M/S «FAR SAGARIS»

Foto: STX Europe
STX Norway Offshore AS – Langsten overleverte det andre av fire skip av typen UT 731 CD til Farstad Supply AS, eiet av Farstad Shipping ASA, den 27. oktober 2009 som verftets byggenummer 712. Skipet fikk navnet M/S «FAR SAGARIS».

I forbindelse med overtakelsen av skipet er det trukket et langsiktig lån på NOK 436,5 millioner hos Eksportfinans ASA. Lånet er garantert av Fokus Bank og GIEK.
Det opplyses at skipet skal operere i spotmarkedet i Nordsjøen. Per leveringstidspunktet av nybygget er de siste forretningene for anchor handlere gjort til relativt lave nivåer, cirka NOK 50/70.000 per dag.
Skipet har DNV klasse ✠1A1, Tug, Supply Vessel, Ice C, E0, SF, DynPos, AUTR, Clean Design, NAUT OSV(A), Comf-V(3), TMON, BIS, DK(+), HL(2,8), OilRec, Standby og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 87,40 m
Lengde b.p.p. 75,50 m
Bredde største 21,00 m
Dybde i riss 9,30 m
Draft max 7,80 m
Draft design 6,80 m
GT ca. 6100
Dwt ca 3.900
Cargo deck ca. 760 m2
Bollard pull ca. 250 t
IMO nr 9417828

Tankkapasitetene er ca. 660 m3 brennolje, ca. 700 m3 ferskvann, ca. 2000 m3 vannballast og ca. 2600 m3 drill water.

Maskineri
Fremdriftssystemet fra Rolls-Royce består av 2 x Bergen B32:40 L9P dieselmotorer, hver med ytelse på 4500 kW v/750 o/min, 2 x Kamewa Ulstein propellanlegg type 121XFS/YE-4300N hver på 7500 kW og 2 x Kamewa Ulstein 4500 AGHC reduksjonsgear. To elektriske PTI motorer er hver på 3000 kW.
Miljøprofilen er i fokus hos Farstad Shipping med teknologi som fører til lavere NOx og CO2 utslipp. Det er snakk om reduksjon på 95% henholdsvis 60% for dette skipet. SCR katalysator systemet er fra tyske H+H.
Strømforsyningen besørges av fire generatorsett med CAT 3516 motorer, hver med ytelse på 2130 kW og to akselgeneratorer hver på 4000 kW. Nødaggregatet er type Nogva Scania DI 12 på 224 kW.
Skipet har styremaskineri av type Tenfjord, Poscon joystick og 3 x Helicon fjernkontroller. Thrusterutrustningen består av Kamewa Ulstein TT2400 DPN FP baugthruster på 1500 kW, en swing-up azimuth thruster type TCNS 92/62-220 på 1800 kW og to Kamewa Ulstein TT2200 thruster akter, hver på 1200 kW.
Pumpeutrustningen kommer fra Ing. Per Gjerdrum, separatorer er fra Alfa Laval og RWO mens Sperre og Atlas Copco har levert kompressorer. Norisol har levert isolasjonsmaterialer, og R & M Ship Interior har utført isolerings- og tynnplatearbeidet. Proviant kjøle-/fryseanlegg er fra Nilsen Frys & Kjøleteknikk, og Norsk Atlas har supplert evaporator. Ventilasjonsanlegget er en Aeron leveranse, og Brødrene Dahl har levert sanitæranlegget samt ventiler og rør.
Tankpeileutstyr er type Umas, Clayton Scandinavia har forestått kjelutrustning og Tøssebro har fremskaffet UV-sterilisator. West Industri & Skipsservice har supplert diverse rørutstyr. Flowmeter kommer fra AM Instrumentering.
Brannslukkingsutstyret innbefatter Unitor CO2 anlegg og vanntåkesystem fra Autronica.

Dekk
RRM leveransene innbefatter stabiliseringssystem, bulk handling systemet og Rauma Brattvaag dekksmaskineri. Hovedvinsj har trekkraft på opp til 500 tonn, og to andre vinsjer har kapasitet på 210 tonn. I.P. Huse har hatt vinsjleveranser.
Odim har levert Anchor Handling Recovery Frame, LARS system for ROV og to Odim Abas kraner er på 3t/15m henholdsvis 5t/9m. ROV hangar er på styrbord side. Ankerutrustning er en Fossen Shipping leveranse.
Vindusleveransen kommer fra Bohamet, og Wynn har levert viskere. Utvendige dører og GRP-dører er fra Libra, og IMS har levert vanntette skyvedører. FencoNor har supplert fendere.
International Maling malingssystemer er anvendt til oppmaling av fartøyet, og overflatearbeidet er utført av PCS AS. Produkter fra Active Cathodic Protection er anvendt til beskyttelse mot korrosjon.
Redningsutstyret består blant annet av Viking redningsflåter, MOB-båt fra Mare Safety og diverse brann-, rednings- og sikkerhetsutstyr fra Brude Safety. Medisinpakke kommer fra Medi 3.

Innredning
Nybygget er arrangert med lugarkapasitet for 40 personer fordelt på 12 enmannslugarer og 14 dobbeltlugarer. Styrehusstoler er fra NorSap.
Norisol produkter er benyttet til isolering, og innredningsdører er fra Contech. Mare Safety har utstyrt byssen med diverse Beha utstyr, Miele har levert vaskeriutstyr og forbrenningsanlegget er fra Kay Lindegaard Incinerator. Jets Vacuum har levert toalettsystemet.
STX Norway Electro har utført de elektriske installasjonene ombord og har vært el.teknisk konsulent.

Elektronikk
Navigasjons- og kommunikasjonsutstyret er levert av O. Øverland og her inngår Furuno FAR-2117BB X-band og Furuno FCR-2837 S-band radarer, Furuno FE-700 ekkolodd, Cassens & Plath kompass, Furuno DS-80 logg, Anschütz Std. 22 gyro, Anschütz Pilotstar D autopilot, Furuno GP-150 GPS, , Furuno FS-2570 MF/HF radiostasjon, Tron 40S og 45SX Epirbs, Tron SART radar transponder, Furuno NX-700B navtex, Furuno FA-150 AIS, Furuno VR-3000 VDR, Motorola GM-380 VHF, Motorola GM-380 UHF, Furuno FM-8800 VHF, Tron 20 VHF, Inmarsat F Fleet 77 og Furuno Felcom 15 Inmarsat C. Comrod har levert antenner.
DP-systemet er fra Rolls-Royce type ICON DP 2.

STX Norway Offshore AS – Langsten skal levere bnr. 713 og 714 til Farstad Shipping i januar henholdsvis mars 2010, og bnr. 730 skal leveres til Solstad Offshore i mars 2011.

DEL