M/S «Bourbon Oceanteam 101» terminert

M/S "Bourbon Oceanteam 101".

Befrakteren av kabelleggings- og konstruksjonsskipet M/S «Bourbon Oceanteam 101», Oceaneering International Inc, har gitt beskjed om at en avdeling av BP har benyttet sin rett til å terminere avtalen om leie av skipet.

Avtalen er relatert til Field Support Vessel Services sin kontrakt mellom Oceaneering og BP for offshorearbeider i Angola der bruken av MS «Bourbon Oceanteam 101» er terminert med virkning fra slutten av mai 2016. Kontrakten skulle opprinnelig vare til januar 2017. BP og Oceaneering vil ifølge en børsmelding fra rederiet derfor betale kostnader rederiet får som følge av tidligere tilbakelevering til eierne.

Skipsrevyen.no ble på henvendelse til rederiet anmodet om å sende spørsmålene vi ønsket å stille ved  hjelp av e-post, så skulle vi få svar fra finansdirektør Torbjørn Skulstad. Det ble gjort, men vi fikk ikke svar på noe, ikke hvor stor erstatning eierselskapet fikk og heller ikke om rederiet har andre beskjeftigelsesmuligheter for skipet.

M/S «Bourbon Oceanteam 101» eies på 50/50-basis gjennom et joint venture mellom Bourbon Offshore Norway AS i Fosnavåg og Oceanteam ASA i Bergen.

Skipet er på 7000 dwt/8575 br.t. og er bygget i 2007 ved Metalships & Docks SA i Vigo, Spania. Skiper er NIS-registrert og har Bergen som hjemmehavn.