M/S «FOB SWATH 1»

M/S «FOB SWATH 1» (SWATH: Small Waterplane Area Twin Hull) ble levert fra Måløy Verft AS, Deknepollen til FOB Shipping AS, Bergen ved selskapets danske selskap Offshore Windservice ApS, Hvide Sande den 10. februar 2011 som verftets byggenummer 15.

Konstruksjonen er resultatet av samarbeid mellom rederi, verft og Ola Lilloe-Olsen og har typebetegnelsen S-Cat som er en halvt nedsenkbar katamaran bygget i GRP sandwich. Fartøyet skal frakte personell til og fra offshore vindmølle-installasjoner. I transit kan katamaranen seile med høy fart, og halvt nedsenket i SWATH-modus ved anløp av vindinstallasjonene dempes bevegelsene fra bølgene. Personell kan overføres i tre meters signifikant bølgehøyde og i høye dønninger ved hjelp av Undertun Safe Access System. Skiftet til SWATH-modus ved å fylle ballasttankene tar kun cirka syv minutter.
M/S «FOB SWATH 1»
skal i en 6-måneders periode arbeide på Greater Gabbard vindmøllepark utenfor den britiske østkysten for Siemens. Båten seiler under dansk flagg med Hvide Sande som hjemstedshavn. Hun er bygget til DNV klasse ✠1A1, HSLC R2 Passenger. Båten kan ifølge Danish Maritime Directorate seile i area 2 , British MCA regulations og har International Passenger Certificate for 36 personer, og er i tillegg ustyrt for redningsoperasjoner.
Hoveddata:

Lengde o.a. 27,20 m
Lengde b.p.p.
24,00 m
Bredde
10,60 m
Draft
1,15/2,75 m
Passasjerkap.
36
Dwt
70
NT
47
IMO
9579078

Tankkapasitetene er 7.000 liter drivstoff, 800 liter ferskvann og 60.000 liter vannballast.
Maskineri
Fremdriftsmaskineriet består av to MAN dieselmotorer som hver har 800 kW ytelse som driver seks vannjetpropeller. De to hjelpemotorene har hver ytelse på 52 kW. Toppfart er ca. 30 knop og service fart ca. 25 knop. I SWATH Mode er farten ca. 17 knop. Med 25 knops fart er drivstofforbruket 250 liter per time.
Diverse
Fartøyet er utstyrt med en kran med SWL på 2000 kg plassert på styrbord side. Katamaranen har et Humphree rulledempningssystem som reduserer bevegelsene med 40/50 prosent.
GIEKs første innen offshore vindkraft
GIEK har utstedt polise i favør av Sparebanken Vest for et lån som medfinansierer «FOB Swath 1». I november 2010 ble skipet testet på tur til Statoil og Statkrafts offshorevindmølle “Hywind” utenfor Haugesund, med GIEKs seniorrådgiver Ove Erichsen som en av passasjerene. Prosjektet er GIEKs første innen offshore vindkraft.