M/S «FRØYANES»

M/S «FRØYANES» ble levert fra Tersan Shipyard, Yalova, Tyrkia til Frøyanes AS, Stadlandet den 4. oktober 2011 som verftets byggenummer 1010. Skipet er bygget etter Marin Teknikk designet MT 1114 Longliner. Bak eierselskapet står Ervik Havfiske. Prisen har vært oppgitt til ca. 175 millioner kroner.

Marin Teknikk stod for design og “engineering package” for nybygget som er blitt beskrevet som verdens største og mest miljøvennlige Longliner. Det er forøvrig 6. gangen at rederiet valgte Marin Teknikk som designer. Samme firma designet også en tidligere «Frøyanes» som ble bygget ved Solstrand i 2001 (omtalt i SR nr. 5-2001). Også den gangen var det noe med “verdens …” – faktisk den første fiskebåten med dieselelektrisk drift. Marin Teknikk har arbeidet med planleggingen av det nye fartøyet sammen med Ervik siden sommeren 2009. Med lengde x bredde på 60 x 14 m er nybyggets lastekapasitet ca. 600 tonn pluss 200 tonn forråd.

M/S «FRØYANES»
Dieselelektrisk maskineri, katalysator rensing og moderne skroglinjer er noen av stikkordene når det gjelder miljøvennlighet. Ved å benytte frekvensstyrt dieselelektrisk fremdriftssystem for denne type skip reduseres brennstofforbruket betydelig, og man oppnår reduserte CO2 utslipp. Dette sammen med katalysatoranlegg for rensing av ekshaust gir reduserte utslipp av miljøfarlige avgasser slik som NOx.
Dagens «FRØYANES» har dragerbrønn i tillegg til vanlig tradisjonell draging med sideluke. Fartøyet er utstyrt med full produksjon ombord med filet- og hermetikkfabrikk, samt moon-pool for innhaling av fangsten. I hermetikkfabrikken skal det produseres hermetikk av lever, rogn og bi-produkter. Rederiet har som filosofi at alt av bi-produkter skal tas vare på. Målet er å levere ferdig vakuumpakkede produkter og på den måten spare et salgsledd.
I et intervju med Kystmagasinet uttalte Stig Ervik blant annet – Vi må fiske for rundt 50 millioner i året for å få det hele til å gå rundt. Vi håper å slippe unna noen av svingningene i fiskeprisene ved at vi satser på ferdige produkter. Nybygget har i dag lov til å ha maksimum tre kvoteenheter, men vi håper at vi etter hvert får anledning til å slå sammen kvoter.
Ervik Fisk AS skal ta seg av markedsføring og salg av fisken.

Tersan Shipyard
har brukt ett år på byggeprosessen og skryter av samarbeidet med Ervik Havfiske. Opprinnelig var planen at fabrikken med utstyr skulle installeres i Norge etter overleveringen, men etter å ha sett verftet i arbeid, ble det bestemt at også dette utstyret skulle monteres i Tyrkia, og overleveringen ble skjøvet fra slutten av august til begynnelsen av oktober.
M/S «FRØYANES» fører NOR flagg med Måløy som hjemmehavn. Fartøyet har DNV klasse ✠1A1, ICE-C, Fishing Vessel, E0 og har følgende hovedddata:

Lengde o.a. 60,00 m
Lengde b.p.p. 53,40 m
Bredde på spant 14,00 m
Dybde i riss h.dk. 5,90 m
Dybde i riss sh.dk 8,70 m
Draft max 5,55 m
Lastekap. 800 t
GT 2329
NT 698
IMO 9597575

Tankkapasitetene er 400 m3 brennolje, 50 m3 ferskvann og 135 m3 vannballast.

Maskineri
Det dieselelektriske fremdriftsmaskineriet er levert av Siemens og består av 3 x Yanmar 6N21AL-GV dieselmotorer hver på 970 bkW og Scana Volda propellanlegg og gear. Styremaskin er type RRM Tenfjord som betjener et RRM ror. Måløy Havneservice har levert smøreolje til fartøyet.

Dekk
Fabrikk er levert av Steelteck, og Westmek har produsert og levert fabrikk. Frysemaskineriet er levert av PAM. Autoline utstyr kommer fra Mustad, og line/krok utstyr er fra Fiskevegn. Fartøyet har to kraner, på 2t/10m henholdsvis 3t/12m.
Blant redningsutstyret ombord er det 2 x 30 personers redningsflåter og MOB-båt levert av Noreq.

Innredning
Det er lagt vekt på en romslig og eksklusiv innredning for 28 personer med kino og eget opplæringsrom for lærlinger. Bemanningen er større enn normalt, og bakgrunnen for det er foredlingen om utføres ombord og som er arbeidskrevende. Det har vært oppgitt tidligere at fartøyet ville operere med ca. 20/22 personer ombord mot normalt ca. 15.
Beha har levert bysseutstyr, og toalettsystemet er en Jets leveranse. Tyrkiske Elkon har utført de elektriske installasjonene og har levert brokonsoll. Elektronisk utstyr er levert av Måløy Radioforretning.
Sparebanken Møre og Innovasjon Norge har vært med på finansieringen av fartøyet som er forsiket hos Havtrygd.