MS «Britt Evelyn»

Tormod Godøy, Uggdal, kunne 23. juni overta nybygget M/S «Britt Evelyn» fra A/S Norpower Brødr. Malo i Kristiansund. Det er type Malo-30 med byggenummer 1448.

Sjarken har fiskerimerke H-1-T og kjenningsnummer LK-6966. Båten skal primært brukes til garn- og notfiske.

Hoveddata:
Lengde o.a................................9,24 m
Bredde......................................3,22 m

Tankkapasitetene er på 700 liter brennolje og 300 liter ferskvann.

Maskineri
Fremdriften besørges av en Nogva/John Deere dieselmotor type 4045DFM50 som yter 85 hk ved 2500 o/min. Motoren er koplet til et Nogva propellanlegg via et Nogva type HG-1131 reduksjonsgear.

Diverse
Det sikkerhetsmessige er ivaretatt med blant annet rensesjakt for propell, sikkerhetsline mellom mastene («Vorpvik-line»), fast montert redningsleider, CO2 brannslukkingsanlegg for motorrommet, brann- og vannivå-varslingsanlegg, sklisikkert belegg på dekk og bakk, samt at båten er levert med krengeprøve og stabilitetsattest.

Rapp Hydema Syd har levert garnstopper type HSM-01-G, garnspill HL-2T, garngreiesystem HGA-0005 og mini-kraftblokk med kapasitet på 400 kg.

Lugaren er fullisolert og defrosteranlegg er montert. Det er to køyer forut. Her er montert bysse med en Pyro P-15 oljeovn. På toalettet er det montert dusj.

Det elektroniske utstyret er levert av Oddstøl Elektronikk AS og består av Simrad ekkolodd, Simrad Robertson AP35 autopilot, Simrad DGPS, Sailor RT2048 VHF og Simrad kartplotter type CE40D