M/S «DON OLE»

– snurper fra Fitjar Mek. Verksted

M/S Don Ole Foto: FMV

Fitjar Mekaniske Verksted AS, Fitjar overleverte snurperen M/S «DON OLE» til Austral Group S.A.A. i Peru den 3. desember 2015 som verftets byggenummer 37. Fartøyet er designet av Heimli Ship Design og FMV i samarbeid med rederiet og har typebetegnelsen HFMV PS60 AUSTRAL.

Da kontrakten ble inngått, ble det opplyst at fartøyet ville bli tilpasset peruvianske forhold og fiskerier. FMV hadde da arbeidet med prosjektet i ca. 2,5 år. Rederiet er majoritetseiet av Austevoll Seafood og er et fullintegrert fiskeriselskap med en egen flåte på 22 fartøyer og 11 fabrikker i Peru (fiskemel, fiskeolje, hermetiserte/emballerte produkter). Austevoll Seafood Group opererer p.t. 28 fiskefartøyer.

Skroget er bygget ved Nauta Shiprepair Yard i Gdansk, Polen der kjølstrekningsseremonien fant sted 15. januar og sjøsetting 3. juli 2015. Fartøyet har lengde på 60,5 meter, og fangsten blir pumpet ombord på styrbord side midtskips og lagres i ni RSW tanker. Kranleveransen til snurperen kommer fra Triplex.

M/S «DON OLE» fører peruviansk flagg og har Callao som hjemstedshavn. Fartøyet er bygget til klasse i DNV GL ✠1A1, Fishing Vessel og har følgende

 

Hoveddata:

Lengde o.a. …………………………………………………………………………………………………………………. 60,50 m

Lengde b.p.p. ………………………………………………………………………………………………………….. 55,35 m

Bredde største………………………………………………………………………………………………………………. 12,61 m

Dybde i riss ……………………………………………………………………………………………………………….. 8,00 m

GT ……………………………………………………………………………………………………………………. 2100

DW ……………………………………………………………………………………………………………………….. ca. 1.500 t

Draft ………………………………………………………………………………………………………………………… 6,40 m

IMO nr. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 9763928

 

Maskineri

Fremdriftsmaskineriet utgjøres av en MaK 9M25 dieselmotor fra Caterpillar Marine med ytelse på 3000 kW v/750 o/min som er koblet til Finnøy G70F reduksjonsgear og Finnøy P85.30.300.4D CPP. To Caterpillar C18 motorer sammen med en AEM akselgenerator står for strømproduksjonen. Nødgeneratorsett er av Perkins fabrikat. Manøvreringsegenskapene forbedres ved hjelp av en Brunvoll FU63 sidethruster. Total har levert oljeprodukter til fartøyet.

Fitjar Mekaniske Verksted AS skal på nyåret levere to 14,99 m båter til KB Dykk. Bnr. 218 (“Taupo”) som er en enskrogs arbeidsbåt for Napier av design HFMV W26M Isdahl-klassen, skal leveres i april og etterfølges av bnr. 222 i mai. Brønnbåten “Seihav” skal være ferdig i juli 2016. Bnr. 224 og 225 skal bygges for Seadive og er av HFMV W15-8 design. Disse skal leveres i mai henholdsvis juli.

DEL