M/S «EDDA FERD»

– PSV fra Spania til Østensjø

Platform Supply Vessel M/S «EDDA FERD» ble levert fra Astilleros Gondan S.A. i Spania til Østensjø Rederi AS den 25. November 2013 som verftets byggenummer C-444. Fartøyet er bygget etter ST 920 design.

Det er blitt opplyst at fartøyets dieselelektriske fremdriftssystem fra Siemens betyr lavere utslipp enn skip utstyrt med dual fuel (LNG) fremdrift. Siemens Blue Drive Plus C inkluderer motorer, tavler og omformere.

Nybygget gikk direkte inn på 5-års kontrakt med Shell UK for operasjoner i Nordsjøen.

Østensjø Rederi har i år stått for noen svært interessante nybygningskontrakter. Det gjelder en OCV av Salt 304 design som koster ca. 1,4 milliarder kroner, og som skal bygges ved Kleven. Det er inngått en langtidskontrakt for skipet med DeepOcean.

På vårparten inngikk Edda Accommodation, operert av Østensjø Rederi, en byggekontrakt med Hyundai HI i Sør-Korea. Kontrakten gjelder et “mono hull accommodation” skip. Også denne enheten er designet av Salt Ship Design of kan huse 800 personer og får et lastedekk på 2000 m2.

M/S «EDDA FERD»

Skipet er klasset i DNV til ✠1A1, SF, E0, OFFSHORE SERVICE VESSEL+, SUPPLY, DK(+), DYNPOS-AUTR, HL(2.8), LFL*, CLEAN DESIGN, NAUT-OSV(A), COMF-V3-C2, OILREC, DEICE med følgende hoveddata:

Lengde o.a. 92,60 m
Lengde b.p.p 82,20 m
Største bredde 29,60 m
Dybde i riss til h.dk 9,00 m
Dw 5.122 t
Draft 7,40 m
Dekksareal 1048 m2
GT 4850
NT 1200
IMO nr. 9625504

Tankene har kapasitet for 1100 m3 drivstoff, 1000 m3 ferskvann og 1500 m3 vannballast.

Maskineri

Skipet har diesel-elektrisk fremdrift med Siemens Blue Drive Plus C som nevnt ovenfor. Hovedmotorene er 2 x MaK 6M25C hver med ytelse på 2000 kW og 2 x MaK 9M25C hver på 3000 kW. Generatorene er av Siemens fabrikat, 2 x 2222 kW og 2 x 3333 kW. Siemens har også levert det integrerte automasjonssystemet. Fremdriftsanlegget er type Battery Hybrid Power Station med to Voith Schneider, propeller hver på 2700 kW.

Skipet er utrustet med to sidethrustere hver på 1400 kW og en på 800 kW. Et nødaggregat er av CAT fabrikat på 158 kW.

Diverse

De to dekkskranene er av MacGregor fabrikat, en 1,5t/8m og en 3t/10m. MOB-båt er type Alusafe 770 MK2, og det er 6 x 25 personers redningsflåter ombord.

M/S «EDDA FERD» er innredet med 18 enkeltlugarer og 11 dobble. Det er også hospital, kontorer, messe, dagrom, konferanserom, gymnasium, bysse, fryserom og proviantrom.

Blant det elektroniske utstyret ombord finner man Kongsberg K-POS DP, 2 x Furuno FCR-2837 S ARPA radar, Furuno FE-700 ekkolodd, Furuno DS-80 logg, Simrad AP-70 autopilot, 3 x Simrad GC80 gyrokompass, Furuno GP-150 GPS, 2 x Furuno FM-8900 VHF, 3 x Tron TR-20 VHF, 6 x Motorola GP 340 UHF, 3 x Sailor 6248 VHF, 6 x Motorola GM 360 UHF, Tron 40S MK2 og 45S MK2 Epirbs, 2 x Kannad SART II, 2 x Ecdis, Furuno FA-150 AIS, Furuno VR-3000 VDR og Furuno NX-700B navtex.