M/S «FRØY SERVER»

– servicefartøy fra Sletta Verft

Frøy Akvaressurs AS overtok servicefartøyet «FRØY SERVER» den 18. desember 2014 som byggenummer 145 fra Sletta Verft AS.

Båten er designet av Møre Maritime, har typebetegnelse Macho 25 og er en nyskapning innen servicefartøy sektoren med lengde/bredde på 25/10,6 meter. Skroget er bygget ved Finomar Spolka z.o.o.

Dette er verftets 9. nybygg levert til Frøy Akvaservice/Frøy Akvaressurs. Fartøyet har Trondheim som registreringshavn og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. ……………………………………………………………………………………………… 25,00 m

Lengde b.p.p. ………………………………………………………………………………………….. 23,95 m

Bredde p.sp. …………………………………………………………………………………………… 10,60 m

Dybde i riss ……………………………………………………………………………………………… 4,10 m

GT ………………………………………………………………………………………………………………. 254

NT ………………………………………………………………………………………………………………. 101

Dekksareal ………………………………………………………………………………………………. 150 m2

Dekkslast …………………………………………………………………………………………………… 130 t

IMO nr. ………………………………………………………………………………………………… 9730713

 

Maskineri

Fremdriftsmaskineriet består av to Cummins QSK 38M1 dieselmotorer hver på 1000 hk v/1800 o/min, som er koblet til 2 x Finnøy 650 FKV reduksjonsgear og 2 x Finnøy P58 19240 proppellanlegg.

Strømforsyningen besørges av en Scania D19 74M motor på 323 kW m/Stamford generator. Nødaggregatet er av type Deere på 115 kW. Styremaskin er av type Scandia Servo og betjener Becker ror. Fartøyet er utstyrt med to sidethrustere fra MB Hydraulikk.

Pumpeutrustningen er fra Ing. Per Gjerdrum, og Rolf Skram har levert kompressor. Wangsmo har levert ventilasjonsanlegget, og drivstoffiltre kommer fra Øwre Johnsen. Hydraulikkolje er supplert av Nordenolje.

Erling Haug har levert brannslukkingsutstyr med både pulver og inergensystemer, og brannalaramanlegget er fra Tyco.

 

Diverse

Bergen Hydraulic har levert to Palfinger kraner til nybygget, og ankervinsj, capstans og varpevinsjer kommer fra MB Hydraulikk. Vindusleveransen er håndtert av Bohamet som også har levert utvendige dører.

Erling Haug leveransene omfatter også ankerutrustning, fortøyningsutstyr samt redningsutstyr, inkludert Viking redningsflåte. Overflatebehandlingen er utført av Westing.

R&M Ship Interior har stått for innredningsarbeidene og møbelleveranser, samt innredningsdører. Elmarin har levert bysseutstyr, inkludert Beha komfyr. Samme selskap har utført elektroarbeidene og levert navigasjonspakken til fartøyet.

Sletta Verft har ytterligere fem nybygg i ordreboken kontrahert av Frøy Akvaservice/Frøy Akvaressurs og er sikret full beskjeftigelse for alle 40 ansatte ut 2015. Blant annet skal et fartøy på 40 meter leveres i slutten av 2015 til Frøy Akvaressurs. Bnr. 149 til Salmar skal leveres i august 2015.