M/S «FAR SEEKER»

"Far Seeker"
Farstad Supply AS, Ålesund har overtatt et skip av det nye UT 751 E designet. M/S «FAR SEEKER» er Aker Yards AS, Breviks byggenummer 47. Skroget er bygget i Romania.

Nybygget ble bestilt i begynnelsen av 2006 og prisen ble oppgitt til rundt 300 millioner kroner. Det var da den 17. kontrakten mellom verftsgruppen og rederiet. Det var en befraktningskontrakt med Norsk Hydro som dannet grunnlaget for ordren.

M/S «FAR SEEKER»
Fartøyet vil således hovedsakelig betjene befrakterens installasjoner i Nordsjøen med forsyningstjenester vesentlig fra Mongstad. Designet viser en ny skrogform med bulbbaug og dieselelektrisk fremdrift. Dekksområdet er på ca. 1080 m2 og dødvekten ca. 5.200 tonn.
Skipets tanker gjør det mulig å ta mange forskjelllige typer flytende last samt tørrlast produkter. Skipet er videre utstyrt for standby operasjoner med kapasitet for 320 overlevende og har to store MOB-båter.
Last og utstyr kan lastes ombord på dekk gjennom en akterport. Rolls Royce ASFA systemet sikrer dekkslasten, og Odims ABCS slangehåndteringssystem er montert ombord. Nybygget oppfyller også NOFOS 2005 kravene vedrørende “oil recovery”.
M/S «FAR SEEKER» er klasset i DNV ✠1A1, E0, SF, Supply Vessel, dk(+), hl(+), LFL*, OILREC, ICE C, Dynpos AUTR, Clean, Comf-V(3), Naut OSV (A) og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 93,90 m
Lengde b.p.p. 80,80 m
Bredde største 21,00 m
Dybde i riss 8,20 m
Draft 6,60 m
Dwt ca. 5.200
Dekksareal ca. 1080 m2
Dekkslast ca. 3.500 t
GT ca. 4500

Tankkapasitetene er ca. 1250 tonn fuel oil, ca. 1000 tonn ferskvann, ca. 2000 tonn vannballast, ca. 1490 tonn drill water, ca. 1120 tonn ORO, ca. 900 m3 liquid mud, ca. 400 m3 brine, ca. 240 m3 base oil, ca. 210 m3 methanol og ca. 350 m3 dry bulk.

Maskineri
Det dieselelektriske fremdriftsmaskineriet består av fire Bergen C25:33 L6A generatorsett på totalt 6620 kW og to Ulstein Aquamaster Azipull AZP120 propeller hver på 2200 kW. Skipet er utstyrt med tre Kamewa Ulstein thrustere, 2 x TT2400 på 883 kW og en TCNS på 883 kW. Fartøyet har et hjelpemaskineri av Nogva Scania fabrikat på 199 kW. Castrol har levert smøreolje.
Allweiler har levert pumper, og kompressorer kommer fra Sperre og Kaeser. Proviant kulde maskineriet er fra Nilsen Frys & Kjøleteknikk, og ventilasjonsanlegget er levert av Aeron/Teknotherm. Maritime Montering har utført isoleringsarbeidene, og Clayton har levert 1500 kW kjel. Brevik Rørindustri har hatt rørleveranser, og Brevik Elektro har montert brannalarmanlegget.

Dekk
Som nevnt ovenfor er fartøyet utstyrt med Odims Automatic Bulk Hose Connection System med 22 forbindelser og 2 stasjoner midskips, og RRMs Automatic Sea Fastening Arrangement. Dekksmaskineri er type Rauma Brattvaag, og TTS Marine har levert to proviant kraner på 10t/10m. Anker og kjetting er levert av Eide Marine Tech. Malingssystemer fra International Maling er anvendt til oppmaling av fartøyet.
I redningsutstyret ombord inngår 4×25-personers Viking redningsflåter og to MP-800 Springer MOB-båter i davter fra TTS Marine. Videre har Erling Haug utstyrt skipet med diverse redningsutstyr.

Innredning
Nybygget er innredet for en besetning på 25 personer med 13 enkeltlugarer og seks dobbeltlugarer. Som nevnt er redningskapasiteten på ca. 320 personer. Maritime Montering har tatt seg av innredningsarbeidene og har levert møbler, toalettsystemet er fra Jets og Teamtec har levert forbrenningsanlegg. IMS og Libra-Plast har levert innredningsdører, og Beha utstyr er på plass i byssen.
De elektriske installasjonsarbeidene er utført av Brevik Elektro, og hovedtavle og maskinromsalarm er fra Umas.

Elektronikk
Det elektroniske utstyret er levert av IKM Instrutek og innbefatter Furuno FAR-2837 og Furuno FAR-2827 radarer, Furuno FE-700 ekkolodd, Cassens & Plath kompass, Furuno DS-80 logg, Anschütz Pilotstar D autopilot, 2 x Furuno GP-150 DGPS, Furuno ECDIS, Furuno 3000 VDR, Furuno FA-150 AIS, 2 x Sailor RT 5022 VHF, RT 2048 VHF incl. DSC, Furuno Felcom 16 SSAS og Thrane & Thrane F-77 Nera Inmarsat F. Hatteland har levert skjermer og antenner er fra Comrod.
DP2- anlegget inngår i RRM leveransen og gjør skipet istand til å opprettholde posisjonen under ekstreme vind- og værforhold.

Aker Yards, Brevik skal nå levere bnr. 49 til Farstad, og så følger leveringene på rekke og rad til Farstad, Island Offshore, Nordcapital, GDV Shipping, Solstad og K-Line Offshore som dekker leveringsposisjoner frem til 2011.

DEL