M/S «FAR SEARCHER»

Foto: Gunder Tande Sandersen.
Aker Yards AS, Brevik overleverte M/S «FAR SEARCHER» til Farstad Supply AS, Ålesund den 11. april 2008 som verftets byggenummer 49. Nybygget er et søsterskip til «Far Seeker» som ble omtalt i SKIPSREVYEN nr. 6/2007 og er av det nye UT 751 E designet med lengde på nesten 94 meter.

Nybygningskontrakten ble inngått i mars 2006 og inkluderte også et fartøy av UT 712 L design til samlet pris ca. NOK 570 millioner. «Far Seeker» som ble bestilt to måneder tidligere, ble oppgitt å ha kostet ca. NOK 300 millioner, så prisen for «FAR SEARCHER» var vel da noenlunde den samme.

M/S «FAR SEARCHER»
Med denne leveringen er rederiets flåte kommet opp i 50 fartøyer hvorav 23 PSV’er. I tillegg kommer åtte nybygg.
I forbindelse med nybygningskontrakten var det inngått langsiktig kontrakt med StatoilHydro (den gangen Norsk Hydro) der «Far Symphony» har vært forløper siden august 2006.
Skipets design viser en ny skrogform med bulbbaug og dieselelektrisk fremdrift. Dekksområdet er på ca. 1085 m2 og dødvekten ca. 4.900 tonn.
Skipets tanker gjør det mulig å ta mange forskjellige typer flytende last samt tørrlast produkter. Skipet er videre utstyrt for standby operasjoner med kapasitet for 250 overlevende og har to store MOB-båter.
Last og utstyr kan lastes ombord på dekk gjennom en akterport. Rolls Royce ASFA systemet sikrer dekkslasten, og Odims ABCS slangehåndteringssystem er montert. Nybygget oppfyller også NOFOS 2005 kravene vedrørende “oil recovery”.
M/S «FAR SEARCHER» er klasset i DNV ✠1A1, E0, SF, Supply Vessel, dk(+), hl(+), LFL*, OILREC, ICE C, Dynpos AUTR, Clean, Comf-V(3), Naut OSV (A) og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 93,90 m
Lengde b.p.p. 80,80 m
Bredde største 21,00 m
Dybde i riss 8,20 m
Draft 6,60 m
Dwt ca. 4900
Dekksareal ca. 1085 m2
Dekkslast ca. 3.200 t
GT ca. 4755
IMO nr 9388950

Tankkapasitetene er ca. 1250 tonn fuel oil, ca. 1000 tonn ferskvann, ca. 2000 tonn vannballast, ca. 1490 tonn drill water, ca. 1120 tonn ORO, ca. 900 m3 liquid mud, ca. 400 m3 brine, ca. 240 m3 base oil, ca. 210 m3 methanol og ca. 350 m3 dry bulk.

Maskineri
Skipets dieselelektriske fremdriftsmaskineri består av fire Bergen C25:33 L6A dieselmotorer på totalt 6620 kW, fire ABB generatorer hver på 2070 kVA og to Ulstein Aquamaster Azipull AZP120 propeller hver på 2200 kW. Hjelpemotor er type Nogva Scania D995M på 199 kW.
Skipet er utstyrt med tre Kamewa Ulstein thrustere, 2 x TT2400 og en TCNS 73/50-180 CP, alle på 883 kW. Castrol har levert smøreolje.
Farten er ca. 14,8 knop og på prøveturen var farten 16,2 knop på 4,25 m draft.
Maritime Montering har utført isoleringsarbeidene. Allweiler har levert pumper, og kompressorer kommer fra Sperre og Kaeser. Proviant kuldemaskineriet er fra Nilsen Frys & Kjøleteknikk, og ventilasjonsanlegget er levert av Aeron/Teknotherm. Clayton Scandinavia har levert kjelutrustning bestående av steamgenerator og dampanlegg sasmt ORO tank oppvarmingssystem. Brevik Rørindustri har hatt rørleveranser, og Brevik Elektro har montert brannalarmanlegget. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra Norco Oslo AS.

Dekk
Fartøyet er utstyrt med Odims Automatic Bulk Hose Connection System med 22 forbindelser og 2 stasjoner midskips, og RRMs Automatic Sea Fastening Arrangement. Vinsjer er type Rauma Brattvaag, og TTS Marine har levert to proviant kraner på 5t/10m. Anker og kjetting er levert av Eide Marine Tech. Malingssystemer fra International Maling er anvendt til oppmaling av fartøyet.
I redningsutstyret ombord inngår 4×25-personers Viking redningsflåter og to MP-800 Springer MOB-båter i daviter fra TTS Marine. Videre har Erling Haug utstyrt skipet med diverse redningsutstyr.

Innredning
Nybygget er innredet for en besetning på 25 personer med 13 enkeltlugarer og seks dobbeltlugarer. Som nevnt er redningskapasiteten på ca. 250 personer. Maritime Montering har stått for innredningsarbeidene og har levert møbler, toalettsystemet er fra Jets og Teamtec har levert forbrenningsanlegg. IMS og Libra-Plast har levert innredningsdører. Miele har levert vaskeriutstyr, og Beha utstyr er montert i byssen. Hovedtavle og E0-anlegg er UMAS leveranser.

Elektronikk
Det elektroniske utstyret er levert av IKM Instrutek og innbefatter Furuno FAR-2837 og Furuno FAR-2827 radarer, Furuno FE-700 ekkolodd, Cassens & Plath kompass, Furuno DS-80 logg, 2 x Furuno GP-150 DGPS, Furuno/Telco ECDIS, Furuno 3000 VDR, Furuno FA-150 AIS, 2 x Sailor RT 5022 VHF, RT 2048 VHF, Thrane & Thrane F-77 Nera Inmarsat F.
DP2- anlegget inngår i RRM leveransen og gjør skipet istand til å opprettholde posisjonen under ekstreme vind- og værforhold. Antenner er fra Comrod, og Hatteland har levert skjermer. Kommunikasjonsutstyr er fra Polaris Electronics Norge.

Aker Yards, Brevik sitter med en fyldig ordrebok som inkluderer leveringer til Farstad, Island Offshore, Nordcapital, GDV Shipping, Solstad og K-Line Offshore, og som dekker leveringsposisjoner frem til 2011.

DEL