M/S «FUGRO SALTIRE»

Vel et halvt år etter forrige nybygg til rederiet har Ellen Forlands Rederi tatt levering av byggenummer 161 fra Bergen Group BMV AS, M/S «FUGRO SALTIRE». Dåpen fant sted 26. april 2008, og skipet blir overlevert i disse dager. Kontraktsprisen ble i mai 2006 oppgitt til ca. 500 millioner kroner. Skipet er bygget etter et Skipsteknisk design, ST 327 L, og skroget er bygget ved Stocznia Gdansk i Polen.

Skipet er utrustet for å kunne operere over hele verden med det siste innen undervannsteknologi. Fartøyet har blant annet en 150 tonns HIV-kompensert kran som kan operere på havdyp ned mot 3.000 meter.
Nybygget er utviklet med tanke på alternative bruksområder innen offshoreindustrien og kan raskt ombygges til ulike avanserte tjenester. I konstruksjonen er støy, sjøegenskaper og driftsøknomi sterkt vektlagt.

Beskjeftigelse
I forbindelse med kontraheringen ble det inngått en avtale med Fugro Survey Ltd., Aberdeen om befraktning av skipet. Avtalens varighet er oppgitt til 5 pluss 5 år med befrakters kjøpsopsjon etter 5 år. Da hadde Fugro allerede besluttet å bygge åtte FCV3000 ROVs med tanke på å styrke selskapets posisjon innen ROV og Subsea industrien.
Skipet blir da også utstyrt med to slike ROV’er med det siste utstyret for denne typen operasjoner. ROV’ene låres ved hjelp av LARS (launch & recovery) systemet (Odims automatiserte håndteringssystem for fjernstyrte undervannsfartøy) fra sentralt hangar område.
Fugro utstyrer nybygget med Simrad SDP21 system interfaced med Fugro Seastar DGPS, to Simrad HiPAP500 USBL acoustic systemer, Seapath 200 og en Fanbeam laser.

M/S «FUGRO SALTIRE» er klasset i DNV til klasse ✠1A1, E0, Dynpos AUTR, Comfort V(3) – C(3), Clean, Heldk-SH, DK(+), SF, ICE og har følgende hoveddata:
Lengde o.a. 111,00 m
Lengde b.p.p. 100,20 m
Bredde p.sp. 24,00 m
Draft summer 7,50 m
GT ca. 6500
IMO 9377016
Tankkapasitet for diesel er ca. 2500 m3, for ferskvann ca. 500 m3 og for vannballast ca. 2300 m3.

Dekk
Dekket måler 46 x 22 meter med styrke på 10t/m2. Moonpool måler 7,2 x 7,2 meter og befinner seg like akter for hangarområdet. Helidekk har diameter på 24 meter. Skipet har en Hydramarine AHC kran på 150t/10m og en hjelpekran på 10t/15m. Norwegian Deck Machinery (NDM) har levert vinsjer og capstans samt hydraulisk kraftsystem for disse. Ankerutrustning kommer fra Sotra Marine Produkter. Vinduer er fra Lubmor, og Schindler Stahl har levert heiser.
Libra-Plast har levert utvendige dører, og vanntette skyvedører er fra IMS. Nybygget er oppmalt med malingssystemer fra International Maling.
Redningsutstyret omfatter to livbåter m/daviter fra Eide Marine Tech, DSB redningsflåter fra Brude Safety og MOB-båt fra EMS Ship Supply i davit fra TTS Marine.

Maskineri
M/S «FUGRO SALTIRE» har dieselelektrisk fremdriftssystem fra Scandinavian Electric Systems med fire Bergen B32:40L9A dieselmotorer hver på 4320 kW v/720 o/min, fire Marelli generatorer hver på 4200 kVA og Kamewa Ulstein propellanlegg. El. motorer hører også inn under SES leveransene.
Skipet er utstyrt med Brunvoll sidethrustere; 2xFU80LTC 2250 på 1400 kW, 2xFU100LRC 2750 på 2000 kW hver og en Azimuth AR80LNC 2100 på 1400 kW. Havneaggregatet utgjøres av Mitsubishi S6R-MPTA på 595 kW motor og Stamford generator. Styremaskineri er type Tenfjord som betjener Highlift ror.
Ventilasjonsanlegget kommer fra Aeron, og Termo Teknikk har levert proviantkuldeanlegg. Pumpeutrustningen er fra Allweiler, både Sperre og Atlas Copco har levert kompressorer og separatorer kommer fra Alfa Laval og RWO. Umas har levert utstyr for tankpeiling, og evaporator er fra Alfa Laval. Isoleringsarbeidene er utført av R&M Ship Interior, og kjelutrustning er leveranse fra Pyro. Termo Teknikk har også levert chilled water system, og boxkjølere er fra Blom Marine.
Brannsikkerheten i maskinrommet ivaretas med et flexifog system fra Autronica Fire and Security.

Innredning
Skipet er innredet med køykapasitet for 105 personer fordelt på 37 enkeltlugarer og 34 dobbeltlugarer. Videre er det amfiteater for mer enn 50 personer, treningssenter, internett-kafé og konferanserom, samt hospital.
R&M Ship Interior har utført innredningsarbeidene, og Fora Form har bidratt med designmøbler. Beha har levert bysseutstyr, Jets Vacuum har stått for toalettsystemet og forbrenningsanlegg er fra Kay Lindegaard Incinerators AS.
Vest Elektro har utført de elektriske installasjonsarbeidene ombord, og alarmsystem for maskinrommet er fra Kongsberg Maritime som også har levert SVC-400 IAS. Vassnes MB Consultants har utført FMEA, og Scandinavian Electric Systems har levert hovedtavle.

326FUGRO_SALTIRE2_548196982.jpg

Elektronikk
I tillegg til befrakterens utstyr som nevnt ovenfor, har NavCom levert og montert utstyr som Furuno FAR-2837S (10 cm) og FAR-2827 (3 cm) radarer, Furuno FE-700 ekkolodd, Furuno GPS GP-150, Furuno Telchart ECDIS, Furuno DS-80 logg, SG Brown Surveyor gyrokompass, Nautic magnetkompass, Simrad AP Mk3 autopilot, Furuno FAX 30 værfax, Furuno radiostasjon, Furuno Navtex NX700B, Furuno VR-3000 VDR, Furuno FA-150 AIS, Furuno SSAS, Furuno Satcom C, Jotron bærbare VHFs, SART radartranspondere, Jotron EPIRB, Helibeacon TS1B, Motorola UHF kommunikasjonssystem, Hatteland Multi Display, Zenitel PA system og Ulstein Bridge watch monitoring & alarm system.

Bergen Group BMV AS skal levere bnr. 163, et dykkerskip, til GDV Offshore i juli 2009 og bnr. 164 til samme rederi i november 2009. Fugro får bnr. 165 levert i juni 2010, bnr. 167 bygges for Solstad for levering september 2010 og bnr. 166 er også for Fugro og skal leveres i desember 2010.

DEL