M/S «FEDORA»

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering overleverte Large Car Truck Carrier M/S «FEDORA» til Wallenius Lines AB, Stockholm 5. februar 2008 som byggenummer 4446 fra verftet. Operatør er Wallenius Wilhelmsen Logistics. Søsterskipet M/S «Faust» ble levert i mai i fjor, og disse skipene har kapasitet på cirka 8.000 biler. Alternativt kan skipet laste 3.484 biler og 468 busser.

Rederiene
I slutten av februar ble det kunngjort at de to partnerne Wallenius og Wilh. Wilhelmsen hadde bestilt åtte nye store bilskip til pris rundt US dollars 800 millioner. Skipene skal bygges i Sør-Korea ved Hyundai H.I. og Daewo Shipbuilding & Marine Engineering. På slutten av fjoråret hadde de to rederiene bestilt fire store skip ved Mitsubishi H.I. i Japan til pris per skip cirka US$140 millioner.

M/S «FEDORA»
Skipet er bygget til høyeste klasse i Lloyd’s Register of Shipping ✠100 A1 Vehicle Carrier, movable decks, deck nos. 1, 3, 5 and 8 strengthened for Roll on Roll off cargo +LMC, UMS and IWS.
Tunge enheter stues naturlig nok på dekkene med mest styrke, og de andre dekkene deles inn i heisbare seksjoner. Dekk nr. 5 er det normale ankomstdekket, men dekk nr. 6 kan også brukes i forbindelse med midship-rampen. De to lasterampene er på styrbord side. Akterrampen er 9,5 meter bred med 240 tonns kapasitet.
Vifter sørger for god ventilasjon under lasting/lossing på upper dekk. I rommene er det minimum 25 air-changes per time, og de minste rommene kommer opp i 50 air-changes per time.

Miljøet
Miljøaspektene blir stadig mer hensynstatt ved bygging av nye skip. For dette nybygget reduseres utslippene med 15% per transportert enhet gjennom bedre effektivitet. Typen ror som er benyttet (Becker) reduserer motstanden med 4%. Skipet har et Ballast Water Treatment system som oppfyller IMOs BWT betingelser. Maskineriets forbrenning fører til meget lave NOx utslipp. Skipet har i tillegg LRs Green Passport.

M/S «FEDORA» har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 227,80 m
Bredde største 32,26 m
Air draft 51,98 m
Høyde til upper dk 34,70 m
Dwt 30.383
Draft design/max 9,5/11,3 m
GT 71583
NT 33546
Bilkapasitet ca. 8.000
Kap. bilere/busser 3.484/468
Antall dekk 13
Dekksareal 67.300 m2
IMO nr. 9332949

Maskineri
Fremdriftsmaskineriet er en MAN B&W 7S60 MC-C dieselmotor som utvikler max. 21.490 hk ved 105 rpm. Maskineriet er koblet til et fast Kamewa Ulstein propellanlegg med fjernkontroll fra broen eller maskinkontrollrommet. Skipet er utstyrt med ror av Becker fabrikat, Porsgrunn styremaskineri og har en Kamewa Ulstein baugthruster på 2000 kW.
Hjelpemaskineriet består av to MAN B&W SL21/31H dieselmotorer hver med ytelse på 1700 kW, og en 1000 kW akselgenerator produserer også strøm. Nødaggregatet er på 215 kW. Maskineriet oppfyller kravene for UMS (Unattended Machinery Space). Kyma har levert Shaft Power Meter til skipet.

Diverse
MacGregor har hatt dekksutstyrleveranser, og Rauma Brattvaag har supplert dekksmaskineri. Et Fi-Fi system er levert av Semco. Skipet er arrangert for en besetning på 15 personer, og redningsutstyret innbefatter en 38-personers Norsafe frittfall livbåt, Norsafe rescue båt og fire redningsflåter.
Furuno har levert navigasjonsutstyr til nybygget, og Kongsberg Maritime har levert elektronisk utstyr.

Neste LCTC skip til WWL skal leveres fra Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering i august med bnr. 4452 og blir etterfulgt av bnr. 4451 i oktober. De fire ovennevnte nybyggene er planlagt for levering i 2011.

DEL