattvaag, National Oilwell Varco har levert kran, og det samme har MacGregor Cargotec. ROV’en er en Fugro type FCV3000 WROV som kan operere ned til 3000 meters dybde. Helidekk er levert av Marine Aluminium. Vinduer er fra Bohamet og viskere fra O.S. Solhaug. Maritim Trading har stått for leveranse av landganger og fallrep, og ankerutrustningen kommer fra Sotra Marine Produkter. Bulkhandling anlegget er levert av Saunes & Helseth Maritim og er produsert av Van Aalst. FencoNor har forestått fendere til skipet.
Libra-Plast har levert utvendige dører og luker, og vanntette skyvedører er fra IMS. Norselight har levert lanterner og lyskastere, og armaturer er fra Glamox.
Nybygget er oppmalt med malingssystemer fra International Maling, og Bergen Group BSM har utført malerarbeidet. Odim som agent for Corrosion & Water-Control BV har utført ICCP (Impressed Current Cathodic Protection) systemet.
Redningsutstyret omfatter Umoe Schat Harding livbåter, Noreq redningsflåter og og MOB-båt fra Mare Safety.

Maskineri
M/S «FUGRO SYNERGY» har dieselelektrisk fremdriftssystem med 5 x CAT 3516C dieselmotorer hver med ytelse på 2188 kW v/1800 o/min og 5 x Siemens generatorer. De to propellanleggene er type Ulstein Aquamaster AZP 100/M-280 Azipod hver på 2200 kW. Thrusterutrusningen består av 2 x Kamewa Ulstein TT2200SS enheter hver på 1050 kW, og en Ulstein Aquamaster UL 1201 på 880 kW. Havneaggregatet består av en Volvo Penta motor på 370 kW og Stamford generator på 400 kVA.
Ventilasjonsanlegget kommer fra Aeron, og Teknotherm har levert proviantkuldeanlegg. Pumpeutrustningen er fra Ing. Per Gjerdrum, både Sperre og Atlas Copco har levert kompressorer og separatorer kommer fra Alfa Laval og RWO. XTronica har levert tank sounding utstyr, og evaporator er fra Eide Marine Tech. Kjelutrustning er leveranse fra Pyro, og rørmontasje er utført av Bergen Group Skarveland. Flowmeter er levert av AM Instrumentering, og Brødrene Dahl har supplert rør, flenser og ventiler.
Brannsikkerheten i maskinrommet ivaretas med et CO2- og et flexifog system fra Autronica Fire and Security.

Innredning
Skipet er innredet for 70 personer, og messen har plass til 53 personer. Innredningen er levert og utført av R&M Ship Interior, Jets Vacuum har stått for sanitærsystemet og forbrenningsanlegg er fra Kay Lindegaard Incinerators. Vassnes MB Consultants har vært el.teknisk konsulent, og Vassnes Marine har utført de elektriske installasjonsarbeidene ombord. Elpro har levert brokonsoller.

Elektronikk
Vico AS har levert den elektorniske utrustningen med blant annet Furuno FAR-2837S og FAR-2827 radarer, Furuno FE-700 ekkolodd, Furuno DS-80 logg, Simrad AP 50 autopilot, 3 x Simrad GC 80 gyrokompass, 2 x Furuno GP-150 GPS, 2 x Transas ECDIS, Telchart 2121 Conning, Sailor radiostasjon, Furuno VR-3000 VDR, Furuno FA-150 AIS og Furuno NX-700 Navtex.
Kongsberg Maritime har levert skipets DP-anlegg.

Såvidt vites har ikke Bergen Group Halsnøy ytterligere nybygg i ordreboken p.t. Som vi har vært inne på ovenfor, har Bergen Group BMV en omfattende ordrebok, og først ut er bnr. 163, et dykkerskip, som ble kontrahert av GDV Offshore, men er senere videresolgt, i november, og søsterskipet med bnr. 164 skal leveres i mars 2010. Fugro får bnr. 165 levert i juni samme år, bnr. 167 bygges for Solstad for levering september, og bnr. 166 er også for Fugro og skal leveres i desember 2010. Pt er status for de to trålerne til Russland, hhv. i april og oktober 2011, uviss.

DEL